Education Information

Education Information

 • 2014 - 2019 Doctorate

  Ondokuz Mayis University, Instıtute Of Socıal Scıences, Felsefe Ve Din Bilimleri Ab, Turkey

 • 2011 - 2014 Postgraduate

  Ondokuz Mayis University, Instıtute Of Socıal Scıences, Felsefe Ve Din Bilimleri Ab, Turkey

 • 1995 - 1999 Undergraduate

  Marmara University, Ataturk Faculty Of Education, Türk Dili Ve Edebiyatı, Turkey

Dissertations

 • 2019 Doctorate

  Çokkültürlülük ve Entegrasyon Tartışmaları Bağlamında Üçüncü Kuşağın Kimlik Algısı ve Din: Köln Örneği

  Ondokuz Mayis University, Instıtute Of Socıal Scıences, Felsefe ve Din Bilimleri Ab

 • 2014 Postgraduate

  Ortaöğretim Gençliğinin Kimlik Oluşumunda Aile, Din ve MedyanınEtkileri (Çarşamba Örneği)

  Ondokuz Mayis University, Instıtute Of Socıal Scıences, Felsefe ve Din Bilimleri Ab

Foreign Languages

 • C1 Advanced German

 • B1 Intermediate English

 • B1 Intermediate Arabic

Certificates, Courses and Trainings

 • 2022Eğiticilerin Eğitimi (60 Saatlik Eğitim Bilimleri Sertifika Programı)

  Vocational Training , Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

 • 2010WEITERBILDUNG ZUM INDUSTRIEKAUFMANN

  Education Management and Planning , Institut für Angewandte Logistik & IHK Bonn

 • 2003DSH VORBEREITUNG

  Foreign Language , UNİVERSİTAET ZU KÖLN