Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Adli Kontrol Tedbirleri Çerçevesinde Geçirilen Sürelerin Mahsubu ve Tazmini

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.30, no.3, pp.1371-1411, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

İlim ve Edebiyat Eserlerinde Eser Sahiplerinin Mali Haklarına Tecavüzün Cezai Boyutu

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.10, no.1, pp.147-178, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Suç İşlemeye Tahrik Suçu

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.28, no.1, pp.1334-1363, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Täter Opfer Ausgleich im Türkischen Rechtsystem

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.11, no.2, pp.157-186, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

ALMAN HUKUKUNDA YAĞMA BENZERİ HIRSIZLIK SUÇU IŞIĞINDA TÜRK HUKUKUNDA HIRSIZLIK VE YAĞMA SUÇLARININ TAMAMLANMA VE SONA ERME ZAMANLARININ TESPİTİ

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.25, no.4, pp.527-572, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Ceza Hukukunun İktidarı Sınırlama Fonksiyonu Üzerine Bir Değerlendirme

Türkiye Barolar Birliği Dergisi, vol.156, no.34, pp.33-61, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

TEŞEBBÜS DERECESİNE ULAŞMAMIŞ İCRAİ DAVRANIŞLARDA GÖNÜLLÜ VAZGEÇME

Ceza Hukuku Dergisi, vol.16, no.45, pp.101-123, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Restorative Justice in der Türkei

Fachzeitschrift zum Täter-Opfer-Ausgleich (TOA-Magazin), vol.2020, no.2, pp.31-34, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Türk Ceza Muhakemesi Hukukunda Seri Muhakeme Usulü

Adalet Dergisi, vol.147, no.65, pp.255-299, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Alman Hukukunda Seçimlik Fiil–Suç Cezalandırması

Prof. Dr. Mehmet Emin ARTUKa Armağan, pp.1265-1299, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Alman Ceza Hukukunda Bir Emniyet Tedbiri Türü Olarak Güvenlik Amaçlı Müşahede Altında Tutma

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.22, pp.263-288, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Der Beitrag der afrikanischen Menschenrechtskommission zur Achtung der Banjul-Charta (Rolle der Kommission, Zuständigkeit und Verfahren)

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.8, no.2, pp.771-796, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçuna Teşebbüs Halinde Yaptırımın Belirlenmesi Sorunu

Uluslararası Akdeniz Hukuk Kongresi – 2022, 6 Temmuz 2022 Çarşamba, 48. Oturum, Saat 11:00 – 12:30, Antalya, Turkey, 06 July 2022

Suç Konusu Olmayan Eşyanın Müsaderesinin Ceza Hukuku Bağlamında Yol Açtığı Sorunlar

Uluslararası Necmettin Erbakan Hukuk Kongresi – 2022, 14 Mayıs 2022 Cumartesi, III. Oturum, Saat 14:00 – 15:30, Konya, Turkey, 15 May 2022, pp.61-62

Materiell-strafrechtliche Begründung der Alternative Dispute Resolution (Vortrag mit anschließender Diskussion)

Vortrag: Heidelberg Universität, Fachbereich Rechtswissenschaften, Auf Einladung von Herrn Prof. Dr. Gerhard Dannecker, Heidelberg, Germany, 27 April 2022

Vortrag: “Die Problematik der Wahlfeststellung”

Erasmus Plus / Vortrag: “Die Problematik der Wahlfeststellung”, Philipps Universität Marburg, Fachbereich Rechtswissenschaften, Institut für Kriminalwissenschaften, Auf Einladung von Herrn Prof. Dr. Dr. h.c. dupl. Georg Freund 22/09/2021, Saat 14:00. Marburg / Almanya , Giessen, Germany, 22 September 2021

Klasik Ceza Muhakemesine Alternatif Usullerde Yaptırımın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi

Selçuk Üniversitesi Hukuk Kongresi 2020, Konya, Turkey, 17 December 2020

Seri Muhakeme, Aklanma Hakkı ve Etkin Soruşturma Gerekliliği / Accelerated Proceedings, Presumption of Innocence and Effective Investigation Requirement in Turkish Criminal Procedure Law

10. LUSLARARASI SUÇ VE CEZA FİLM FESTİVALİ AKADEMİK PROGRAMI / 10th INTERNATIONAL CRIME AND PUNISHMENT FILM FESTIVAL ACADEMIC PROGRAM, İstanbul, Turkey, 20 - 26 November 2020 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Other Publications