Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kalbiyolojik Aileler: Koruyucu Aile Sistemi Üzerinden Anneliğe Bakış

Uluslararası Multidisipliner Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Türkiye, 7 - 10 Mayıs 2019, ss.51-52

Krasnador’dan Üzümlü’ye Göç Yolunda Ahıska Türkleri’nin Yaşadıkları Sorunlar: Erzincan Örneklemi

Uluslararası Göç ve Mülteci Kongresi, Düzce, Türkiye, 23 - 26 Kasım 2017, ss.240-251

“İkincil” Üretim Faktörü Olarak Addedilen Kadının Kalkınmadaki Rolü: Tra2 Üzerine Araştırma

Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı 2017, İstanbul, Türkiye, 10 Temmuz 2017 - 12 Şubat 2018, ss.582-587