Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitâb-ı Diyârbekriyye’ye Göre Çoruh Vadisinde Ak-Koyunlu Hâkimiyeti

KAREN, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, cilt.1, ss.153-186, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Selçuklu Devlet Anlayışının Farslaşmasına (İranîleşmesine) Vezir Nizâmü’l-Mülk’ün Siyâset-Nâme (Siyerü’l-Mülûk) Adlı Eserinin Etkisi

Düşünce Dünyasında Türkiz Siyaset ve Kültür Dergisi, cilt.6, ss.85-104, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Erzincan'ın Coğrafi Konumunun Ortaçağ Dönemi Anadolu Siyasetine Etkisi

Uluslar arası Erzincan Tarihi Sempozyumu, Erzincan, Türkiye, 26 - 28 September 2019, cilt..

Tarihten Tarihî Romana Malazgirt Meydan Muharebesi: Ortaçağ Tarihi Kaynakları ve Tarihî Romanlar Arasında Bir Mukayese

IV. Tarihî Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni, Muş, Türkiye, 19 - 21 August 2019, cilt..

Ak Koyunlu-Osmanlı Münasebetleri Bağlamında XV. Yüzyıl Anadolu-İran Etkileşimi"

TTK. 10. Türkiye-İran Tarihi ve Kültürel İlişkileri Sempozyumu, Konya, Türkiye, 12 - 15 December 2018, cilt.1, no.1, ss.1

Perslerin (Farsların, İranlıların) Düşmanı İskender-i Makedonî’den Müslümanların Dostu İskender-i Zü’l-Karneyn’e Türk Tarih Yazımında İskender Tasavvuru

Öntarihten Geç Antik Çağ'a Anadolu - İran Kültürel, Sosyal, Ticari ve Askeri Etkileşimler - III. Arkeoloji ve Sanat Tarihi Çalıştayı, İstanbul, Türkiye, 25 - 26 April 2018, cilt..

Kösedağ Savaşı Öncesi Moğolların Doğu Anadolu'daki Siyasi ve Askeri Faaliyetleri

1243 Kösedağ Savaşı ve Anadolu'nun Moğollar Tarafından İşgali Uluslararası Şûrası, Sivas, Türkiye, 10 December 2017, cilt..

Ahıska Bölgesinin Türkleşmesine Kara-Koyunlu ve Ak-Koyunlu Devletlerinin Gürcistan Siyasetinin Etkisi

Uluslararası Ahıska Türkleri Sempozyumu, Erzincan, Türkiye, 11 - 13 May 2017, cilt.2, ss.597-612

Selçuklular Zamanında Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslâmlaşmasına Karşı Bizans Devletinin Aldığı Askerî ve Siyasî Tedbirler (1018-1071)

2016 Hoca Ahmet Yesevi Yılı Anısına Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 December 2016, cilt.4, no.1, ss.537-553

Malazgirt Meydan Muharebesi Öncesi Anadolu’ya Yapılan Selçuklu/Türkmen Akınlarının Maraş’ın Siyasî Durumuna Etkisi

Uluslararası Selçuklu Döneminde Maraş, Kahramanmaraş, Türkiye, 17 - 19 November 2016, cilt.II, ss.78-94

Selçuklu Türkiye’sinde İlhanlı/Moğol Tahakkümünün Çukurova Bölgesinin Türkleşmesine Etkisi

Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu – 3 “Ramazanoğulları Beyliği”, Adana, Türkiye, 3 - 05 November 2016, cilt..

Erzincan’da Eretnâlı Hâkimiyeti

Uluslararası Erzincan Sempozyumu, Erzincan, Türkiye, 28 September - 01 October 2016, cilt.1, ss.0-408

Kitap & Kitap Bölümleri

Erzincan 2019

Ortaçağda Erzincan, Hüsrev Akın, Editör, Erzincan Valiliği Yayını, Ankara, ss.107-120, 2019

Erzincan 2019

Ortaçağ Döneminde İdari Yapı, Hüsrev Akın, Editör, Erzincan Valiliği Yayını, Ankara, ss.137-142, 2019

Türk'ün Anadolu Tarihinde Bir Dönüm Noktası 1243 Kösedağ Savaşı ve Anadolu'nun Moğollar Tarafından İşgali

Kösedağ Savaşı Öncesi Moğolların Doğu Anadolu'daki Siyasî ve Askerî Faaliyetleri, Kaya, A., Editör, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, ss.161-197, 2018

İslâm Tarihi ve Medeniyeti - 8 - Müslüman Türk Devletleri (I)

Abbâsîlere Bağlı Türk Devletleri, Sâcoğulları, Palabıyık, M. H., Editör, Siyer Yayınları, İstanbul, ss.195-250, 2018

İslâm Tarihi ve Medeniyeti - 8 - Müslüman Türk Devletleri (I)

İslâmiyet ve Türkler, Abbâsîler Döneminde Türkler, Palabıyık, M. H., Editör, Siyer Yayınları, İstanbul, ss.111-139, 2018