Prof. SELAHATTİN YAVUZ


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Management, Quantitative Methods

Email: syavuz@erzincan.edu.tr
Web: https://avesis.ebyu.edu.tr/syavuz
Office: SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU BİNASI ZEMİN KAT

Metrics

Publication

80

Citation (WoS)

6

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

34

H-Index (Scopus)

1

Citiation (TrDizin)

47

H-Index (TrDizin)

4

Project

2

Thesis Advisory

3

Open Access

6
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2000 - 2006

2000 - 2006

Doctorate

Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme/Sayısal Yöntemler, Turkey

1996 - 1998

1996 - 1998

Postgraduate

Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme/Sayısal Yöntemler, Turkey

1991 - 1995

1991 - 1995

Undergraduate

Ataturk University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik, Turkey

Dissertations

2006

2006

Doctorate

ALTI SİGMA YAKLAŞIMI VE BİR SANAYİ İŞLETMESİNDE UYGULAMA

Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme/Sayısal Yöntemler

1998

1998

Postgraduate

ÇOKLU LİNEER REGRESYON ANALİZİ VE 1975-1996 YILLARI İÇİN TÜRKİYE TAHIL ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme/Sayısal Yöntemler

Foreign Languages

B1 Intermediate

B1 Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Management

Quantitative Methods

Academic Titles / Tasks

2020 - Continues

2020 - Continues

Professor

Erzincan Binali Yildirim University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

2015 - 2020

2015 - 2020

Associate Professor

Erzincan Binali Yildirim University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

2010 - 2015

2010 - 2015

Assistant Professor

Erzincan Binali Yildirim University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

2008 - 2010

2008 - 2010

Assistant Professor

Kahramanmaras Sutcu Imam University, Elbistan M.Y.O, İşletme

1996 - 2008

1996 - 2008

Lecturer

Kahramanmaras Sutcu Imam University, Elbistan M.Y.O, İşletme

Non Academic Experience

1996 - 2010

1996 - 2010

Öğretim Görevlisi-Yardımcı Doçent

Sütçü İmam Üniversitesi

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

Undergraduate

Undergraduate

İstatistik-II

Undergraduate

Undergraduate

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

Postgraduate

Postgraduate

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği

Doctorate

Doctorate

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

Undergraduate

Undergraduate

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Undergraduate

Undergraduate

İstatistik-II

Undergraduate

Undergraduate

İstatistik-I

Undergraduate

Undergraduate

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

Undergraduate

Undergraduate

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Undergraduate

Undergraduate

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

Undergraduate

Undergraduate

İstatistik-II

Undergraduate

Undergraduate

İstatistik-I

Undergraduate

Undergraduate

İstatistik-II

Postgraduate

Postgraduate

İstatistiksel Analiz

Undergraduate

Undergraduate

Yöneylem Araştırması-II

Undergraduate

Undergraduate

Sosyal Bilimlerde İstatistik

Undergraduate

Undergraduate

İktisadi Matematik

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

2007

2007

Kalitenin Gelişmesinde Emeği Geçen Kalite Guruları

YAVUZ S.

Standart Dergisi , no.4, pp.100-104, 2007 (Non Peer-Reviewed Journal)

2007

2007

Süreç Yeterliliği Analizi ve Bir Uygulama

YAVUZ S.

Otomasyon Dergisi , no.2, pp.128-132, 2007 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

BANKA ÇALIŞANLARININ HİZMET İÇİ EĞİTİMİ İLE İŞ TATMİNİARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ

DOĞANÇAY Ö. S., YAVUZ S.

HOCA AHMET YESEVİ 2. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, 6 - 08 December 2019

2019

2019

Erzincan Nüfusunun İstatistiksel Analizi

YAVUZ S.

Uluslararası Erzincan Tarihi Sempozyumu, 26 - 28 September 2019

2019

2019

VERİLERİN NORMAL DAĞILIMININ GÖRSEL YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ

YAVUZ S.

4.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 5 - 08 September 2019 Sustainable Development

2019

2019

Veri Zarflama Analizi ile Bist’te İşlem Gören Çimento İşletmelerinin Etkinliklerinin Ölçümü

YAVUZ S., YAŞAR F.

Zeugma II.Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Gaziantep, Turkey, 18 - 20 January 2019, pp.1119-1139

2019

2019

Sınıflama(Nominal) Ölçeğine Göre Elde Edilen Veriler İçin Kullanılan Parametrik Olmayan Bağımlı Örneklem Testleri ve Uygulamaları

YAVUZ S., YAŞAR F.

Zeugma II.Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Gaziantep, Turkey, 18 - 20 January 2019, vol.1, pp.354-364

2018

2018

Ulaştırma, Atama ve Aktarma Problemlerinin Excel Çözücü Eklentisi İle Çözümü

YAVUZ S.

