Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

A review of teacher candidates’ metaphoric perception regarding the concept of “professional knowledge courses”

International Journal of Curriculum and Instruction, vol.13, no.3, pp.3375-3390, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Perception of Teacher Candidates about Distance Education During the Covid-19 Pandemic

International Journal of Education Technology and Scientific Researches, vol.6, no.15, pp.1010-1039, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

University Students' Views on the Effectiveness of Learning through Homework

International Online Journal of Educational Sciences, vol.12, no.3, pp.689-704, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Achievement Goal Orientations as a Mediating Variable Between Academic Procrastination and Academic Achievement

International Journal of Eurasian Education and Culture, vol.6, no.13, pp.1028-1060, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

University Students’ Perceptions of the Reasons for Success and Failure: A Qualitative Study

Journal of Educational Issues, vol.6, no.2, pp.214-231, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Determining the Standards of Teaching and Learning Process as a Component of Curriculum

International Journal of Progressive Education, vol.16, no.3, pp.34-52, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Ders Akademik Başarılarının Mesleki Programı Yordama Durumunun Değerlendirilmesi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.11, no.61, pp.635-643, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Relationships between success orientation, self efficacy on scientific research and metacognitive thinkıng skills

European Journal of Educational Research, vol.4, no.10, pp.49-64, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Lise öğrencilerinin gelecek beklentilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi

Journal of Human Sciences, vol.15, no.1, pp.541-553, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Ortaokul öğrenci görüşlerine göre başarısızlığın nedenleri

KSÜ Eğitim Dergisi, vol.1, no.1, pp.1-11, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Öğretmen Adaylarının Pandemi Dönemi Ders Çalışma Alışkanlık ve Tutumları

Uluslararası Covid-19 Sürecinde Eğitimde Yeni Normlar Kongresi-II, Artvin, Turkey, 21 - 23 June 2021, pp.1-2

Relationships Between Perception of Living Place and Peace and Lifelong Learning Tendencies

8. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Burdur, Turkey, 25 - 27 March 2021, pp.9-10 Creative Commons License

Grasha-Reıchmann Ölçeğine Göre Yükseköğretim Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin İncelenmesi

Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 9 - 10 October 2020, pp.33-34

Ders Akademik Başarılarının Mesleki Programı Yordama Durumunun Değerlendirilmesi

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Turkey, 27 - 30 April 2018, pp.73-74

Beş Faktör Kişilik Özellikleri Perspektifinde Başarı Amaç Yönelimleri Ve Akademik Başarı

II. ULUSLARARASI AVRASYA EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Ankara, Turkey, 8 - 10 June 2015, pp.1

İlköğretim II. kademe öğrencilerine göre başarısızlık nedenleri

11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Rize, Turkey, 24 - 26 May 2012, pp.300-302

Uzaktan eğitim programlarının bu programlarda öğrenim gören öğrenci görüşlerine dayalı olarak tartışılması

11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Rize, Turkey, 24 - 26 May 2012, pp.324-325

Books & Book Chapters

The Relationship Between The Perception of Social Presence and the Social Networks-Based Learning Perception

in: Discovering Learners' and Educators' Experiences and Perceptions, Mobo Froilan, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.3-18, 2021 Creative Commons License

Eğitimde Standartlaşma

in: Eğitim Bilimlerin Güncel Araştırmalar, Harun Şahin,Burcu Avcı Akbel, Editor, Ivpe Cetinje, Montenegro, Chachak, pp.27-47, 2020 Creative Commons License