Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bir İstismar Sahası Olarak: Çevrimiçi Oyunlar

İnternet Hukukunda Çocuğun Korunması ve Mahremiyeti Sempozyumu, Ankara, Turkey, 12 May 2023

Kalbiyolojik Aileler: Koruyucu Aile Sistemi Üzerinden Anneliğe Bakış

Uluslararası Multidisipliner Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 7 - 10 May 2019, pp.51-52

Krasnador’dan Üzümlü’ye Göç Yolunda Ahıska Türkleri’nin Yaşadıkları Sorunlar: Erzincan Örneklemi

Uluslararası Göç ve Mülteci Kongresi, Düzce, Turkey, 23 - 26 November 2017, pp.240-251 Sustainable Development

İkincil Üretim Faktörü Olarak Addedilen Kadının Kalkınmadaki Rolü: TRA Üzerine Araştırma

8. International Conference on Eurasian Economies, İstanbul, Turkey, 10 - 12 July 2017, pp.582-586

“İkincil” Üretim Faktörü Olarak Addedilen Kadının Kalkınmadaki Rolü: Tra2 Üzerine Araştırma

Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı 2017, İstanbul, Turkey, 10 July 2017 - 12 February 2018, pp.582-587

Books & Book Chapters

Disiplinlerarası Adli Sosyal Hizmet

in: Disiplinlerarası Sosyal Hizmet , Mehmet Gedik, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.397-418, 2023 Sustainable Development

Metrics

Publication

7

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals