Education Information

Education Information

 • 2021 - 2022 Post Doctorate

  University of Texas at Dallas, Naveen Jindal School of Management, Management, Organization and Strategy, United States Of America

 • 2010 - 2011 Post Doctorate

  University of Texas at Dallas, School Of Management, Organizational Behavior, United States Of America

 • 2001 - 2007 Doctorate

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme/ Yönetim-Organizasyon, Turkey

 • 1998 - 2001 Postgraduate

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Turkey

 • 1994 - 1998 Undergraduate

  Ataturk University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme, Turkey

Dissertations

 • 2007 Doctorate

  Öğrenen Organizasyonlar ve Örgüt Kültürü: Bir Uygulama

  Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

 • 2001 Postgraduate

  Türkiye'deki Halka Açık Anonim Şirketlerin Sermaye Yapılarının ve Kar Dağıtım Politikalarının Firma Değeri Üzerindeki Etkisi Sustainable Development

  Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English