Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.18, no.2, pp.651-667, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Teacher Candidates' Opinions on Erasmus Student Exchange Program

EDUCATIONAL SCIENCES-THEORY & PRACTICE, vol.15, no.1, pp.223-237, 2015 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin kültür algılarının incelenmesi

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.13, no.1, pp.77-92, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Televizyonun ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin meslek seçimiyle ilgili algılarına etkisi

Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.12, no.2, pp.55-73, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

İlköğretim sosyal bilgiler dersinde durumlu öğrenmenin öğrencilerin akademik başarıları ve öğrenmenin kalıcılığı üzerine etkisi

Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.12, no.1, pp.107-123, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Öğrenme stratejilerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmes

Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.11, no.2, pp.227-238, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Ögrenme stratejilerinin çesitli degiskenler açısından incelenmesi.

Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.11, no.2, pp.227-238, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Articles Published in Other Journals

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK ÇİZGİ FİLM ETKİ ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, no.43, pp.506-525, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

İlkokul Öğrencilerinin Değer Yönelimlerinin Ahlaki İkilem Hikâyeleriyle İncelenmesi: Sorumluluk Değeri Örneği

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.23, no.1, pp.265-287, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN DEĞER EĞİTİMİNE İLİŞKİNGÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, vol.7, no.4, pp.2656-2679, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

ETKİLEŞİMLİ TAHTA KULLANIMINA İLİŞKİN SOSYAL BİLGİLERÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, vol.3, no.2, pp.863-880, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

ÇOCUKLARIN DEĞER ULAŞIMINA EBEVEYN EĞİTİM DURUMUNUN ETKİSİ

Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.5, no.8, pp.150-159, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Çocukların Değer Ulaşımına Ebeveyn Eğitim Durumunun Etkisi

Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.5, no.8, pp.150-159, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

İlköğretim Öğrencilerinin Cinsiyet Değişkenine GöreDeğerlere Ulaşma Düzeyleri

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.17, no.2, pp.697-713, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ KÜLTÜR ALGILARININ KÜLTÜR ALT BOYUTLARINA GÖRE İNCELENMESİ

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.13, no.33, pp.168-177, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN DERS MATERYALİ OLARAK EDEBİ ÜRÜN KULLANIMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, vol.7, no.22, pp.120-136, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Öğretmen Adaylarının Çok kültürlülük ve Çok kültürlü Eğitime Yönelik Algılarının İncelenmesi

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, no.21, pp.287-302, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK VE ÇOKKÜLTÜRLÜ EĞİTİME YÖNELİK ALGILARININ İNCELENMESİ

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, pp.287-302, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

İlköğretim 8 Sınıf Öğrencilerinin Kültür Algılarının İncelenmesi

Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.13, no.1, pp.201-212, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Televizyonun İlköğretim 7 Sınıf Öğrencilerinin Meslek Seçimiyle İlgili Algılarına Etkisi

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.12, no.2, pp.55-74, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Okul Deneyimi II ve Öğretmenlik Uygulaması Dersleri Temelinde Öğretmen Adaylarının Öz-yeterlik Algısının İncelenmesi

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.2, no.2, pp.271-282, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Okul deneyimi II ve ögretmenlik uygulaması dersleri temelinde ögretmen adaylarının öz-yeterlik algısının incelenmesi

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.2009, no.2, pp.533-544, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

ÖĞRENME STRATEJİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖREİNCELENMESİ

Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.11, no.2, pp.227-238, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Öğrenme Stratejilerilerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.11, no.2, pp.227-238, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Öğrenme stratejilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.11, no.2, pp.227-238, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEMOKRATİK DEĞER ALGILARININ İNCELENMESİ

2. ULUSLARARASI EĞİTİM VE DEĞERLER SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2018, pp.395-396

Çizgi Filmlerin İlkokul Öğrencileri Üzerinde Etkileri

17. ULUSLARARASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 11 - 14 April 2018, pp.513-514

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ PARTİLİ CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNE YÖNELİK METAFOR ALGILARI

I.ULUSLARARASI EL RUHA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Şanlıurfa, Turkey, 8 - 12 November 2017

7. ve 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DARBE KAVRAMINA YÖNELİK METAFOR ALGILARI

I.ULUSLARARASI EL RUHA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Şanlıurfa, Turkey, 8 - 12 November 2017

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ KÜLTÜR KAVRAMINA YÖNELİK ALGILARININ METAFORLAR YOLUYLA İNCELENMESİ

6. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 4 - 06 May 2017

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Perspektifinde Kültürel Yeterlilik Analizi

International Conference on Social Sciences and Education Research, Antalya, Turkey, 29 - 31 October 2015, pp.199-200

İlköğretim Öğretmen Adaylarının Kültür Algılarının Kültür Alt Boyutlarına Göre İncelenmesi

