Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2018 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

  Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, İlahiyat, Temel İslam Bilimleri

 • 2011 - 2018 Yrd.Doç.Dr.

  Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, İlahiyat, Temel İslam Bilimleri

Yönetimsel Görevler

Verdiği Dersler

 • Yüksek Lisans Günümüz Tefsir Problemleri

 • Doktora Tefsirde Klasik ve Modern Ekoller

 • Lisans Kur'ân İlimleri ve Usûlü 2

 • Lisans Tefsir-1

 • Lisans Tefsi-IV

 • Lisans Tefsi-II

 • Lisans Kur'ân İlimleri ve Usûlü 1

 • Lisans Tefsi - III

 • Ön Lisans Arapça Okuma ve Anlama

 • Lisans Arapça Cümle Yapısı (Nahiv)

 • Lisans Tefsir 1

 • Lisans Klâsik Tefsir Metinleri

 • Lisans Hitabet Dersi

 • Lisans Kur'an Semantiği

 • Lisans Kur'ân'a Çağdaş Yaklaşımlar

 • Lisans Tefsir Tarihi ve Usûlü

 • Ön Lisans Hazırlı Arapça Gramer

 • Yüksek Lisans Tefsir Usûlü ve Tarihi

Yönetilen Tezler