Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Use of LearningApps as a Web 2.0 Application in Turkish Teaching

Çocuk, Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi, vol.4, no.1, pp.21-40, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

The Importance of Task-Based Learning Method in Point of Communicatıon Function of Language in Teaching Turkısh as a Foreign

Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, vol.6, no.2, pp.58-73, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Analysis of Improving Communicative Skills in Teaching Turkish as a Foreign Language

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.7, no.2, pp.71-80, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

The Functionality of Using Whatsapp Application in Teaching Turkish as a Foreign Language

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.17, no.46, pp.322-340, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Using Station Technique at Teaching Turkish as a Foreign Language

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.21, no.2, pp.560-578, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

The Assessment of Allocated Examination Time to Measure Writing Skills According to the Opinions of the Teachers

Çocuk, Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi, vol.1, no.1, pp.20-38, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

THE ROLE OF DRAMA METHOD IN SPEAKING FLUENCY IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, vol.7, no.1, pp.431-446, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Türk dili ve edebiyatı öğretmen adaylarının pedagojik formasyon eğitimi programında yer alan özel öğretim yöntemleri dersinin niteliğine ilişkin görüşleri

Turkish Studies-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.11, no.3, pp.2497-2508, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Öğrencilerin Söz Varlığının Sözlük Okuma Yoluyla Geliştirilmesi

6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Gaziantep, Turkey, 26 - 27 April 2019, pp.35-41

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Görev Temelli Öğrenme Yönteminin Dilin İletişimsel İşleviAçısından Önemi

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 30 October - 01 November 2018, pp.338-345

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Drama Tekniğinin Akıcı Konuşma Üzerindeki Rolü

10. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, İstanbul, Turkey, 28 - 30 September 2017, pp.1

Yazma Becerisini Ölçmek İçin Ayrılan Sınav Süresinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

VIII. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, İstanbul, Turkey, 1 - 03 October 2015

Books & Book Chapters

Konuşma Becerisinin Geliştirilmesi

in: Türkçenin İkinci/Yabancı Dil Olarak Uzaktan Öğretimi, Göçer, Ali & Moralı, Gürkan, Editor, Kimlik Yayınları, Kayseri, pp.291-341, 2022

Episodes in the Encyclopedia

Aziz Sivaslıoğlu

Ahmet Yesevi Üniversites, pp.-, 2019

Ülker Köksal

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.-, 2019

H. Salih Zengin

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.-, 2019

Hasan Kıyafet

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.-, 2019