Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Aralık 2019Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Ortaçağ Tarihi Bilim Dalı

  Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Ortaçağ Tarihi Bilim Dalı

  Merve Kazanasmaz, Kara-koyunlu Kara Yusuf ve Zamanı

 • Ağustos 2019Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı

  Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı

  Ahmet Nas, Hezârfen Hüseyin Efendi'nin Tenkîhü't-Tevârîh-i Mülûk İsimli Eserinin Tahlili ve Metin Tenkidi

 • Haziran 2019Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı

  Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı

  Elif Kömürcü, Kösedağ Savaşı Sonrası Kurulan Beyliklerin Anadolu’nun Türkleşmesine ve İslamlaşmasına Etkisi

 • Haziran 2019Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı

  Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı

  Ahmed Said Yalçınkaya, Selçuklu İran’ında Batıni/Ezoterik Bir Yapılanma: Alamut Nizari İsmaili Örgütünün Tesekkülü (464-518/1072-1124)

 • Haziran 2019Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı

  Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı

  Bekir Özgür, Eskiçağda Doğu Anadolu Medeniyetlerinde Tandır, Ocak Kültürleri ve Gelişimleri

 • Haziran 2019Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı

  Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı

  Harun Turak, Hellenistik ve Roma Dönemi Doğu Karadeniz Bölgesi

 • Aralık 2018Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı

  Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı

  Elif Karadağ, XIII. ve XIV. Yüzyıllarda Moğolların Anadolu'ya Etkileri

 • Ağustos 2018Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı

  Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı

  Nazan Aydoğdu, Karahanlı ve Gazneli Devlet Teşkilat Yapılarının Karşılaştırılması

 • Ağustos 2018Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı

  Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı

  Safiye Karaoğlu, Ortaçağ Dönemi Erzincan'ın Tarihi Coğrafyası

 • Haziran 2017Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı

  Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı

  Dilara Altaş, Ahi Teşkilatının Anadolu’ya Gelen Türkmenler Üzerindeki Etkileri

 • Haziran 2017Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı

  Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı

  Yasin Karaoğlan, 1325 (1908) Tarihli Sahra İstihkamatı Ta’limnamesi Işığında Osmanlı Ordusunda Modernleşme Hareketleri

 • Mart 2017Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

  Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

  Murat Arslan, Osmancık Romanının Kaynak Metinleri

 • Mart 2017Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Ortaçağ Tarihi Bilim Dalı

  Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Ortaçağ Tarihi Bilim Dalı

  Melek Kaymak, XI. Yüzyıldan XIV. Yüzyıla Kadar Aanadolu'da Oğuzlar/Türkmenler

 • Haziran 2015Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Ortaçağ Tarihi Bilim Dalı

  Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Ortaçağ Tarihi Bilim Dalı

  Yasemin Aktaş, Türkiye Selçuklu Devleti'nin Diplomasi Tarihi

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2018 - Devam Ediyor Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  Editörler Kurulu Üyesi

 • 2017 - Devam Ediyor Gelecek Vizyonlar Dergisi

  Yayın Kurul Üyesi

Bilimsel, Dernek Organizasyon ve Kuruluşlarındaki Üyelikler / Görevler

 • 2018 - Devam Ediyor Türkiye Yazarlar Birliği

  Üye

Bilimsel Hakemlikler

 • Kasım 2019Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ekim 2019Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Kasım 2018Anasay

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Mart 2018Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ekim 2017Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Aralık 2016Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (EÜSBED)

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Haziran 2015Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (EÜSBED)

  Hakemli Bilimsel Dergi