Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

REFAHİYELİ ŞÂİR MUSTAFA ÖZDEMİR’İN HAYATI, SAN’ATI VE ŞİİRLERİNE DÂİR

Refahiye Araştırmaları Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 14 - 15 March 2019, pp.257-271

Vâhidî ve Saâdet-Nâmesi

3. Uluslararası El-Ruha Sosyal Bilimler Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 2 - 04 November 2018, pp.574-583

Şeyh Gâlib Divanı’nda Manzum Hikâyeler

3. Uluslararası El-Ruha Sosyal Bilimler Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 2 - 04 November 2018, pp.507-526

ARAPÇA DİLBİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE DİVAN ŞİİRİNİN YERİ (KARAMANLI AYNÎ’NİN BİR KASİDESİ)

I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Bilgi Şöleni, Erzurum, Turkey, 12 - 14 May 2017, pp.1034-1054

Şeyh Hasan Haydar ve Gazellerinin Tertibi Üzerine Bazı Tespitler

1. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 13 - 15 October 2016

Necâtî Beğ’in Gazellerinde Sevgilinin Görünümü

I. Uluslar Arası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 15 - 17 April 2009, pp.725-735

Biyografi Yazma Açısından Latîfî ve İbnü l Emin Mahmûd Kemal İnal Üzerine Bir Mukayese

IV. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Abdulkerim Abdulkadiroğlu Hatırasına)”, Kayseri, Turkey, 4 - 05 May 2009

Books & Book Chapters

Metrics

Publication

30

H-Index (WoS)

1

Project

1

Thesis Advisory

12

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals