Education Information

Education Information

 • 2014 - 2019 Doctorate

  Erzincan Binali Yildirim University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Turkey

 • 2012 - 2017 Undergraduate

  Anadolu University, Faculty Of Busıness Admınıstratıon, Department Of Busıness, Turkey

 • 2011 - 2014 Postgraduate

  Erzincan Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tezli Yüksek Lisans, İşletme Bölümü, Turkey

 • 2005 - 2010 Undergraduate

  Karadeniz Technical University, Fatih Eğitim Fakültesi, Orta Öğretim Fen-Matematik Alanları Eğitimi, Turkey

Dissertations

 • 2019 Doctorate

  Borsa İstanbul Hisse Senedi Getirilerinin Yatırımcı Duyarlılığı Aracılığıyla Tahmin Edilmesi

  Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

 • 2014 Postgraduate

  Alternatif Bir Finansman Aracı:Sukuk

  Erzincan Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2012iş ve meslek danışmanlığı

  Other , sakarya sürekli eğitim merkezi