Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sıçanlarda Parasetamol Kaynaklı Karaciğer Hasarının Pycnogenol ile Önlenmesi

Türkiye Milli Pediatri Derneği Eğitim Toplantısı, Turkey, 15 - 17 October 2020

Taksifolinin sıçanlarda siklofosfamidle indüklenen oksidatif kalp hasarına etkisi

4. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, 25 - 26 September 2020

Farelerde parasetamolle indüklenen akut böbrek toksisitesi üzerine 5-HT7agonist ve antagonistlerinin etkilerinin araştırılması

1. ULUSLARARASI VE 24. ULUSAL MULTİDİSİPLİNERKLİNİK TOKSİKOLOJİ KONGRESİ, Konya, Turkey, 25 - 27 May 2019, pp.173-176

Luteinin sıçanlarda sisplatinle indüklenen oksidatif testis hasarına etkisi

2nd International Congress on Multidisciplinary Studies (2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi), 4 - 05 May 2018, pp.577-578

Books & Book Chapters

Tedavide İnsülin: Geçmiş ve Umut Veren Gelecek

in: Pankreas, Doç. Dr. Afak DURUR KARAKAYA,Prof. Dr. İzzet ROZANES, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.25-30, 2021

İLAÇLARA BAĞLI KONSTİPASYON

in: KONSTİPASYONA MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM, Can Özlü, Hasan Alpay, Editor, AKADEMİSYEN KİTABEVİ, Ankara, pp.47-55, 2019

MEDİKASYONA BAĞLI BAŞ BOYUN BÖLGESİ AĞRILARI

in: OROFASİAL, BAŞ VE BOYUN AĞRILARINA MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM, CAN ÖZLÜ, HASAN ALPAY, Editor, AKADEMİSYEN, Ankara, pp.449-464, 2019

ORLİSTAT KULLANIMININ KİLO KAYBI ÜZERİNE ETKİSİ

in: KİLO KAYBI OLAN HASTAYA MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM, CAN ÖZLÜ, HASAN ALPAY, Editor, AKADEMİSYEN KİTABEVİ, Ankara, pp.81-90, 2019

Metrics

Publication

34

Citation (WoS)

81

H-Index (WoS)

6

Citation (Scopus)

179

H-Index (Scopus)

7

Open Access

8
UN Sustainable Development Goals