Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effects of BCRP and P-gp Modulators on the Penetration of Aflatoxin B-1 into the Mouse Brain

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.23, ss.95-100, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Amiodarone May Prevent the Tilmicosin-caused Lethal Toxicity

ACTA SCIENTIAE VETERINARIAE, cilt.42, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Etanercept - Can It be Used in the Treatment of Endotoxemia?

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.19, ss.133-139, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Cardiac Safety of Diclofenac at a Single Dose in Ram

SCIENTIFIC WORLD JOURNAL, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

ASSESSMENT OF THE CARDIOTOXICITY OF TULATHROMYCIN IN RABBITS

ACTA VETERINARIA HUNGARICA, cilt.59, ss.327-335, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Tulathromycin disturbs blood oxidative and coagulation status

AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, cilt.10, ss.3243-3247, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Transmembran Taşıyıcı Proteinlerin Fenotipleri

Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri Dergisi, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nerium oleander distilatı uygulamasının serum nitrik oksit düzeyine etkisi

Eurasian Journal of Veterinary Sciences (E. A. Veteriner Bilimleri Dergisi), cilt.31, no.2, ss.70-74, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Antibakteriyel İlaçların Akılcı Kullanımı

Turkiye Klinikleri J Vet Sci, cilt.3, ss.8-16, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlaç Davranışında P glikoprotein in Rolü

Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri Dergisi Dergisi, cilt.2, ss.196-204, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri

Antiviral İlaçlar

Koyun Keçi El Kitabı, Prof. Dr. Muammer ELMAS, Editör, Billur Yayınevi, Konya, ss.365-377, 2013