Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ders Akademik Başarılarının Mesleki Programı Yordama Durumunun Değerlendirilmesi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.11, ss.635-643, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Relationships between success orientation, self efficacy on scientific research and metacognitive thinkıng skills

European Journal of Educational Research, cilt.4, ss.49-64, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Eğitim Yansımaları Dergisi, cilt.2, ss.24-37, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lise öğrencilerinin gelecek beklentilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi

Journal of Human Sciences, cilt.15, ss.541-553, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaokul öğrenci görüşlerine göre başarısızlığın nedenleri

KSÜ Eğitim Dergisi, cilt.1, ss.1-11, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uzaktan Eğitim Programlarının Bu Programlarda Öğrenim Gören Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Eğitim Yansımaları Dergisi, cilt.1, ss.29-38, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effect of screen readıng and readıng from prınted out materıal on student success and permanency ın ıntroductıon to computer lesson

TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, cilt.13, ss.41-49, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ders Akademik Başarılarının Mesleki Programı Yordama Durumunun Değerlendirilmesi

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2018, ss.73-74

Beş Faktör Kişilik Özellikleri Perspektifinde Başarı Amaç Yönelimleri Ve Akademik Başarı

II. ULUSLARARASI AVRASYA EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 8 - 10 Haziran 2015

İlköğretim II. kademe öğrencilerine göre başarısızlık nedenleri

11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Rize, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2012, ss.300-302

Uzaktan eğitim programlarının bu programlarda öğrenim gören öğrenci görüşlerine dayalı olarak tartışılması

11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Rize, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2012, ss.324-325