Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

[Measles outbreak in the adult age group: evaluation of 28 cases].

Mikrobiyoloji bulteni, cilt.50, ss.112-21, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effect of disulfiram on ketamine-induced cardiotoxicity in rats

International Journal of Clinical and Experimental Medicine, cilt.8, ss.13540-13547, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Protective effect of resveratrol against methotrexate-induced oxidative stress in the small intestinal tissues of rats

International Journal of Clinical and Experimental Medicine, cilt.8, ss.10491-10500, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Association of hematological indicies with diabetes, impaired glucose regulation and microvascular complications of diabetes

INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE, cilt.8, ss.11420-11427, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Evaluation of Ovarian Reserve Tests in Women with Systemic Lupus Erythematosus

AMERICAN JOURNAL OF REPRODUCTIVE IMMUNOLOGY, cilt.72, ss.85-88, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Association of uric acid, atherogenic index of plasma and albuminuria in diabetes mellitus

INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE, cilt.7, ss.5737-5743, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Prevalence of Hepatitis G virus in blood donors and recipients

TURKISH JOURNAL OF HEMATOLOGY, cilt.20, ss.85-90, 2003 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A case of brucellosis presenting with suppurative parotitis involvement Süpüratif parotis tutulumu ile seyreden bruselloz olgusu

Kulak burun bogaz ihtisas dergisi : KBB = Journal of ear, nose, and throat, cilt.26, ss.234-237, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

5-Fluorourasile Bağlı Akut Koroner Sendrom: Olgu Sunumu

OKMEYDANİ TİP DERGİSİ, cilt.31, ss.220-223, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

House Dust Mites in Erzincan Province

TÜRKİYE PARAZİTOLOJİ DERGİSİ, cilt.39, ss.124-130, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rapid Correction of Profound Hyponatremia a Case Report

Journal of CardioVascular Thoracic Anaesthesia and Intensive Care Society, cilt.21, ss.51-54, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Main Points of Coronary Artery Disease in Chronic Kidney Disease

American Journal of Hypertension Research, cilt.1, no.1, ss.1-5, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Alerjik rinitli olgularda Der p ve Der f alerjenlerine karşı olan duyarlılığın deri prick testi ile değerlendirilmesi

19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 5 - 09 Ekim 2015, cilt.0, ss.89-90

Astımlı hasta evlerinde görülen toz akarları

19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 5 - 09 Ekim 2015, cilt.0, ss.93

Evaluation with skin prick test of sensitivity against Der p and Der f allergens in the asthma cases

International Congress on Applied Biological Sciences (ICABS), Skopje, Makedonya, 16 - 20 Eylül 2015, cilt.0, ss.17

Dust mites in houses of patients with allergic rhinitis

International Congress on Applied Biological Sciences (ICABS), 16 - 20 Eylül 2015, cilt.0, ss.76

House dust mites and variables where they live in

1st International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST), Sarajevo, Bosna-Hersek, 9 - 13 Eylül 2015, cilt.0, ss.25

Erzincan ilinde kentsel ve kırsal evlerin toz akarları bakımından karşılaştırılması

2. Ulusal Zooloji Kongresi, Afyonkarahisar, Türkiye, 28 - 31 Ağustos 2015, cilt.0, ss.12

Erzincan Üniversitesinde Demodex folliculorum Acari Demodicidae taraması

International Science and Technology Conference (ISTEC), Pietersburg, Güney Afrika, 2 - 04 Eylül 2015, cilt.0, ss.188

Comparison of the house dust mites seen in living rooms and bedrooms in Erzincan (Turkey)

1st International Conference on Engineering and Natural Science (ICENS), Skopje, Makedonya, 15 - 19 Mayıs 2015, ss.346

Süpüratif parotis bezi tutulumu ile seyreden bruselloz olgusu

KLİMİK 2015 XVII. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 25 - 29 Mart 2015

Erzincan ilinde görülen ev tozu akarları

22. Ulusal Biyoloji Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 23 - 27 Haziran 2014, cilt.0, ss.957

Duodenal Crohn_ 3 Vaka Nedeniyle

19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 20 Nisan 2014, ss.328

Tiroid Fonksiyon Testleri, Hemogram Parametreleri ve Ürik Asit Arasındaki İlişki

35. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi ve Hipofiz Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 15 - 19 Mayıs 2013, ss.1

Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Diyaliz Yeterliliğinin Ürik asit Düzeylerine Etkisinin Araştırılması

14. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 20 Mayıs 2012, ss.59