Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A GIS-based interval type-2 fuzzy set for public bread factory site selection

JOURNAL OF ENTERPRISE INFORMATION MANAGEMENT, cilt.31, ss.820-847, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Selection of solar energy supply facility location with robust optimization and an application

PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES-PAMUKKALE UNIVERSITESI MUHENDISLIK BILIMLERI DERGISI, cilt.26, ss.720-729, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Güç Alan Analizi Yöntemiyle Öğrencilerin Başarılarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İİBF Dergisi, cilt.9, ss.111-132, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Güç Alan Analizi Yöntemiyle Öğrencilerin Başarılarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.9, ss.111-132, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2009 YILINDA EĞİTİM VE ÖĞRETİME BAŞLAYAN ÜNİVERSİTELERİN İŞLETME BÖLÜMÜ MEZUNLARININ KPSS BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.37-56, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye'de Katılım Bankalarının Tercih Edilme Nedenleri Üzerine Bir Araştırma

Verimlilik Dergisi, ss.199-218, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Katılım Bankacılığı Tercihinin, Müşterilerin Bazı Demografik Özellikleri Açısından İncelenmesi

GAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.9, ss.453-472, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Üniversitelerin Sunmuş Olduğu Hizmetin Öğrenciler Tarafından Algılanması: Erzincan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Örneği

GAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.9, ss.39-62, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ERZİNCAN KENT MEMNUNİYETİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.11, ss.97-110, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İmalat İşletmelerinde Etkinlik Ölçümü: BIST 100 Örneği

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.7, ss.193-220, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kanonik Korelasyon Analizi Metodu İle Birbirinin Devamı Olan Dersler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: İşletme Bölümü Örneği

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, ss.459-476, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

MARKOV ANALİZİ İLE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN CEP TELEFONU MARKA TERCİHLERİNİN BELİRLENMESİ

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (DÜSBED), ss.221-235, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Markov Analizi ile Üniversite Öğrencilerinin Cep Telefonu Marka Tercihlerinin Belirlenmesi

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.8, ss.221-235, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kurumsal Yönetim Endeksi İle Şirket Hisse Senedi Getiri İlişkisi:BIST'de Bir Uygulama

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.8, ss.73-82, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Nominal İlişki Ölçüleriyle Konut Satın Almaya Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi: Bolu İli Örneği

e-Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi (elektronik), cilt.16, ss.227-246, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye Turizm Talebi: Bir Çekim Modeli Uygulaması

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.10, ss.133-141, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yapay Sinir Agları Ve Destek Vektör Makineleri Yöntemleriyle Borsa Endeksi Tahmini

Süleyman Demirel Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.19, ss.139-157, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sıralı Lojistik Regresyon Analiziyle Üniversite Öğrencilerinin Kent Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Erzincan Üniversitesi Örneği

e-Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi (elektronik), cilt.15, ss.95-114, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Veri Zarflama Analizi ile Türkiye’de Gıda İmalatı Yapan Firmaların Etkinliklerinin Ölçülmesi

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.36, ss.157-174, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Konjoint Analizi ile Sağlık Çalışanlarının Konut Tercihlerinin Belirlenmesi

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.17, ss.379-396, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İstatistiksel Normalizasyon Tekniklerinin Yapay Sinir Ağın Performansına Etkisi

Erciyes Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.40, ss.167-187, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Akademisyenlerin İnternet Bankacılığı Hakkındaki Tutum , Düşünce ve Davranışları: Erzincan Üniversitesi Örneği

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, cilt.23, ss.103-124, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Öğretmenlerin Otomobil Tercihlerinde Etkili Olan Faktörlerin Analitik Hiyerarşi Yöntemiyle Belirlenmesi

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.32, ss.29-46, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Analyzing Survey Questions According to Departments and Checking the Reliability of Them for an Organization

International Journal of Business and Management,, cilt.7, ss.185-201, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de 2008 Küresel Finansal Krizi: Krizin Erzincan İline Etkileri ve Beklentiler

e-Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi (elektronik), cilt.13, ss.179-194, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Statistical Analysis of a Group to Support Decision Making Processes

Is, Guc” Industrial Relations and Human Resources Journal, cilt.14, ss.65-90, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kalite Kontrolünde İstatistiksel Tekniklerin Yeri ve Önemi

Verimlilik Dergisi, ss.23-43, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hataları Ardışık Bağımlı (Otokorelasyonlu) Olan Regresyon Modellerinin Tahmin Edilmesi

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.23, ss.123-140, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Regresyon Analizinde Doğrusala Dönüştürme Yöntemleri ve Bir Uygulama

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.23, ss.165-179, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Shewhart Kontrol Grafiklerinde Kontrol Dışı Durumlar

Verimlilik Dergisi, ss.53-64, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kalitenin Gelişmesinde Emeği Geçen Kalite Guruları

