Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2014 - 2019 Doktora

  Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

 • 2011 - 2014 Yüksek Lisans

  Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kentleşme Ve Çevre Sorunları, Türkiye

 • 2004 - 2009 Lisans

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2019 Doktora

  Genetiği değiştirilmiş tarımsal ürünler ve uluslararası ticareti

  Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • 2014 Yüksek Lisans

  TÜRKİYE'DE ÇEVRE POLİTİKASININ BÜTÜNLEŞMESİ VE BÖLGESEL GELİŞME POLİTİKALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kentleşme Ve Çevre Sorunları

Yabancı Diller

 • A1 Başlangıç Macarca

 • B2 Orta Üstü İngilizce