Asst. Prof.AYHAN KOÇ


Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı


Research Areas: Test and Measurement in Education, Educational Technology, Curriculum Development and Teaching Methods

Email: ayhankoc@erzincan.edu.tr
Office Phone: +90 446 224 0089 Extension: 42142
Web: ayhankoc24.wordpress.com

Metrics

Publication

42

Citation (WoS)

1

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

3

H-Index (Scopus)

1

Project

1
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2012 - 2020

2012 - 2020

Doctorate

Inonu University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri, Turkey

2007 - 2010

2007 - 2010

Postgraduate

Firat University, Instıtute Of Educatıonal Scıences, Eğitim Programları Ve Öğretim, Turkey

1996 - 2000

1996 - 2000

Undergraduate

Firat University, Faculty Of Technıcal Educatıon, Bilgisayar Öğretmenliği, Turkey

Dissertations

2020

2020

Doctorate

Bulut tabanlı akran öğretiminin öğretmen adaylarının akademik başarı, iletişim becerileri ve derse ilişkin tutumlarına etkisi

Inonu University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü

2010

2010

Postgraduate

Bilgisayar Okuryazarlığı Öğretiminde E-Portfolyo Kullanımının Öğrenen Performansına ve Tutumlarına Etkisi

Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları Ve Öğretim

Research Areas

Test and Measurement in Education

Educational Technology

Curriculum Development and Teaching Methods

Academic Titles / Tasks

2020 - Continues

2020 - Continues

Assistant Professor

Erzincan Binali Yildirim University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

2006 - 2020

2006 - 2020

Lecturer

Erzincan Binali Yildirim University, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

2001 - 2006

2001 - 2006

Lecturer

Ataturk University, Erzincan Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Managerial Experience

2021 - Continues

2021 - Continues

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi

Erzincan Binali Yildirim University, Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi

2020 - Continues

2020 - Continues

Program Koordinatörü

Erzincan Binali Yildirim University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

2020 - Continues

2020 - Continues

Head of Department

Erzincan Binali Yildirim University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

2019 - Continues

2019 - Continues

Deputy Director of Continuing Education Center

Erzincan Binali Yildirim University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

2005 - 2007

2005 - 2007

Head of Department

Erzincan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Non Academic Experience

2000 - 2001

2000 - 2001

Teacher

Other Public Institution, M.E.B.

Courses

Undergraduate

Undergraduate

instructional technologies

Undergraduate

Undergraduate

Technology Literacy Sustainable Development

Undergraduate

Undergraduate

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Undergraduate

Undergraduate

KODLAMA

Undergraduate

Undergraduate

Özel Öğretim Yöntemleri II

Undergraduate

Undergraduate

Programlama Dilleri II

Undergraduate

Undergraduate

information technologies

Undergraduate

Undergraduate

Özel Öğretim Yöntemleri I

Undergraduate

Undergraduate

Coding

Undergraduate

Undergraduate

Programlama Dilleri I

Undergraduate

Undergraduate

Bilişim Teknolojileri

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

Using The Online Flipped Classroom Model In The Covid-19 Pandemic Process

Sanalan V. A., Taşlıbeyaz E., Polat H., Sapanca H. F., Koç A., Yıldırım Ö., et al.

8. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi, Trabzon, Turkey, 17 - 19 November 2021 Sustainable Development

2017

2017

Üniversite Öğrencilerinin Siber Zorbalığa Maruz Kalma Durumları

Yıldırım Ö., Kayalar M. T., Koç A.

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017, pp.351-352

2017

2017

The Experiences of the Students about Scenario-Based Interactive Videos

Taşlıbeyaz E., Koç A., Sanalan V. A., Yıldırım Ö., Öz R., Kayalar M. T.

5 International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium - ITTES 2017, İzmir, Turkey, 11 - 13 October 2017, pp.369

2017

2017

Programlama Eğitiminde Analoji Kullanımının Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Düşünme Becerilerine Etkisi

GÜRBÜZTÜRK O., KOÇ A.

11th International Computer Instructional Technologies Symposium (ICITS 2017), Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017, pp.347-348

2017

2017

THE USE OF SOCIAL MEDIA AND FEAR OF MISSING OUT AMONG COLLEGE STUDENTS

Sanalan V. A., Koç A., Öz R., Taşlıbeyaz E., Kayalar M. T., Yıldırım Ö.

International Technology, Education and Development Conference - INTED 2017, Valencia, Spain, 6 - 08 March 2017 identifier

2017

2017

INTERNET ADDICTION OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS AND ATTITUDES OF THEIR PARENTS

Yıldırım Ö., Kayalar M. T., Sanalan V. A., Taşlıbeyaz E., Koç A., Öz R., et al.

International Technology, Education and Development Conference - INTED 2017, Valencia, Spain, 6 - 08 March 2017 identifier

2016

2016

İnternet Tabanlı Mesleki Gelişime Yönelik Motivasyon Anketinin Türkçe ye Uyarlanması

Şad S. N., Koç A., Şenol C.

4th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium - ICITS 2016, Elazığ, Turkey, 6 - 08 October 2016, pp.185-188

2016

2016

İnternet Tabanlı Öğrenme İnançları Ölçeğinin Öğretmen ve Öğretmen Adayları için Türkçe’ye Uyarlanması

Şad S. N., Alkan İ., Koç A.

3rd Internatıonal Eurasıan Educatıonal Research Congress - EJER 2016, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.534-538

2016

2016

İnternet Özyeterlilik Algısı Ölçeğinin Öğretmen ve Öğretmen Adayları için Türkçe’ye Uyarlanması

Şad S. N., Alkan İ., Koç A.

3rd Internatıonal Eurasıan Educatıonal Research Congress - EJER 2016, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.274-279

2016

2016

Çocukların Oyun Tercihleri Sokak Temelli Oyunlar mı Bilgisayar Temelli Oyunlar mı

Öz R., Yıldırım Ö., Kayalar M. T., Koç A.

10th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS), Rize, Turkey, 16 - 18 May 2016, pp.416

2016

2016

Öğretmenlerin EBA İle İlgili Görüşleri

Koç A., Kayalar M. T., Öz R., Yıldırım Ö.

10th International Computer and Instructional Technologies Symposium - ICITS 2016, Rize, Turkey, 16 - 18 May 2016, pp.415

2016

2016

Erzincan Üniversitesi Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim İle İlgili Görüşleri

Kayalar M. T., Koç A., Yıldırım Ö., Öz R.

10th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS), Rize, Turkey, 16 - 18 May 2016, pp.417

2016

2016

E Kitap İle Yürütülen Almanca Dersinin Öğrencileri Başarısı Üzerindeki Etkisi

Yıldırım Ö., Öz R., Koç A., Kayalar M. T.

10th International Computer and Instructional Technologies Symposium - ICITS 2016, Rize, Turkey, 16 - 18 May 2016, pp.414

2015

2015

Öğretmen Adaylarının Bilgisyar Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi: Erzincan Üniversitesi Örneği

KOÇ A., BAŞIBÜYÜK B., KAYALAR M. T., YILDIRIM Ö.

International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES 2015), Trabzon, Turkey, 9 - 11 September 2015, pp.193

2015

2015

Erzincan Üniversitesi BÖTE Son Sınıf Öğrencilerinin (Öğretmen Adayı) Tablet, PC ve Etkileşimli Tahta ile İlgili Görüşleri

Yıldırım Ö., Koç A., Kayalar M. T., Öz R., Başıbüyük B.

3. ULUSLARARASI ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE ÖĞRETMEN EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Trabzon, Turkey, 9 - 11 September 2015, pp.102

2015

2015

Böte Öğrencilerinin Bilimsel Düşünme Yetenekleri ve Programlama Becerileri Arasındaki İlişki

Akdağ M., Koç A.

Third International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, Trabzon, Turkey, 9 - 11 September 2015, pp.186

2015

2015

Öğretmen Adaylarının E-Öğrenmeye Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi: Erzincan Üniversitesi Örneği

Kayalar M. T., Koç A., Başıbüyük B., Kayalar F.

International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES 2015), Trabzon, Turkey, 9 - 11 September 2015, pp.65

2011

2011

Öğrenciler çevrimiçi sınav konusunda ne diyor?

SANALAN V. A., SELİM Y., KOÇ A., TELLİ E., ÖZ R.

11th International Educational Technology Conference, İstanbul, Turkey, 25 - 27 May 2011

2011

2011

The usage of ınstructional technologies by lecturers

ALTUN YALÇIN S., Yalçın s., Yalçın p., Özturan sağırlı M., Koç A.

World Conference on Educational Technology Researcher., Antalya, Turkey, 04 April 2011, vol.28, pp.435-438

2011

2011

The usage of instructional technologies by lecturers (Examples of Erzincan)

YALCIN S. A., YALÇIN S., SAGIRLI M. O., Yalcin P., Koc A.

World Conference on Educational Technology Researches (WCETR), Nicosia, CYPRUS, 5 - 09 July 2011, vol.28 identifier identifier

2010

2010

PROGRAMLAMA BECERİLERİ VE ÖĞRENME STİLLERİ

ÖZ R., KOÇ A., SANALAN V. A., TELLİ E., SELİM Y., ÇELİK E.

4th INTERNATIONAL COMPUTER AND INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES SYMPOSIUM, Konya, Turkey, 24 September 2010

2010

2010

Programlama becerileri ve öğrenme stilleri

ÖZ R., KOÇ A., SANALAN V. A., TELLİ E., SELİM Y., ÇELİK E.

4. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Konya, Turkey, 24 - 26 September 2010

2010

2010

Öğretmen adaylarında bilgisayar fobisi

TELLİ E., SANALAN V. A., SELİM Y., ÖZ R., KOÇ A., Çelik E.

10th International Educational Technology Conference, İstanbul, Turkey, 26 - 28 April 2010

2010

2010

An Investigation of T-PCK Model in a Teacher Training Program

Sanalan V. A., Telli E., Öz R., Selim Y., Çelik E., Koç A.

10th International Educational Technology Conference - IETC 2010, İstanbul, Turkey, 26 - 28 April 2010, pp.129-131

2010

2010

ÖĞRETMEN ADAYLARINDA BİLGİSAYAR FOBİSİ

TELLİ E., SANALAN V. A., SELİM Y., ÖZ R., KOÇ A., ÇELİK E.

10th International Educational Technology Conference, İstanbul, Turkey, 26 April 2010

2009

2009

ÖZ-DÜZENLEME STRATEJİLERİ VE MOODLE

Koç A., Gömleksiz M. N.

3th INTERNATIONAL COMPUTER & INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES SYMPOSIUM, Trabzon, Turkey, 7 - 09 October 2009, pp.195-197

2009

2009

M Öğrenme Uygulamalarının Değerlendirilmesi

YILMAZ Ö., SANALAN V. A., KOÇ A.

9th International Educational Technology Conference, 6 - 08 May 2009

2009

2009

M-ÖĞRENME UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

YILMAZ Ö., SANALAN V. A., KOÇ A.

International Educational Technology Conference, Ankara, Turkey, 6 - 08 May 2009

Books & Book Chapters

2005

2005

İnternet Kullanımı

KOÇ A.

in: Temel Bilgisayar Başucu Kitabı, Ayvas Reis Z., Editor, Lisans Yayınevi, İstanbul, pp.231-262, 2005

Supported Projects

2017 - 2017

2017 - 2017

Bütünleşik Stem Projesi

Project Supported by Higher Education Institutions

ALTUN YALÇIN S. (Executive), ÇAKIR Z., AKAR M. S., KAYA m. e., YALÇIN S., ÖZTÜRK S. C., et al.


Citations

Total Citations (SCOPUS): 3

h-index (SCOPUS): 1