1. ULUSLARARASI IĞDIRMULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 6 - 08 November 2018

2018

2018

Ortalamalar Arasındaki Farkın Büyüklüğü İçin Kullanılan Etki Büyüklüğünün Hesaplanması ve Yorumlanması

YAVUZ S.

1. ULUSLARARASI IĞDIR MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 6 - 08 November 2018

2018

2018

Ulaştırma ve Atama Problemlerinin Excel Çözücü Eklentisi İle Çözümü

YAVUZ S.

Iğdır I.Uluslararası Multıdisipliner Çalışmalar Kongresi, Iğdır, Turkey, 6 - 07 November 2018, pp.1809-1819

2018

2018

Ortalamalar Arası Farkın Büyüklüğü İçin Kullanılan Etki Büyüklüğünün Hesaplanması ve Yorumlanması

YAVUZ S.

Iğdır I.Uluslararası Multıdisipliner Çalışmalar Kongresi, Iğdır, Turkey, 6 - 07 November 2018, pp.1801-1808

2018

2018

Serilerin Finans Hesaplarında Kullanılması

YAVUZ S., Yaşar F.

31.Ulusal Matematik Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 12 - 15 September 2018, pp.100

2018

2018

Güç Alan Analizi Tekniği İle Üniversite Öğrencilerinin Başari Faktörlerinin Belirlenmesi

YAVUZ S., KARABULUT T., SARI S. S.

UluslararasıPolitik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi, Venice, Italy, 28 - 30 June 2018

2018

2018

Bist Yatırımcıları Açısından Kamu Ve Özel Sektör Kira Sertifikalarının (Sukuk) Analizi

Yavuz S., Yiğiter Ş. Y., Sarı S. S.

International Congress on Political, Economic and Social Studies, Venice, Italy, 28 - 30 June 2018, pp.131 Creative Commons License

2018

2018

Güç Alan Analizi Tekniği İle Üniversite Öğrencilerinin Başarı Faktörlerinin Belirlenmesi

YAVUZ S., KARABULUT T., SARI S. S.

International Congress on Political, Economic and Social Studies, Venedik, Italy, 28 - 30 June 2018, pp.131

2018

2018

Kurumsal Risk Yönetimi ve Firma Performansı: Bankacılık Sektörüne Yönelik Bir Araştırma

Yavuz S., Özyiğit H.

1. Uluslararası Bankacılık Kongresi, Ankara, Turkey, 3 - 05 May 2018

2018

2018

2009 Yılında Eğitim ve Öğretime Başlayan Üniversitelerin İşletme Bölümü Mezunlarının KPSS Başarılarının Karşılaştırılması

YAVUZ S., KARABULUT T.

Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, Bayburt, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.168

2018

2018

BOLOGNA SÜRECİ KAPSAMINDA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTELERİ AÇISINDAN PAYDAŞ GÖRÜŞLERİNİN ÖNEMİ

YAVUZ S., KARABULUT T.

Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, Bayburt, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.169

2018

2018

2009 Yılında Eğitim ve Öğretime Başlayan Üniversitelerin İşletme Bölümü Mezunlarının KPSS Başarılarının Karşılaştırılması

YAVUZ S., KARABULUT T.

Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, Bayburt, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.168

2016

2016

ERZİNCAN DA İŞLENEN SUÇ TÜRLERİ VE ORANININ DİĞER İLLERLE KARŞILAŞTIRILMASI

YAVUZ S.

Uluslararası Erzincan Sempozyumu, 28 September - 01 October 2016, vol.2 Sustainable Development

2016

2016

Erzincan’da İşlenen Suç Türleri ve Oranının Diğer İllerle Karşılaştırılması

YAVUZ S.

Uluslararası Erzincan Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 28 September - 01 October 2016, vol.2, pp.323-335 Sustainable Development

2016

2016

Hedef Programlama Yöntemi Kullanılarak Eğri Uydurma

YAVUZ S., Özçomak M. S., KARABULUT T.

17. Ekonometri, Yöneylem ve İstatistik Sempozyumu, Sivas, Turkey, 2 - 04 June 2016, vol.1, pp.830-845

2016

2016

HEDEF PROGRAMLAMA İLE EĞRİ UYDURMA

YAVUZ S., ÖZÇOMAK M. S., KARABULUT T.

17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Sivas, Turkey, 2 - 04 June 2016, pp.830-845

2014

2014

SİNİRSEL BULANIK MANTIK VE YAPAY SİNİR AĞLARI YÖNTEMLERİYLE BORSA ENDEKSİ TAHMİNİ

Yakut E., TOKSOY M. S., YAVUZ S., Elmas B.

15th International Symposium on Econometrics,Operations research and Statistics, Isparta, Turkey, 22 - 25 May 2014, pp.206

2013

2013

Analyzıng Technology Usage of Students at the Universty of Erzincan

YAVUZ S., Özen Ü., Çınar O., Aslan İ.

International Conference on Information and Social Science, Nagoya, Japan, 5 - 09 October 2013, pp.1-11

2013

2013

Sıralı Lojistik Regresyon Analiziyle Üniversite Öğrencilerinin Kent Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Erzincan Üniversitesi Örneği

YAVUZ S., DEVECİ M., KARABULUT T.

XIVth International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 20 - 25 May 2013, pp.170

2013

2013

Türkiye Turizm Talebi:Bir Çekim Modeli Uygulaması

YAVUZ S., KABADAYI B., SAVAŞ N.

XIVth International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 20 - 25 May 2013, pp.100

2013

2013

Yapay Sinir Ağları ve Destek Vektör Makineleri Yöntemleriyle Borsa Endeksi Tahmini

YAVUZ S., Yakut E., Elmas B.

XIVth International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 20 - 25 May 2013, pp.123

2013

2013

Sıralı Lojistik Regresyon Analiziyle Üniversite Öğrencilerinin Kent Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Erzincan Üniversitesi Örneği

YAVUZ S., DEVECİ M., KARABULUT T.

XIV. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem ve İstatistik Sempozyumu, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 15 - 20 May 2013, pp.170

2011

2011

Zaman Etüdü ve Bir İşletmede Standart Zaman Hesaplaması

YAVUZ S., DEVECİ M., Özcan S.

Toplumsal Kalkınmada Üretimin Artan Rolü konferansı dahilinde, “XI. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 9 - 12 June 2011, pp.687-694

Books & Book Chapters

2010

2010

Altı Sigma

YAVUZ S.

in: Hizmet Pazarlaması, Kahraman Çatı, Abdulvahap Baydaş, Editor, Asil Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.230-250, 2010

Supported Projects

2011 - 2011

2011 - 2011

Erzincan Üniversitesi Öğrencilerinin Tüketim Eğilimleri

Project Supported by Higher Education Institutions

BEKTAŞ Ç. (Executive), NİŞANCI M., YAVUZ S.

Scientific Refereeing

February 2018

February 2018

Project Supported by Higher Education Institutions

January 2018

January 2018

Project Supported by Higher Education Institutions

November 2017

November 2017

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İİBF Dergisi

National Scientific Refreed Journal

July 2017

July 2017

Project Supported by Higher Education Institutions

May 2017

May 2017

Project Supported by Higher Education Institutions

October 2016

October 2016

Project Supported by Higher Education Institutions

August 2016

August 2016

Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi

National Scientific Refreed Journal

June 2016

June 2016

Bartın Üniversitesi İİBF Dergisi

National Scientific Refreed Journal

June 2016

June 2016

Atatürk Üniversitesi SBE Dergisi

National Scientific Refreed Journal

May 2016

May 2016

Kafkas Üniversitesi İİBF Dergisi

National Scientific Refreed Journal

April 2016

April 2016

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi

National Scientific Refreed JournalCongress and Symposium Activities

01 September 2016 - 01 September 2016

01 September 2016 - 01 September 2016

Uluslararası Erzincan Sempozyumu

Session Moderator

Erzincan-Turkey

01 May 2016 - 01 May 2016

01 May 2016 - 01 May 2016

Uluslararası EYİ Sempozyumu

Session Moderator

Sivas-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 7

h-index (WOS): 1

Jury Memberships

December-2021

December 2021

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

December-2021

December 2021

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Atatürk Üniversitesi

November-2021

November 2021

Doctorate

Doctorate - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

August-2021

August 2021

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - İstanbul Üniversitesi

June-2021

June 2021

Doctorate

Doctorate - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

May-2021

May 2021

Doctorate

Doctorate - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

May-2021

May 2021

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment Academic Staff - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

March-2021

March 2021

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

January-2021

January 2021

Doctorate

Doctorate - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

May-2018

May 2018

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunması - Erzincan Üniversitesi

April-2018

April 2018

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunması - Erzincan Üniversitesi

April-2018

April 2018

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunması - Erzincan Üniversitesi

January-2018

January 2018

Doctoral Examination

Doktora Yeterlilik Sınavı - Atatürk Üniversitesi

October-2017

October 2017

Post Graduate

Tez Savunma - Cumhuriyet Üniversitesi

July-2017

July 2017

Doctorate

Tez Savunma - Atatürk Üniversitesi

May-2017

May 2017

Doctoral Examination

Doktora Yeterlilik - Cumhuriyet Üniversitesi

April-2017

April 2017

Post Graduate

Tez Savunma - Cumhuriyet Üniversitesi

February-2017

February 2017

Doctoral Examination

Doktora Yeterlilik - Atatürk Üniversitesi

January-2016

January 2016

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma Jüriliği - Cumhuriyet Üniversitesi

October-2015

October 2015

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Yardımcı Doçentliğe Yeniden Atama - Erzincan Üniversitesi

October-2015

October 2015

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma Jüriliği - Cumhuriyet Üniversitesi

May-2015

May 2015

Doctorate

Doktora Tez Savunma Jüriliği - Atatürk Üniversitesi