Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Karasu Nehri’nden (Erzincan) Alınan Su, Sediment ve Capoeta umbla Dokularındaki Ağır Metal Düzeylerinin Belirlenmesi

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, cilt.5, ss.578-588, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar