Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bir Güvenlik Tehdidi Olarak İklim Değişikliği

ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye'de Çevre Politikasının Bütünleşmesi İlkesinin Değerlendirilmesi

International Journal of Social and Hmanties Research, cilt.5, ss.2387-2400, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Birleşmiş Milletlerin İklim Değişikliğiyle Mücadeledeki Rolü

The Journal of Academic Social Sciences, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Temiz Hava Hakkı Bağlamında Erzincan’da HavaKirliliği

I. Ulusal Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kongresi, Türkiye, 5 - 07 Mart 2020

Soylulaştırmayı Yeniden Düşünmek: Tophane-Karaköy Aksı Örneği

I. Ulusal Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kongresi, Türkiye, 5 - 07 Mart 2020

Türkiye'de Sulak Alanlar

5. Çevre Günleri Uluslararası Sempozyumu- İnsanların Doğayla Kenetlenmesi, Kentte ve Doğal Alanda, Kutuplardan Ekvatora, Ankara, Türkiye, ss.100

Türkiye'de Yerel Yönetimlere Katılım Mekanizmasının Değerlendirilmesi: Diyarbakır Örneği

II. Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu, Diyarbakır, Türkiye, ss.140

Güneydoğu Anadolu Projesinde Sürdürülebilir Gelişme Politikaları

II. Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu, Diyarbakır, Türkiye, ss.383

Çevre Mültecileri ve Akdeniz’xxde Çevresel Güvenliğe Etkisi

Uluslararası Akdeniz’xxde Çevresel Güvenlik Konferansı, 3 - 04 Nisan 2016

Kitap & Kitap Bölümleri

Kentsel Hizmet Yoksulluğuna Bölgesel Adalet Bağlamında Bakabilmek: Erzincan’xxda Yaşayan Lomlar Örneği

Erzincan’da Sosyal Damga, Kimlik ve Yoksulluk, Haydar EFE, Editör, Siyasal Kitabevi, ss.163-184, 2019

Sürdürülebilir Kent Formları Üzerine Bir Tartışma

Current Academic Studies in Social Sciences, , Editör, IVPE, ss.101-122, 2018

İklim Değişikliği Rejiminde Çok Uluslu Şirketleri Rolü

Current Academic Studies in Social Sciences, , Editör, IVPE, ss.667-682, 2018