2,4-Diklorofenoksiasetik Asit’e Maruz Kalan Capoeta umbla Karaciğer Dokusunda Malondialdehit Seviyesi, Süperoksit dismutaz ve Katalaz Aktivitesindeki Değişimlerin İncelenmesİ


Creative Commons License

Kırıcı M., Sökmen T. Ö.

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, vol.1, no.9, pp.1-8, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Çalışmada, Capoeta umbla balıklarına 2,4-diklorofenoksiasetik asit (2,4-D) herbisitinin iki dozu 72 saat uygulanarak, balık karaciğer dokusundaki malondialdehit seviyesi (MDA), süperoksit dismutaz (SOD) ve katalaz (CAT) aktivitesindeki değişimler incelenmeştir. MDA seviyesi, CAT ve SOD aktivitesindeki değişiklikler, spekrofotometrik yöntemlerle tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda, herbisitin farklı dozlarına maruz kalan C. umbla karaciğer dokusunda MDA seviyesi, CAT ve SOD aktivitesinde istatistiksel olarak önemli bir artış olduğu belirlenmiştir (p<0,05). 2,4-D herbisitinin balık karaciğer dokusunda oksidan/antioksidan dengesini bozduğu görülmüştür. Bununla beraber, birincil savunma mekanizması olan bu iki antioksidan enzimin, 2,4-D toksik etkisine karşı direnç gösterdiği görülmektedir.