Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

“Özel Öğretim Yöntemleri” Dersinin Yürütülmesine İlişkin Öğretim Elemanı ve Öğretmen Adaylarının Görüşleri

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, cilt.6, ss.57-80, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Peer Assessment ın Teachıng Computer Usage

NEWSA Education Sciences, cilt.7, ss.148-154, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

BİLGİSAYAR FOBİSİ: SEBEPLER VE SONUÇLAR ÜZERİNE BİR DURUM ÇALIŞMASI

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ, cilt.., ss.1-11, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Böte öğrencilerinin programa bakış açıları: Tercih öncesi ve sonrası durum.

Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.33-51, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Makine Mühendisliği İnternet Destekli Öğretim Modülü

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.10, ss.77-98, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Üniversite Öğrencilerinin Siber Zorbalığa Maruz Kalma Durumları

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Malatya, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2017, ss.351-352

Senaryo Temelli Etkileşimli Videolara Yönelik Öğrenci Deneyimleri

5 International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium - ITTES 2017, İzmir, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2017, ss.369

Programlama Eğitiminde Analoji Kullanımının Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Düşünme Becerilerine Etkisi

11th International Computer Instructional Technologies Symposium (ICITS 2017), Malatya, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2017, ss.347-348

INTERNET ADDICTION OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS AND ATTITUDES OF THEIR PARENTS

International Technology, Education and Development Conference - INTED 2017, Valencia, İspanya, 6 - 08 Mart 2017

THE USE OF SOCIAL MEDIA AND FEAR OF MISSING OUT AMONG COLLEGE STUDENTS

International Technology, Education and Development Conference - INTED 2017, Valencia, İspanya, 6 - 08 Mart 2017

İnternet Tabanlı Mesleki Gelişime Yönelik Motivasyon Anketinin Türkçe ye Uyarlanması

4th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium - ICITS 2016, Elazığ, Türkiye, 6 - 08 Ekim 2016, ss.185-188

İnternet Tabanlı Öğrenme İnançları Ölçeğinin Öğretmen ve Öğretmen Adayları için Türkçe’ye Uyarlanması

3rd Internatıonal Eurasıan Educatıonal Research Congress - EJER 2016, Muğla, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016, ss.534-538

İnternet Özyeterlilik Algısı Ölçeğinin Öğretmen ve Öğretmen Adayları için Türkçe’ye Uyarlanması

3rd Internatıonal Eurasıan Educatıonal Research Congress - EJER 2016, Muğla, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016, ss.274-279

E Kitap İle Yürütülen Almanca Dersinin Öğrencileri Başarısı Üzerindeki Etkisi

10th International Computer and Instructional Technologies Symposium - ICITS 2016, Rize, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2016, ss.414

Çocukların Oyun Tercihleri Sokak Temelli Oyunlar mı Bilgisayar Temelli Oyunlar mı

10th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS), Rize, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2016, ss.416

Erzincan Üniversitesi Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim İle İlgili Görüşleri

10th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS), Rize, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2016, ss.417

Öğretmenlerin EBA İle İlgili Görüşleri

10th International Computer and Instructional Technologies Symposium - ICITS 2016, Rize, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2016, ss.415

Böte Öğrencilerinin Bilimsel Düşünme Yetenekleri ve Programlama Becerileri Arasındaki İlişki

Third International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, Trabzon, Türkiye, 9 - 11 Eylül 2015, ss.186

Öğretmen Adaylarının E-Öğrenmeye Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi: Erzincan Üniversitesi Örneği

International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES 2015), Trabzon, Türkiye, 9 - 11 Eylül 2015, ss.65

Öğretmen Adaylarının Bilgisyar Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi: Erzincan Üniversitesi Örneği

International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES 2015), Trabzon, Türkiye, 9 - 11 Eylül 2015, ss.193

Erzincan Üniversitesi BÖTE Son Sınıf Öğrencilerinin (Öğretmen Adayı) Tablet, PC ve Etkileşimli Tahta ile İlgili Görüşleri

3. ULUSLARARASI ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE ÖĞRETMEN EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Trabzon, Türkiye, 9 - 11 Eylül 2015, ss.102

Öğrenciler çevrimiçi sınav konusunda ne diyor?

11th International Educational Technology Conference, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2011

The usage of ınstructional technologies by lecturers

World Conference on Educational Technology Researcher., Antalya, Türkiye, 04 Nisan 2011, cilt.28, ss.435-438

The usage of instructional technologies by lecturers (Examples of Erzincan)

World Conference on Educational Technology Researches (WCETR), Nicosia, CYPRUS, 5 - 09 Temmuz 2011, cilt.28 identifier identifier

Programlama becerileri ve öğrenme stilleri

4th Computer and Instructional Technologies Symposium, Konya, Türkiye, 24 - 26 Eylül 2010

An Investigation of T-PCK Model in a Teacher Training Program

10th International Educational Technology Conference - IETC 2010, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2010, ss.129-131

Öğretmen adaylarında bilgisayar fobisi

10th International Educational Technology Conference, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2010

ÖZ-DÜZENLEME STRATEJİLERİ VE MOODLE

3th INTERNATIONAL COMPUTER & INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES SYMPOSIUM, Trabzon, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2009, ss.195-197

Kitap & Kitap Bölümleri

İnternet Kullanımı

Temel Bilgisayar Başucu Kitabı, Ayvas Reis Z., Editör, Lisans Yayınevi, İstanbul, ss.231-262, 2005