Asst. Prof.

NUSRETTİN YILMAZ


Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim Bölümü

Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı

Education Information

1993 - 1998

1993 - 1998

Doctorate

Erciyes University, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri-İslam Felsefesi Anabilim Dalı, Turkey

1989 - 1991

1989 - 1991

Postgraduate

Erciyes University, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri-İslam Felsefesi Anabilim Dalı, Turkey

1982 - 1987

1982 - 1987

Undergraduate

Erciyes University, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr. İlahiyat, Turkey

Dissertations

1998

1998

Doctorate

Eski Türk yazıt ve destanları ışığında tarihi varlık olarak insan Sustainable Development

Erciyes University, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri

1990

1990

Postgraduate

Kelabazi’nin tasavvuf ve akaid alanındaki görüşleriyle Maturidi’nin mukayesesi

Erciyes University, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri

Foreign Languages

B1 Intermediate

B1 Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Education, Elementary School Education, Teacher Training For Primary School, Teacher Training For Elem. Sch. Edu. in Religion and Morality

Academic Titles / Tasks

2019 - Continues

2019 - Continues

Assistant Professor

Erzincan Binali Yildirim University, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

2018 - Continues

2018 - Continues

Assistant Professor

Erzincan Binali Yildirim University, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

2006 - 2018

2006 - 2018

Assistant Professor

Erzincan Binali Yildirim University, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

1998 - 2006

1998 - 2006

Assistant Professor

Ataturk University, Erzincan Eğitim Fakültesi, İlköğretim

1996 - 1998

1996 - 1998

Research Assistant

Inonu University, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri

Managerial Experience

2019 - Continues

2019 - Continues

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Erzincan Binali Yildirim University, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

2019 - 2021

2019 - 2021

Head of Department

Erzincan Binali Yildirim University, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

2019 - 2021

2019 - 2021

Fakülte Kurulu Üyesi

Erzincan Binali Yildirim University, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

2019 - 2021

2019 - 2021

Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi

Erzincan Binali Yildirim University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel eğitim

2011 - 2014

2011 - 2014

Head of Department

Erzincan Binali Yildirim University, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

2009 - 2010

2009 - 2010

Director of Vocational School

Erzincan Binali Yildirim University, İliç Dursun Yıldırım Meslek Yüksekokulu

2005 - 2007

2005 - 2007

Head of Department

Erzincan Binali Yildirim University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

2000 - 2005

2000 - 2005

Head of Department

Erzincan Binali Yildirim University, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Teaching Religious Culture and Moral Knowledge

Undergraduate

Undergraduate

Educational Philosophy

Postgraduate

Postgraduate

Values ​​education

Undergraduate

Undergraduate

Morals and Ethics in Education

Undergraduate

Undergraduate

Character and Value Education

Undergraduate

Undergraduate

Teaching Practice-2

Undergraduate

Undergraduate

Teaching Practice-2

Undergraduate

Undergraduate

Teaching Religious Culture and Moral Knowledge

Undergraduate

Undergraduate

Special Teaching Methods

Undergraduate

Undergraduate

Teaching Practice-1

Postgraduate

Postgraduate

Philosophical Dimensions of Educational Thought

Undergraduate

Undergraduate

Morals and Ethics in Education

Undergraduate

Undergraduate

Teaching Practice-1

Undergraduate

Undergraduate

Teaching Practice-I

Undergraduate

Undergraduate

Teaching Practice-II

Undergraduate

Undergraduate

Educational Philosophy

Undergraduate

Undergraduate

Okul Deneyimi

Undergraduate

Undergraduate

Felsefe

Undergraduate

Undergraduate

Turkish Education History

Undergraduate

Undergraduate

Instructional Technologies and Material Design

Undergraduate

Undergraduate

Introduction to Philosophy

Undergraduate

Undergraduate

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi

Undergraduate

Undergraduate

Felsefe

Undergraduate

Undergraduate

Öğretmenlik Uygulaması-I

Undergraduate

Undergraduate

Topluma Hizmet Uygulamaları

Undergraduate

Undergraduate

Felsefeye Giriş

Undergraduate

Undergraduate

Öğretmenlik Uygulaması I

Articles Published in Other Journals

2020

2020

Good Deeds as a Value in terms of Andragogy

Yılmaz N.

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.20, no.2, pp.667-699, 2020 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

2016

2016

DEĞERLER EĞİTİMİNDE YAPI-DEĞER İLGİSİ

YILMAZ N.

Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi, vol.1, no.1, pp.591-612, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2014

2014

4+4+4 Sistem Değişikliğinin İlk Yılında İlkokul Birinci Sınıflardaki Durum: Sorunlar ve İhtiyaçlar (Erzincan Örneği)

YILMAZ N.

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.1, pp.133-148, 2014 (International Refereed University Journal)

2014

2014

4 + 4 + 4 Sistem Değişikliğinin İlk Yılında İlkokul Birinci Sınıflardaki Durum?: Sorunlar ve İhtiyaçlar

YILMAZ N. , TAŞÇI G. , FİDAN M., NURLU Ö.

Journal of Educational Sciences Research, vol.4, no.1, pp.133-148, 2014 (Other Refereed National Journals)

2014

2014

The situation of first grade students and teachers in the first year of 4 4 4 system changes Problems and needs Erzincan sampling

YILMAZ N. , TAŞÇİ G. , FİDAN M., NURLU Ö.

Journal of Educational Sciences Research, vol.4, pp.133-148, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

2012

2012

Öğretmen Adaylarının İletişim Becerileri ile Sınıf Yönetimi Becerilerinin İncelenmesi C 14 S 1 Erzincan 2012

YILMAZ N. , ALTUNBAŞ YAVUZ S.

Erzincan Üniversitesi, Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi,, vol.14, no.1, pp.183-196, 2012 (Other Refereed National Journals)

2012

2012

Öğretmen Adaylarının İletişim Becerileri ile Sınıf Yönetimi Becerilerinin İncelenmesi

YILMAZ N. , ALTUNBAŞ YAVUZ S.

Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.14, no.1, pp.183-196, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

2009

2009

Öğretmenlik Programlarındaki Okul Deneyimi Dersinin Öğrenim Çıktıları ve Uygulaması Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi C 11 S 1 Erzincan 2009

YILMAZ N.

Erzincan Üniversitesi, Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.11, no.1, pp.231-254, 2009 (Other Refereed National Journals)

2008

2008

Dersin Akışını Bozan İstenmeyen Davranışları Yönetme Stratejilerinin İncelenmesi

YILMAZ N.

Erzincan Üniversitesi, Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.10, no.1, pp.1-38, 2008 (Other Refereed National Journals)

2004

2004

Türklere Özgü İlk Kaynaklarda İnsan Görüşünün Temelleri

YILMAZ N.

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, vol.11, no.25, pp.127-144, 2004 (Other Refereed National Journals)

2001

2001

Öğrenci Merkezli Öğretim Ortamlarında Teknolojinin Rolü

YILMAZ N.

Atatürk Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi, vol.3, no.2, pp.102-119, 2001 (Other Refereed National Journals)

2001

2001

Öğrenci Merkezli Eğitim Ortamlarında Teknolojinin Rolü

YILMAZ N.

Atatürk Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.3, no.2, pp.102-119, 2001 (National Refreed University Journal)

1999

1999

Genel Özellikleriyle Düşünce ve Bilgi.

YILMAZ N.

Atatürk Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.2, no.2, pp.50-73, 1999 (National Refreed University Journal)

1995

1995

İslam Düşüncesinin Tasavvuf ve Kelam Alanında Bir Karşılaştırma Kelabazi ve Maturidi

YILMAZ N.

Araştırma Dergisi, vol.1, no.1, pp.73-90, 1995 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

0

0

"İnanç Merkezli Bakış Açısıyla Değer Öğretiminde Bilişsel Boyut."

YILMAZ N.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 1. Uluslararası Eğitim Sosyolojisi Sempozyumu, Ankara, Turkey, no.899253, pp.70

2018

2018

Üniversite Öğrencilerinin Dini Yönelimleri Ile Şiddete Yönelik Tutumları Arasındaki Ilişkinin Incelenmesi

GÜLAÇTI F. , ÇİFTCİ Z. , ÇETİNKAYA B., YILMAZ N.

ŞİDDET VE SOSYAL TRAVMALAR ULUSLARARASI KONGRESİ, Samsun, Turkey, 26 - 28 April 2018, vol.1, pp.732-747

2017

2017

Göçmen Aileye Sahip Olan Ve Olmayan Ergenlerin Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi

Kağan M. , Akpınar E. , Yılmaz N. , Aydoğdu F.

