Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Akut Dönemde Etiyolojisi Aydınlatılamayan Bir Plevral Effüzyon Olgusu

7. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU “ULUSLARARASI KONGRE” 3-7 NİSAN 2019 Mediterr J Infect Microb Antimicrob 20198:Supplement 1:1-280, 3 - 07 April 2019, vol.8, pp.249

Ciddi Seyirli Bir Deri Şarbonu Olgusu

KLİMİK 2019, Antalya, Turkey, 13 - 16 March 2019, pp.593-594

Books & Book Chapters

in: , Can ÖZLÜ,Hasan ALPAY, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.71-81, 2019 Creative Commons License Sustainable Development