Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Psikolojik Güvenlik ve Çalışan Performansı Arasındaki İlişki: AlgılananÖrgütsel Engelin Aracı İş Güvencesizliğinin Düzenleyici Etkisi

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.34, ss.119-140, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PSİKOLOJİK SÖZLEŞME İHLALİ, DUYGUSAL EMEK VE ÖRGÜTSEL SİNİZM ARASINDAKİ İLİŞKİ: MARKET ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

BUSİNESS AND MANAGEMENT STUDİES: AN INTERNATİONAL JOURNAL, cilt.6, ss.584-605, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PERSONELGÜÇLENDİRME VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN MODERATÖR ETKİSİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

GAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.7, ss.147-161, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

PERSONELGÜÇLENDİRME VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN MODERATÖR ETKİSİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

GAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.7, ss.147-161, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

ÖRGÜT KÜLTÜRÜ İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.7, ss.45-64, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Leader-member exchange as the mediator of the relationship between perceived organizational support and job satisfaction

15th International Strategic Management Conference, Poznan, Polonya, 27 - 29 Haziran 2019, ss.257-264

ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIĞIN ZORUNLU OLMASI İŞ TATMİNİNİ ETKİLER Mİ? İŞ STRESİ BAĞLAMINDA BİR İNCELEME

UMTEB IV.Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, Erzurum, Türkiye, 7 - 09 Aralık 2018, cilt.2, ss.1378-1385

DEĞER UYUMUNUN ROL ÖTESİ MÜŞTERİ HİZMETLERİNE ETKİSİ: DUYGUSAL BAĞLILIĞIN ARACI ROLÜ

17. Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi, İzmir, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2018, ss.219-227

DEĞER UYUMUNUN ROL ÖTESİ MÜŞTERİ HİZMETLERİNE ETKİSİ: DUYGUSAL BAĞLILIĞIN ARACI ROLÜ

17. ULUSLARARASI KATILIMLI İŞLETMECİLİK KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2018, ss.219-227

Psikolojik Sözleşme İhlali, Duygusal Emek ve Sinizm Arasındaki İlişki: Market Çalışanları Üzerinde Bir Uygulama

3rd Eurasian Conference on Language Social Sciences (ECLSS2018), Antalya, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2018, ss.28

Örgütsel Adalet ile Örgütsel Özdeşleşme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

3rd Eurasian Conference on Language Social Sciences (ECLSS2018), Antalya, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2018, ss.27

Örgütsel Adalet ile Örgütsel Özdeşleşme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

3rd Eurasian Conference on Language & Social Sciences (ECLSS2018), Antalya, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2018, ss.27

Kitap & Kitap Bölümleri

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ DÜZLEMİNDEGÜNCEL KAVRAMLAR

ZORUNLU VATANDAŞLIK DAVRANIŞI (COMPULSORY CITIZENSHIPBEHAVIOUR), Doç. Dr. Canan Nur KARABEY, Dr. Öğr. Üyesi Gökhan KERSE, Editör, Gazi Kitabevi, ss.141-166, 2019

SOSYAL BİLİMLER ALANINDAARAŞTIRMA MAKALELERİ- 1

İŞYERİ NEZAKETSİZLİĞİNİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİETKİSİ: ÜRETİM SEKTÖRÜNDEBİR ARAŞTIRMA, Dr. Öğretim Üyesi İsmail ELAGÖZ, Dr. Öğretim Üyesi Göktürk ERDOĞAN, Dr. Abdül GEZER, Dr. Abdullah YILMAZ, Editör, Gece Akademi, Ankara, ss.322-340, 2019

Havaalanı Donanım ve Faaliyetleri

Atatürk Üniversitesi Deneyim Açıköğretim Yayıncılık, Erzurum, 2016

Havayolu Taşımacılığı

Havayolu İşletmelerinin Ekonomik Özellikleri, "Masat M..", Editör, Atatürk Üniversitesi Deneyim Açıköğretim Yayıncılık, Erzurum, ss.1-19, 2016

Havacılık Kuralları

JAR-145 Onaylı Bakım Kuruluşları Yönetmeliği, "Masat M.", Editör, Atatürk Üniversitesi Deneyim Açıköğretim Yayıncılık, Erzurum, ss.1-19, 2016

Havacılık Kuralları

JAR–66 Havaaracı Bakım Personelinin Lisanslandırılması, "Masat M.", Editör, Atatürk Üniversitesi Deneyim Açıköğretim Yayıncılık, Erzurum, ss.1-19, 2016

Havayolu Taşımacılığı

Havayolu Taşımacılığında Stratejik Yönetim, "Masat M..", Editör, Atatürk Üniversitesi Deneyim Açıköğretim Yayıncılık, Erzurum, ss.1-19, 2016

Havayolu Taşımacılığı

Havayolu Taşımacılığında Permi ve Slot Kavramları, "Masat M.", Editör, Atatürk Üniversitesi Deneyim Açıköğretim Yayıncılık, Erzurum, ss.1-19, 2016