Education Information

Education Information

 • 2011 - 2017 Doctorate

  Marmara University, Institute Of Social Sciences, Felsefe Ve Din Bilimleri-Mantık, Turkey

 • 2005 - 2011 Postgraduate

  Marmara University, Institute Of Social Sciences, İslam Felsefesi Abd, Turkey

 • 2000 - 2005 Undergraduate

  Marmara University, Faculty Of Theology, Felsefe Ve Kelam , Turkey

Dissertations

 • 2017 Doctorate

  Fahreddîn er-Râzî’nin el-Mantıku’l-Kebîr’inin Tahkik ve İncelemesi, Fakhr al-Din al-Razi’s al-Mantiq al-Kabir (Major Book on Logic) Critical Edition and Study

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri-Mantık

 • 2011 Postgraduate

  EBÛBEKİR ZEKERİYÂ RÂZÎ’NİN METAFİZİĞİ, THE METAPHYSİCS OF ABÛ BAKR ZAKARİYYÂ AL-RÂZÎ

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Felsefesi

Foreign Languages

 • B1 Intermediate Arabic