Uluslararası Ahıska Türkleri Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 11 - 13 May 2017, pp.367-380 Sustainable Development

2016

2016

Pedagojik Yenilenme Ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Programının Sınıf Öğretmenlerinin İş Doyumu Ve Yaşam Boyu Öğrenmeleri Üzerindeki Etkisi

YILMAZ N. , KAĞAN M.

1. Uluslararası Erzincan Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 29 September - 01 October 2016, vol.2, pp.553-563

2016

2016

Andragojik Açıdan Bir Değer Olarak Salih Amel

YILMAZ N.

Uluslararası Gençlik ve Ahlak Sempozyumu, Sinop, Turkey, 6 - 08 October 2016, pp.1-18

2016

2016

Değerler Eğitiminde Yapı-Değer İlgisi

YILMAZ N.

II. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Gaziantep, Turkey, 5 - 07 May 2016, pp.154

2016

2016

Değerler Eğitiminde Yapı- Değer İlişkisi

YILMAZ N.

II. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilgiler Sempozyumu, Gaziantep, Turkey, 5 May - 07 February 2016, pp.80

2013

2013

İlkokul Birinci Sınıf Öğretmenlerinin 60-66 Aylık Öğrencilerineİlişkin Görüşleri

YILMAZ N. , TAŞÇİ G.

XII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Aydın, Turkey, 23 - 25 May 2013, pp.105

2013

2013

İlkokul Birinci Sınıf Öğretmenlerinin 60 66 Aylık Öğrencilere İlişkin Görüşleri

YILMAZ N. , TAŞÇİ G.

XII. Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Aydın, Turkey, 23 - 25 May 2013, pp.310-314

2010

2010

Felsefi Bağlamda İyi Biri Olma nın Bazı Yolları

YILMAZ N.

Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar Sempozyum-V, İstanbul, Turkey, 13 - 17 September 2010, pp.102-112

2012

2012

İnanç Merkezli Bakış Açısıyla Değer Öğretiminde Bilişsel Boyut

YILMAZ N.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 1. Uluslararası Eğitim Sosyolojisi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 10 - 11 May 2012

2011

2011

Zihniyet Darlığı ve Gerçeği Aramanın Kutsallığı

YILMAZ N.

Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar Sempozyumu- VI., İstanbul, Turkey, 26 November 2011 - 29 November 2012, no.899624, pp.50

Books & Book Chapters

2019

2019

Karakter ve Değer Eğitimi

YILMAZ N.

A Pegem Açık Akademi Yayınları, Ankara, 2019

2019

2019

Değerlerin Kaynağı; Felsefi, Dini ve Ahlaki Temeller

YILMAZ N.

in: Karakter ve Değer Eğitimi, Kağan M, Yılmaz N., Editor, A Pegem Açık Akademi Yayınları, Ankara, pp.43-74, 2019

2019

2019

Değerlerin Kaynağı Felsefi, Dini ve Ahlaki Temeller

YILMAZ N.

in: Karakter ve Değer Eğitim, Mücahit Kağan - Nusrettin Yılmaz, Editor, A Pegem Açık Akademi, Ankara, pp.43-74, 2019

2018

2018

Üniversite Öğrencilerinin Dini Yönelimleri Ile Şiddete Yönelik Tutumları Arasındaki Ilişkinin Incelenmesi

GÜLAÇTI F. , ÇİFTCİ Z. , ÇETİNKAYA B., YILMAZ N.

in: Şiddet Olgusuna Çok Disiplinli Yaklaşımlar, Mustafa Damar, Rahman Çakır, Şükrü ada, Editor, HEGEM Yayınları, Samsun, pp.243-254, 2018


Edit Congress and Symposium Activities

2016

2016

II. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Ve Sosyal Bilimler Sempozyumu

Attendee

Gaziantep-Turkey

2013

2013

XII. Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu

Attendee

Aydın-Turkey

2012

2012

Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar Sempozyumu- VI.

Attendee

İstanbul-Turkey

2012

2012

1. Uluslararası Eğitim Sosyoloji SempozyumuSustainable Development

Attendee

Ankara-Turkey

2011

2011

Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar Sempozyumu-V.

Attendee

İstanbul-Turkey

Jury Memberships

January-2022

January 2022

Academic Staff Examination

Academic Staff Examination - Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

June-2021

June 2021

Post Graduate

Post Graduate - Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

June-2021

June 2021

Post Graduate

Post Graduate - Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

October-2019

October 2019

Academic Staff Examination

Academic Staff Examination - Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

Announcements & Documents

Lesson Materiels

Brochure or Poster Showing the Program Content of the Training / Course