Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÜNİVERSİTELERİN TIP FAKÜLTELERİNİN BAŞARI SIRALAMASI: ÖSYM YERLEŞTİRME TABAN PUANI VE TUS PUANI ORTAK ETKİSİ

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.49-58, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Selection of solar energy supply facility location with robust optimization and an application

PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES-PAMUKKALE UNIVERSITESI MUHENDISLIK BILIMLERI DERGISI, cilt.26, ss.720-729, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Güç Alan Analizi Yöntemiyle Öğrencilerin Başarılarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.9, ss.111-132, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2009 YILINDA EĞİTİM VE ÖĞRETİME BAŞLAYAN ÜNİVERSİTELERİN İŞLETME BÖLÜMÜ MEZUNLARININ KPSS BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.37-56, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kira Sertifikası Fiyat Değerlerinin Makine Öğrenmesi Metodu ile Tahmini

Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finans Araştırmaları Dergisi, cilt.4, ss.74-82, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ERZİNCAN KENT MEMNUNİYETİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.11, ss.97-110, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sınai Endeksini Etkileyen Makroekonomik Faktörler ve Arbitraj Fiyatlama Modeli: Borsa İstanbul Örneği

Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, cilt.4, ss.21-28, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

OKUL VE İŞ YAŞAMINDA GENEL MUHASEBE DERSİNİN ROLÜ: ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.10, ss.229-240, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

An Analysis on the Attitudes of Students of Vocational School of Health Services towards Professional English Course

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.19, ss.586-602, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kanonik Korelasyon Analizi Metodu İle Birbirinin Devamı Olan Dersler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: İşletme Bölümü Örneği

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, ss.459-476, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

MARKOV ANALİZİ İLE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN CEP TELEFONU MARKA TERCİHLERİNİN BELİRLENMESİ

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (DÜSBED), ss.221-235, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Markov Analizi ile Üniversite Öğrencilerinin Cep Telefonu Marka Tercihlerinin Belirlenmesi

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.8, ss.221-235, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sıralı Lojistik Regresyon Analiziyle Üniversite Öğrencilerinin Kent Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Erzincan Üniversitesi Örneği

e-Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi (elektronik), cilt.15, ss.95-114, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Güç Alan Analizi Tekniği İle Üniversite Öğrencilerinin Başarı Faktörlerinin Belirlenmesi

International Congress on Political, Economic and Social Studies, Venedik, İtalya, 28 - 30 Haziran 2018, ss.131

Kredi Temerrüt Swapları (CDS) ve CDS’leri Etkileyen Değişkenlerin İncelenmesi

International Conference on Emprical Economics and Social Science (ICEESS’ 18), Balıkesir, Türkiye, 27 - 28 Haziran 2018, ss.545

Erzincan OSB’de Faaliyet Gösteren Kobi’lerin Kurumsal Kimlikleri Üzerine Bir Uygulama

International Conference on Emprical Economics and Social Science (ICEESS’ 18), Balıkesir, Türkiye, 27 - 28 Haziran 2018, ss.130

2009 Yılında Eğitim ve Öğretime Başlayan Üniversitelerin İşletme Bölümü Mezunlarının KPSS Başarılarının Karşılaştırılması

Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, Bayburt, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.168

BOLOGNA SÜRECİ KAPSAMINDA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTELERİ AÇISINDAN PAYDAŞ GÖRÜŞLERİNİN ÖNEMİ

Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, Bayburt, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.169

2009 Yılında Eğitim ve Öğretime Başlayan Üniversitelerin İşletme Bölümü Mezunlarının KPSS Başarılarının Karşılaştırılması

Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, Bayburt, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.168

THE EFFECT OF THE FEAR INDEX (VIX) AND CONSUMER TRUST INDEX ON THE BIST INVESTMENT TRUST INDEX

ICSER- 5th International Conference on Social Sciences and Education Research, Antalya, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2018, ss.175

Borsa İstanbul Sınai Endeksini Etkileyen Makroekonomik Faktörlerin Arbitraj Fiyatlama Modeli İle Belirlenmesi

International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), Ankara, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2017, ss.171

K- En Yakın Komşuluk Algoritması Kullanılarak Kira Sertifikasi (Sukuk) Değerlerinin Tahmini

International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), Ankara, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2017, ss.384

Credit Facility Risk Analysis İn Conventional and Participation Banks: An Application with Fuzzy Logic

International Congress on Management Economics and Business (ICMEB'2017), Zonguldak, Türkiye, 7 - 09 Eylül 2017, ss.1

Hedef Programlama Yöntemi Kullanılarak Eğri Uydurma

17. Ekonometri, Yöneylem ve İstatistik Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 2 - 04 Haziran 2016, cilt.1, ss.830-845

HEDEF PROGRAMLAMA İLE EĞRİ UYDURMA

17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Sivas, Türkiye, 2 - 04 Haziran 2016, ss.830-845

Sıralı Lojistik Regresyon Analiziyle Üniversite Öğrencilerinin Kent Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Erzincan Üniversitesi Örneği

XIVth International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Sarajevo, Bosna-Hersek, 20 - 25 Mayıs 2013, ss.170