Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İlkokul Öğrencilerinin Televizyon İzleme Nedenlerinin İncelenmesi

2nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF EDUCATION AND VALUES, Turkey, 12 October - 20 December 2018, pp.36-37

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEMOKRATİK DEĞER ALGILARININ İNCELENMESİ

2. ULUSLARARASI EĞİTİM VE DEĞERLER SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2018, pp.395-396

Çizgi Filmlerin İlkokul Öğrencileri Üzerinde Etkileri

17. ULUSLARARASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 11 - 14 April 2018, pp.513-514

Çizgi Filmlerin İlkokul Öğrencileri Üzerinde Etkileri

17. ULUSLARARASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SEMPOZYUMU, 11 - 14 April 2018, vol.513

7. ve 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DARBE KAVRAMINA YÖNELİK METAFOR ALGILARI

I.ULUSLARARASI EL RUHA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Şanlıurfa, Turkey, 8 - 12 November 2017

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ PARTİLİ CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNE YÖNELİK METAFOR ALGILARI

I.ULUSLARARASI EL RUHA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Şanlıurfa, Turkey, 8 - 12 November 2017

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ KÜLTÜR KAVRAMINA YÖNELİK ALGILARININ METAFORLAR YOLUYLA İNCELENMESİ

6. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 4 - 06 May 2017

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Perspektifinde Kültürel Yeterlilik Analizi

International Conference on Social Sciences and Education Research, Antalya, Turkey, 29 - 31 October 2015, pp.199-200

İlköğretim Öğretmen Adaylarının Kültür Algılarının Kültür Alt Boyutlarına Göre İncelenmesi

International Social Studies Education Symposium II, Aksaray, Turkey, 26 - 28 April 2013, pp.203-204

Sosyal Bilgiler Derslerinde Yerel Tarih Konularının İşlenmesinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

International Social Studies Education Symposium II, Aksaray, Turkey, 26 - 28 April 2013, pp.224-225

Öğretmen Adaylarının Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları Sempozyumu,(TÜRKEBAD), 1 - 03 October 2012

Öğrenme Amaçlı Yazma Etkinliklerinin Akademik Başarıya Etkisi

Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları Sempozyumu,(TÜRKEBAD), Sinop, Turkey, 1 - 03 October 2012, vol.0, no.0

A qualitative study on teacher candidates concept knowledge level

World Conference on Design, Arts and Education, Antalya, Turkey, 1 - 04 May 2012, pp.787-796

Yazma Aktivitelerinin Öğrenci Başarısına Etkisi

8. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 21 - 23 May 2009, vol.1, pp.31-32

Fizik Laboratuarı I Dersinde Öğrencilerin Analoji Üretmeye Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi

International Conference on Educational Sciences (ICES’xx08), 2008 June 23rd - 25th, Famagusta, NORTH CYPRUS., Famagusta, Cyprus (Kktc), 23 - 25 June 2008, pp.58-62

Eğitim Fakültesi 3. Sınıf Öğrencilerinin Benimsedikleri Sınıf Yönetimi Tutumlarının Belirlenmesi

7. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 2 - 04 May 2008, vol.1, pp.567-574

The Effect to Their Attitudes toward the Profession of the Pre-Service Teacher’s of The Movies which have the School and Teacher

nternational Conference on Educational Sciences, Famagutsa, Cyprus (Kktc), 23 - 26 June 2008, pp.721-735

Books & Book Chapters

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Süreçlerinin Palyatif Uygulamalar Açısından Analizi

in: Eğitimde Palyatif Uygulamalar, KOÇOĞLU, OĞUZ; EGÜZ ŞULE, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.373-388, 2023

Ivan Petroviç Pavlov ve Eğitim

in: Bilim Dünyasında Eğitim II, Erol Koçoğlu, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.199-212, 2022

Durumlu Öğrenme ve Sosyal Bilgiler Kullanımı

in: Uygulama Örnekleriyle Sosyal Bilgiler Öğretimi (Strateji-Yöntem-Teknik), Yavuz Değirmenci-Zeynep Taşyürek, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.379-406, 2021 Sustainable Development

Kelime ve Kavram Öğretiminde Edebi Ürünler

in: Sosyal Bilgiler Eğitiminde Kavram Öğretimi, Ramazan SEVER, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.327-350, 2021 Creative Commons License Sustainable Development

Eğitimde Eleştirel Okuryazarlık

in: Okuryazarlık Becerileri, Doç. Dr. Erol KOÇOĞLU, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.101-121, 2021

Küreselleşme Kültürel Kalkınma ve Değişim Sürecinde Değerler

in: Toplum ve Kültür Bağlamında Karakter ve Değerler Eğitimi, Doç. Dr. S. Tunay Kamer, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.171-186, 2021

Eleştirel Medya Okuryazarlığı ve Eğitimi

in: Medya Okuryazarlığı ve Eğitimi, Erol KOÇOĞLU ve Özkan AKMAN, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.273-284, 2019

Değer Eğitimi

in: Kuramdan Uygulamaya Sınıf Öğretmenliği Seti Hayat Bilgisi Öğretimi, Sabri Sidekli, Editor, Eğiten Yayınları, Ankara, pp.101-121, 2018

Hikayelerle Sosyal Bilgiler Öğretimi

in: Alternatif Yaklaşımlarla Sosyal Bilgiler Öğretimi, Ramazan Sever Mesut Aydın Erol Koçoğlu, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.199-223, 2016

İlkokul Yurt Bilgisi, Toplum ve Ülke İncelemeleri ve Sosyal Bilgiler Dersleri Öğretim Programlarında Değer ve Değerler Eğitimi

in: Farklı Yönleriyle Değerler Eğitim, Refik Turan- Kadir Ulusoy, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.287-322, 2014

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Medya ve İletişime Dayalı Materyal Kullanımı

in: Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Erol KOÇOĞLU- Ramazan SEVER, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.209-230, 2013

Metrics

Publication

75

Citation (WoS)

4

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

3

H-Index (Scopus)

1

Citiation (TrDizin)

39

H-Index (TrDizin)

4

Project

2

Thesis Advisory

10

Open Access

14
UN Sustainable Development Goals