Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

The effect of rutin on ovarian ischemia-reperfusion injury in a rat model.

Gynecological endocrinology : the official journal of the International Society of Gynecological Endocrinology, vol.34, no.9, pp.809-814, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier identifier

Effect of Rutin on Cisplatin-induced Small Intestine (jejunum ) Damage in Rats

INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACOLOGY, vol.14, no.8, pp.1136-1144, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier

The effect of esomeprazole on postoperative pain and lung and heart complications in rats

Latin American Journal of Pharmacy, vol.37, no.6, pp.1182-1191, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Articles Published in Other Journals

Effect of Nizatidine on Renal Ischemia-Reperfusion Damage

Van Medical Journal, vol.26, no.3, pp.303-308, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Tianeptinin Sıçanlarda İskemi Reperfüzyonla Oluşturulan Oksidatif Böbrek Hasarına Etkisi

Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.11, no.2, pp.300-305, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sıçanlarda Parasetamol Kaynaklı Karaciğer Hasarının Pycnogenol ile Önlenmesi

Türkiye Milli Pediatri Derneği Eğitim Toplantısı, Turkey, 15 - 17 October 2020

Taksifolinin sıçanlarda siklofosfamidle indüklenen oksidatif kalp hasarına etkisi

4. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, 25 - 26 September 2020

Farelerde parasetamolle indüklenen akut böbrek toksisitesi üzerine 5-HT7agonist ve antagonistlerinin etkilerinin araştırılması

1. ULUSLARARASI VE 24. ULUSAL MULTİDİSİPLİNERKLİNİK TOKSİKOLOJİ KONGRESİ, Konya, Turkey, 25 - 27 May 2019, pp.173-176

Luteinin sıçanlarda sisplatinle indüklenen oksidatif testis hasarına etkisi

2nd International Congress on Multidisciplinary Studies (2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi), 4 - 05 May 2018, pp.577-578

Books & Book Chapters

Tedavide İnsülin: Geçmiş ve Umut Veren Gelecek

in: Pankreas, Doç. Dr. Afak DURUR KARAKAYA,Prof. Dr. İzzet ROZANES, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.25-30, 2021

İLAÇLARA BAĞLI KONSTİPASYON

in: KONSTİPASYONA MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM, Can Özlü, Hasan Alpay, Editor, AKADEMİSYEN KİTABEVİ, Ankara, pp.47-55, 2019

MEDİKASYONA BAĞLI BAŞ BOYUN BÖLGESİ AĞRILARI

in: OROFASİAL, BAŞ VE BOYUN AĞRILARINA MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM, CAN ÖZLÜ, HASAN ALPAY, Editor, AKADEMİSYEN, Ankara, pp.449-464, 2019

ORLİSTAT KULLANIMININ KİLO KAYBI ÜZERİNE ETKİSİ

in: KİLO KAYBI OLAN HASTAYA MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM, CAN ÖZLÜ, HASAN ALPAY, Editor, AKADEMİSYEN KİTABEVİ, Ankara, pp.81-90, 2019