Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The relationship between commodity prices and world trade uncertainty

ECONOMIC ANALYSIS AND POLICY, cilt.66, ss.276-281, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

AB-28 Ülkelerinde Ulaşim Sektörü ve Uluslararasi Ticaret Lojistiğinin Ağ Analizi İle İncelenmesi

The International New Issues in Social Sciences, cilt.5, ss.205-230, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

What are the Demographic Determinants of Savings An Analysis on Transition Economies 1993 2013

Procedia Economics and Finance, cilt.39, ss.275-283, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye Turizm Talebi: Bir Çekim Modeli Uygulaması

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.10, ss.133-141, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Effectiveness of Experimental Approaches in Economics: A Case of Ultimatiom Games Experiments

8. International Conference of Euroasian Economies, İstanbul, Türkiye, 10 - 12 Temmuz 2017, ss.33-38

“İkincil” Üretim Faktörü Olarak Addedilen Kadının Kalkınmadaki Rolü: Tra2 Üzerine Araştırma

Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı 2017, İstanbul, Türkiye, 10 Temmuz 2017 - 12 Şubat 2018, ss.582-587

The Effects Of Growth Indicators On Tourism Sector On Management s Financial Performance An Analysis On Turkey

the Second International Conference in Economics (EconWorld 2015), 18 - 20 Ağustos 2015

Will Syrian Case End With Conflict A Game Theory Approach

The Internatonal Conference in Economics(EconWorld2014), 3 - 05 Eylül 2014

Analysis on Energy Import Strategies in Turkey A Game Theoretical Approach

The International Coference in Economics(EconWorld2014), 3 - 05 Eylül 2014

Beta Convergence Analysis on Transition Economies 1991 2011

International Conference on Eurasian Economies, 1 - 03 Temmuz 2014

Analysis of Capital Flight in Developing Countries: A Study onTurkeybetween 1980 and 2010

International Conference On Eurasian Economies, St. Petersburg, Rusya, 17 - 18 Eylül 2013, ss.2-10

Kitap & Kitap Bölümleri

Karbon Emisyonunun Makro Ekonomik Belirleyicileri: MINT Ülkeleri Üzerine ARDL Yaklaşımı (1980-2015)

Ekonometride Güncel Konular, Kenan Terzioğlu, Süreyya Dal, Editör, Gazi Kitapevi, 2018

Beta Convergence Analysis On Transition Economies: 1991-2011

Eurasian Economies in Transition, Gencer Ayşen Hiç, Sözen İlyas, Sarı Selahattin, Editör, Cambridge Scholars Publishing, UK, Newcastle, ss.122-135, 2017