International Social Studies Education Symposium II, Aksaray, Turkey, 26 - 28 April 2013, pp.203-204

Sosyal Bilgiler Derslerinde Yerel Tarih Konularının İşlenmesinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

International Social Studies Education Symposium II, Aksaray, Turkey, 26 - 28 April 2013, pp.224-225

Öğretmen Adaylarının Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları Sempozyumu,(TÜRKEBAD), 1 - 03 October 2012

Öğretmen Adaylarının Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Uluslar arası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları Sempozyumu, Sinop, Turkey, 1 - 03 October 2012, pp.82

Öğrenme Amaçlı Yazma Etkinliklerinin Akademik Başarıya Etkisi

Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları Sempozyumu,(TÜRKEBAD), Sinop, Turkey, 1 - 03 October 2012, vol.0, no.0

A qualitative study on teacher candidates concept knowledge level

World Conference on Design, Arts and Education, Antalya, Turkey, 1 - 04 May 2012, pp.787-796

A Qualıtatıve Study On Teacher Candıdates’ Concept Knowledge Level

World Conference on Design Arts and Education, Antalya, Turkey, 1 - 04 May 2012, vol.51, pp.787-796

Yazma Aktivitelerinin Öğrenci Başarısına Etkisi

8. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 21 - 23 May 2009, vol.1, pp.31-32

Fizik Laboratuarı I Dersinde Öğrencilerin Analoji Üretmeye Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi

International Conference on Educational Sciences (ICES’xx08), 2008 June 23rd - 25th, Famagusta, NORTH CYPRUS., Famagusta, Cyprus (Kktc), 23 - 25 June 2008, pp.58-62

Yazma Aktivitelerinin Öğrenci Başarısına Etkisi

Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 21 - 23 May 2009, pp.25

Eğitim Fakültesi 3. Sınıf Öğrencilerinin Benimsedikleri Sınıf Yönetimi Tutumlarının Belirlenmesi

7. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 2 - 04 May 2008, vol.1, pp.567-574

The Effect to Their Attitudes toward the Profession of the Pre-Service Teacher’s of The Movies which have the School and Teacher

nternational Conference on Educational Sciences, Famagutsa, Cyprus (Kktc), 23 - 26 June 2008, pp.721-735

A. Fizik Laboratuarı I Dersinde Öğrencilerin Analoji Üretmeye Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi

International Conference on Educational Sciences, Famagutsa, Cyprus (Kktc), 23 - 26 June 2008, pp.918-927

Books & Book Chapters

Ivan Petroviç Pavlov ve Eğitim

in: Bilim Dünyasında Eğitim II, Erol Koçoğlu, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.199-212, 2022

Durumlu Öğrenme ve Sosyal Bilgiler Kullanımı

in: Uygulama Örnekleriyle Sosyal Bilgiler Öğretimi (Strateji-Yöntem-Teknik), Yavuz Değirmenci-Zeynep Taşyürek, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.379-406, 2021 Sustainable Development

Kelime ve Kavram Öğretiminde Edebi Ürünler

in: Sosyal Bilgiler Eğitiminde Kavram Öğretimi, Ramazan SEVER, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.327-350, 2021 Creative Commons License Sustainable Development

Eğitimde Eleştirel Okuryazarlık

in: Okuryazarlık Becerileri, Doç. Dr. Erol KOÇOĞLU, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.101-121, 2021

Küreselleşme Kültürel Kalkınma ve Değişim Sürecinde Değerler

in: Toplum ve Kültür Bağlamında Karakter ve Değerler Eğitimi, Doç. Dr. S. Tunay Kamer, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.171-186, 2021

Eleştirel Medya Okuryazarlığı ve Eğitimi

in: Medya Okuryazarlığı ve Eğitimi, Erol KOÇOĞLU ve Özkan AKMAN, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.273-284, 2019

Değer Eğitimi

in: Kuramdan Uygulamaya Sınıf Öğretmenliği Seti Hayat Bilgisi Öğretimi, Sabri Sidekli, Editor, Eğiten Yayınları, Ankara, pp.101-121, 2018

Hikayelerle Sosyal Bilgiler Öğretimi

in: Alternatif Yaklaşımlarla Sosyal Bilgiler Öğretimi, Ramazan Sever Mesut Aydın Erol Koçoğlu, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.199-223, 2016

İlkokul Yurt Bilgisi, Toplum ve Ülke İncelemeleri ve Sosyal Bilgiler Dersleri Öğretim Programlarında Değer ve Değerler Eğitimi

in: Farklı Yönleriyle Değerler Eğitim, Refik Turan- Kadir Ulusoy, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.287-322, 2014

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Medya ve İletişime Dayalı Materyal Kullanımı

in: Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Erol KOÇOĞLU- Ramazan SEVER, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.209-230, 2013