Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Öğretmen Adaylarının Pandemi Dönemi Ders Çalışma Alışkanlık ve Tutumları

Uluslararası Covid-19 Sürecinde Eğitimde Yeni Normlar Kongresi-II, Artvin, Turkey, 21 - 23 June 2021, pp.1-2

Relationships Between Perception of Living Place and Peace and Lifelong Learning Tendencies

8. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Burdur, Turkey, 25 - 27 March 2021, pp.9-10 Creative Commons License

Grasha-Reıchmann Ölçeğine Göre Yükseköğretim Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin İncelenmesi

Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 9 - 10 October 2020, pp.33-34

Ders Akademik Başarılarının Mesleki Programı Yordama Durumunun Değerlendirilmesi

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Turkey, 27 - 30 April 2018, pp.73-74

Beş Faktör Kişilik Özellikleri Perspektifinde Başarı Amaç Yönelimleri Ve Akademik Başarı

II. ULUSLARARASI AVRASYA EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Ankara, Turkey, 8 - 10 June 2015, pp.1

İlköğretim II. kademe öğrencilerine göre başarısızlık nedenleri

11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Rize, Turkey, 24 - 26 May 2012, pp.300-302

Uzaktan eğitim programlarının bu programlarda öğrenim gören öğrenci görüşlerine dayalı olarak tartışılması

11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Rize, Turkey, 24 - 26 May 2012, pp.324-325

Books & Book Chapters

Examination of Primary School Music Curriculum in Terms pf 21st Century Skills

in: New Trends in Educational Sciences, Prof. Dr. Perihan Ünüvar, Editor, Duvar Yayınları, İzmir, pp.131-146, 2022

Mapping of The Use of Digital Storytelling in Education

in: New Trends in Educational Sciences, Prof. Dr. Perihan Ünüvar, Editor, Duvar Yayınları, İzmir, pp.271-288, 2022

The Relationship Between The Perception of Social Presence and the Social Networks-Based Learning Perception

in: Discovering Learners' and Educators' Experiences and Perceptions, Mobo Froilan, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.3-18, 2021 Creative Commons License

Eğitimde Standartlaşma

in: Eğitim Bilimlerin Güncel Araştırmalar, Harun Şahin,Burcu Avcı Akbel, Editor, Ivpe Cetinje, Montenegro, Chachak, pp.27-47, 2020 Creative Commons License

Metrics

Publication

41

Citiation (TrDizin)

1

H-Index (TrDizin)

1

Open Access

7
UN Sustainable Development Goals