Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Stopping spam with sending session verification

TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, vol.21, pp.2259-2268, 2013 (SCI-Expanded) Creative Commons License identifier identifier

Articles Published in Other Journals

A Proposal of National Higher Education Student Information System Infrastructure

International Research Journal of Engineering and Technology, vol.3, no.1, pp.32-36, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

A New Load Balancing Procedure in IEEE 802.11 WLANs

International Research Journal of Engineering and Technology, vol.2, no.2, pp.866-873, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Bulanık Uzman Sistem Yaklaşımı İle Yeşil Kart Başvuru Değerlendirme Sistemi

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.24, no.1, pp.63-76, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Bilgi Edinme Hakkı Yasası Çerçevesinde Yapılan Elektronik Başvuruların Yapay Sinir Ağları İle Sınıflandırılması

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.23, no.4, pp.27-41, 2009 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Bulanık Ağırlıklandırma Ve Bulanık Derecelendirme Tabanlı Bir Satın Alma Karar Destek Sistemi

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.8, no.1, pp.31-45, 2006 (Scopus)

Bulanık Ağırlıklandırma Ve Bulanık Değerleme Yöntemleri Kullanılarak Geliştirilmiş İşgören Değerleme Sistemi

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.20, no.1, pp.139-153, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Kablosuz Ağ Tabanlı Sahte Kimlik Tespit Sistemi Uygulaması

Journal Of The Faculty Of Engineering And Architecture Of Gazi University, vol.21, no.3, pp.567-573, 2006 (Scopus) identifier

A Decision Maker System for Academician Selection With Fuzzy Weighting and Fuzzy Ranking

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.26, no.0, pp.23-46, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Deprem Sigortası Pirimi Hesaplamasında Kullanılmak Üzere Geliştirilmiş Deprem Hasar Görebilirlik Riski Bulan Bir Bulanık Uzman Sistem Önerisi

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.20, no.2, pp.239-253, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

A Biotelemetry System With Microcontroller And Integrated Web Server In Wireless IEEE 802 11b TCP IP Network

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.22, no.1, pp.1-10, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Examination of Facial Mask Detection Using Deep Learning Methods Against Coronavirus

4. Uluslararası İpek Yolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 17 - 18 December 2020, pp.149-154 Sustainable Development

Derin Öğrenme Yöntemleri Kullanılarak Nesne Tanıma

International Science and Technology Conference, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 2 - 04 September 2020, pp.277-287

Mobil İşletim Sistemlerinin Kullanıcı Açısından Değerlendirilmesi Ve Karşılaştırılması: Android-iOS

V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 16 - 18 November 2018, pp.408

Android İşletim Sistemi İzinleri ve Riskleri

International Science and Technology Conference 2018, Paris, France, 18 - 20 July 2018, pp.30

Facial Expression Recognition Via PCA and Random Forests

8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), Elazığ, Turkey, 19 - 22 October 2017, pp.3064-3069 Sustainable Development

Çevik Yazılım Geliştirme Yöntemlerinde Etkili Test Araçları

International Science and Technology Conference 2016, Vienna, Austria, 13 - 15 July 2016, pp.306-313

Geleneksel Yazılım Geliştirme Yöntemlerinde Test Problemleri

3. Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri Konferansı, İzmir, Turkey, 6 - 08 October 2016, pp.55-62

Bilgi Yönetim Döngüsünün Üniversitelerdeki İdari Süreçlere Uygulanması

Ulusal Yönetim Bilişim Kongresi 2015, Erzurum, Turkey, 8 - 10 October 2015, pp.1-10

Mevcut Binaların Deprem Hasar Görebilirliğini Hızlı Belirleyen Sinirsel Bulanık Ağ Tabanlı Değerlendirme Sistemi

International Science ad Technology Conference 2011, İstanbul, Turkey, 07 November 2011 - 09 November 2010, pp.549-554

Mobil Telefon Erişimli Acil Servis Bilgilendirme Sistemi

16. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı (BİYOMUT 2011), Antalya, Turkey, 13 - 16 October 2011, pp.101-105

Yükseköğretim Öğrenci Bilgi Sistemlerinin Problemleri

International Higher Education Congress: New Trends and Issues (UYK-2011), İstanbul, Turkey, 27 - 29 May 2011, vol.3, no.14, pp.2118-2123

Yapay Sinir Ağı Tabanlı İnsan Gücü Organizasyonu Karar Destek Sistemi

International Science ad Technology Conference 2010, FAMAGUSTA, Cyprus (Kktc), 27 - 29 October 2010, pp.860-866

Alternatif Bir Sahte Kimlik Tespit Sistemi

2. Polis Bilişim Sempozyumu, Ankara, Turkey, 14 - 15 April 2005, pp.151-156

Parametrik Olmayan Gürültü Modeli Kullanılarak Frekans Domeninde Lineer Sistemlerin Kimliklendirilmesi

Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği 9.Ulusal Kongresi, Kocaeli, Turkey, 19 - 23 September 2001, pp.553-556

Books & Book Chapters

GELİŞTİRİLMİŞ SOBEL KENAR BULMA OPERATÖRÜNÜN FARKLI RENK UZAYLARINDAKİ PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ

in: Mühendislikte Güncel Araştırmalar, Doç. Dr. BARDAK Selahattin, Dr. YURDAKUL Ömer, Dr. Öğr. Üyesi YALÇIN Numan, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.141-154, 2022

Ransomware Tehdidinin Evrimi, Bilişim Sistemlerinin Korunması ve Zarar Hafifletme Stratejileri

in: Mühendislik Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler, Doç. Dr. Belma Hasdemir,Dr. Mahmut Turhan, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.61-81, 2021

Mobil İşletim Sistemlerinin Kullanıcı Açısından Değerlendirilmesi: ANDROID-iOS

in: Mühendislik Bilimlerinde Güncel Akademik Çalışmalar-2018, Prof. Dr. Serdar SALMAN, Prof. Dr. Rıdvan KARAPINAR, Doç. Dr. Duygu KAVAK, Dr. Ali KILIÇER, Editor, IVPE, CETINJE, pp.27-42, 2018