Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İSVEÇLİ KUR’ÂN ÇEVİRMENİ MUHAMMED KNUT BERNSTRÖM VE ”KORANENS BUDSKAP” İSİMLİ KUR’ÂN MEÂLİ

İKSAD 5. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Tokat, Turkey, 13 - 15 March 2020, vol.1, pp.83-84

İSRÂ SÛRESİ 22-40. ÂYETLERDE GEÇEN DİNÎ VE AHLÂKÎ BUYRUKLARIN TEVRAT’TA GEÇEN ON EMİR İLE KARŞILAŞTIRILMASI

İKSAD 5. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Tokat, Turkey, 13 - 15 March 2020, pp.85

MÜFESSİRLERİN NECM SÛRESİNİN İLK (1-18) ÂYETLERİNİ TAHLİLLERİ VE BU ÂYETLERİN Mİ'RÂÇ MU'CİZESİ İLE İLGİSİ

HOCA AHMET YESEVÎ 2. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 6 - 08 December 2019, pp.273-274

Books & Book Chapters

Râzî ve Kur’ân’daki Tekrarlar Meselesi

in: Meşhur Müfessirler ve Örnek Metinler 1, Mürsel Ethem, Yusuf Topyay, Mehmet Akın, Ramazan Ünsal, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.115-118, 2019

Metrics

Publication

12

H-Index (WoS)

1

Thesis Advisory

9

Open Access

2