Soylulaştırmayı Yeniden Düşünmek: Tophane-Karaköy Aksı Örneği


KURAM M. Ş. , YILDIZ D.

I. Ulusal Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kongresi, Türkiye, 5 - 07 March 2020

  • Basıldığı Ülke: Türkiye