Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Use of ozone to treat ileostomy dermatitis in an experimental rat model

Medical Science Monitor, cilt.22, ss.757-765, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Protective effects of ellagic acid and ozone on rat ovaries with an ischemia/reperfusion injury

JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY RESEARCH, cilt.42, ss.52-58, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

At what age range should children be circumcised?

Iranian Red Crescent medical journal, cilt.17, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sakrokoksigeal Pilonidal Sinüslü Pediatrik Hastalarda Cerrahi Yaklaşım

Arch Basic Clin Res , cilt.1, ss.12-15, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Perkütan Endoskopik Gastrostomi Deneyimimiz: Altmış Altı Olgunun Değerlendirilmesi

OKMEYDANİ TİP DERGİSİ, cilt.31, ss.7-10, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MRCP in the prognosis of acute pancreatitis

Medical Science Technology, cilt.56, ss.156-160, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Duodenal Obstruction Caused by Acute Appendicitis with Intestinal Malrotation in a Child

AMERICAN JOURNAL OF CASE REPORTS, cilt.16, ss.574-576, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Insulin resistance during laparoscopic or open mesh repairs of inguinal hernia in young males

Medical Science Technology, cilt.56, ss.149-155, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

A 9-kg Ovarian Mucinous Cystadenoma in a 14-Year-Old Premenarchal Girl

American journal of Case Reports, cilt.15, ss.326-329, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vezikoüreteral reflüde reflü nefropatisine melatoninin etkisi

GENEL TIP DERGİSİ, cilt.19, ss.161-167, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İntraabdominal testisli çocuklarda spermatik damarları ayırmadan tek aşamalı laparoskopik orşiopeksi

ÇOCUK CERRAHİSİ DERGİSİ, cilt.20, ss.117-119, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ONYEDİ YAŞ SORUNU

37.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 15 - 19 October 2019, ss.298-299 Creative Commons License

Effect of Ozone on Remote Organ Injury in Rats with Hepatic Ischemia Reperfusion Injury

INTERNATİONAL EURASIA PHARMACY CONGRESS ERZİNCAN TURKEY, Erzincan, Türkiye, 3 - 07 November 2015

Neonatal dönemdeki dev over kistinin perkutan drenajı ve takibi

35. Türk Radyoloji Derneği Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 16 November 2014

Çocuklarda sünnet hangi yaş grubunda yapılmalıdır

ULUSAL ÇOCUK CERRAHİSİ KONGRESİ, Trabzon, Türkiye, 17 - 20 September 2014, cilt.28, ss.305

Pilonidal sinüslü pediatrik hastalarda cerrahi deneyimimiz

ULUSAL ÇOCUK CERRAHİSİ KONGRESİ, Trabzon, Türkiye, 17 - 20 September 2014, cilt.28

Vezikoüreteral reflüde melatoninin reflü nefropatisine etkisi

ULUSAL ÇOCUK CERRAHİSİ KONGRESİ, Adana, Türkiye, 4 - 08 October 2006, cilt.20, ss.125