Standart Dergisi, ss.100-104, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Süreç Yeterliliği Analizi ve Bir Uygulama

Otomasyon Dergisi, ss.128-132, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Veri Zarflama Analizi ile Bist’te İşlem Gören Çimento İşletmelerinin Etkinliklerinin Ölçümü

Zeugma II.Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 18 - 20 Ocak 2019, ss.1119-1139

Sınıflama(Nominal) Ölçeğine Göre Elde Edilen Veriler İçin Kullanılan Parametrik Olmayan Bağımlı Örneklem Testleri ve Uygulamaları

Zeugma II.Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 18 - 20 Ocak 2019, cilt.1, ss.354-364

Ulaştırma ve Atama Problemlerinin Excel Çözücü Eklentisi İle Çözümü

Iğdır I.Uluslararası Multıdisipliner Çalışmalar Kongresi, Iğdır, Türkiye, 6 - 07 Kasım 2018, ss.1809-1819

Ortalamalar Arası Farkın Büyüklüğü İçin Kullanılan Etki Büyüklüğünün Hesaplanması ve Yorumlanması

Iğdır I.Uluslararası Multıdisipliner Çalışmalar Kongresi, Iğdır, Türkiye, 6 - 07 Kasım 2018, ss.1801-1808

Serilerin Finans Hesaplarında Kullanılması

31.Ulusal Matematik Sempozyumu, Erzincan, Türkiye, 12 - 15 Eylül 2018, ss.100

Bist Yatırımcıları Açısından Kamu Ve Özel Sektör Kira Sertifikalarının (Sukuk) Analizi

International Congress on Political, Economic and Social Studies, Venice, İtalya, 28 - 30 Haziran 2018, ss.131 Creative Commons License

Güç Alan Analizi Tekniği İle Üniversite Öğrencilerinin Başarı Faktörlerinin Belirlenmesi

International Congress on Political, Economic and Social Studies, Venedik, İtalya, 28 - 30 Haziran 2018, ss.131

2009 Yılında Eğitim ve Öğretime Başlayan Üniversitelerin İşletme Bölümü Mezunlarının KPSS Başarılarının Karşılaştırılması

Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, Bayburt, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.168

BOLOGNA SÜRECİ KAPSAMINDA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTELERİ AÇISINDAN PAYDAŞ GÖRÜŞLERİNİN ÖNEMİ

Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, Bayburt, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.169

2009 Yılında Eğitim ve Öğretime Başlayan Üniversitelerin İşletme Bölümü Mezunlarının KPSS Başarılarının Karşılaştırılması

Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, Bayburt, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.168

Erzincan’da İşlenen Suç Türleri ve Oranının Diğer İllerle Karşılaştırılması

Uluslararası Erzincan Sempozyumu, Erzincan, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2016, cilt.2, ss.323-335

Hedef Programlama Yöntemi Kullanılarak Eğri Uydurma

17. Ekonometri, Yöneylem ve İstatistik Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 2 - 04 Haziran 2016, cilt.1, ss.830-845

HEDEF PROGRAMLAMA İLE EĞRİ UYDURMA

17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Sivas, Türkiye, 2 - 04 Haziran 2016, ss.830-845

SİNİRSEL BULANIK MANTIK VE YAPAY SİNİR AĞLARI YÖNTEMLERİYLE BORSA ENDEKSİ TAHMİNİ

15th International Symposium on Econometrics,Operations research and Statistics, Isparta, Türkiye, 22 - 25 Mayıs 2014, ss.206

Analyzıng Technology Usage of Students at the Universty of Erzincan

International Conference on Information and Social Science, Nagoya, Japonya, 5 - 09 Ekim 2013, ss.1-11

Türkiye Turizm Talebi:Bir Çekim Modeli Uygulaması

XIVth International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Sarajevo, Bosna-Hersek, 20 - 25 Mayıs 2013, ss.100

Sıralı Lojistik Regresyon Analiziyle Üniversite Öğrencilerinin Kent Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Erzincan Üniversitesi Örneği

XIVth International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Sarajevo, Bosna-Hersek, 20 - 25 Mayıs 2013, ss.170

Yapay Sinir Ağları ve Destek Vektör Makineleri Yöntemleriyle Borsa Endeksi Tahmini

XIVth International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Sarajevo, Bosna-Hersek, 20 - 25 Mayıs 2013, ss.123

Zaman Etüdü ve Bir İşletmede Standart Zaman Hesaplaması

Toplumsal Kalkınmada Üretimin Artan Rolü konferansı dahilinde, “XI. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 9 - 12 Haziran 2011, ss.687-694

Kitap & Kitap Bölümleri

Altı Sigma

Hizmet Pazarlaması, Kahraman Çatı, Abdulvahap Baydaş, Editör, Asil Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.230-250, 2010