Asst. Prof. SERAP SÖKMEN


Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı


Research Areas: Nursing, Nursing Management, Health Sciences


Names in Publications: Serap Mankaliye Sökmen

Email: ssokmen@erzincan.edu.tr
Office Phone: +90 446 226 5861 Extension: 150241
Fax Phone: +90 446 226 5862
Web: https://avesis.ebyu.edu.tr/ssokmen
Office: Sağlık Bilimleri Fakültesi
Address: Başbağlar Mh. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 24030 Erzincan

Metrics

Publication

48

Citation (WoS)

54

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

82

H-Index (Scopus)

4

Citiation (TrDizin)

7

H-Index (TrDizin)

2

Project

2

Thesis Advisory

11

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2001 - 2005

2001 - 2005

Doctorate

Istanbul University, Health Sciences Institute, Hemşirelikte Yönetim , Turkey

1998 - 2001

1998 - 2001

Postgraduate

Istanbul University, Health Sciences Institute, Hemşirelikte Yönetim , Turkey

1994 - 1998

1994 - 1998

Undergraduate

Ataturk University, Hemşirelik Fakültesi, Turkey

Dissertations

2005

2005

Doctorate

İstanbul’daki Kamu Hastanelerinde Görevli Alt Kademe Yönetici Hemşirelerin Eğitim İhtiyacının Analizi ve Yönetici Eğitim Programı Önerisi

İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelikte Yönetim

2001

2001

Postgraduate

Hemşirelik Yüksekokullarında Eğitimi İyileştirme Çalışmaları İçin Durum Değerlendirmesi

İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelikte Yönetim

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Nursing

Nursing Management

Health Sciences

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Assistant Professor

Erzincan Binali Yildirim University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

2012 - 2018

2012 - 2018

Assistant Professor

Erzincan Binali Yildirim University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

2006 - 2012

2006 - 2012

Assistant Professor

Ataturk University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik

1999 - 2005

1999 - 2005

Research Assistant

Istanbul University, Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu, Hemşirelikte Yönetim

1998 - 1999

1998 - 1999

Research Assistant

Ataturk University, Hemşirelik Yüksekokulu, Hemşirelikte Yönetim

Managerial Experience

2018 - Continues

2018 - Continues

Rectorate Commissioner

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Eğitim Stratejileri Geliştirme Koordinatörlüğü

2018 - Continues

2018 - Continues

Rectorate Commissioner

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Bologna Eşgüdüm Kurulu

2017 - Continues

2017 - Continues

Head of Department

Erzincan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik

2017 - Continues

2017 - Continues

Ethics Committee Member

Erzincan Üniversitesi, İnsan Araştırmaları Etik Kurulu

2019 - 2022

2019 - 2022

Head of Department

Erzincan Binali Yildirim University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

2013 - 2015

2013 - 2015

Deputy Director of Junior College

Erzincan Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu

2013 - 2015

2013 - 2015

Member of ADEK Commission

Erzincan Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu

2008 - 2012

2008 - 2012

Ethics Committee Member

Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi

2006 - 2012

2006 - 2012

Head of Department

Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi

Non Academic Experience

1994 - 1998

1994 - 1998

Hemşire

SSK Hastanesi Erzurum

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Research Methods

Undergraduate

Undergraduate

Nursing Management

Postgraduate

Postgraduate

Research Methods and Publication Ethics

Undergraduate

Undergraduate

Sağlık Hizmetleri Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

Hemşirelikte Yönetim

Undergraduate

Undergraduate

Sağlık Mevzuatı ve Hemşirelik

Postgraduate

Postgraduate

Hemşirelikte Yönetim

Postgraduate

Postgraduate

Sağlık Politikaları ve Hemşirelik Mevzuatı

Postgraduate

Postgraduate

Sağlık Politikaları ve Mevzuat

Undergraduate

Undergraduate

Onkoloji Hemşireliği

Undergraduate

Undergraduate

Hemşirelikte Yönetim

Advising Theses

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

2018

2018

Baykal Ü., Sökmen S., Harmancı Seren A. K.

Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi , vol.5, no.3, pp.188-200, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

ETHICAL RISKS INVOLVED IN USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN NURSING

Sökmen S., Kara Ö.

1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Multidisipliner Yaklaşımlar Kongresi, Erzurum, Turkey, 25 - 27 November 2021, pp.388-391

2019

2019

HEMŞIRELERIN PSIKOLOJIK DAYANIKLILIK, MESLEĞE BAĞLILIK VE İŞ YÜKÜ ALGISI ARASINDAKI İLIŞKILERIN İNCELENMESI

KARA Ö., SÖKMEN S.

6.Uluslararsı, 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 19 - 21 December 2019, pp.397

2019

2019

Hemşirelik Hizmetleri Yönetiminde Yenilikçi Yaklaşımlar

SÖKMEN S.

1.Uluslararası Hemşirelikte Yenilikçi Yaklaşımlar Kongresi, Erzurum, Turkey, 20 - 22 June 2019

2019

2019

Hemşirelik Öğrencilerinin Bireysel Yenilikçilik Düzeyleri ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki

ER F., SÖKMEN S., ERCİ B.

1. Uluslararası Hemşirelikte Yenilikçi Yaklaşımlar Kongresi, Erzurum, Turkey, 20 - 22 June 2019, pp.10-14

2018

2018

Psychological Resilience in Nurses

KARA Ö., SÖKMEN S.

7th International Nursing Management Congress, 25 - 27 October 2018

2018

2018

Examınatıon of the Trends of Malpractıce of Nurse By Some Varıables

Ünsal A., KARAKURT P., SÖKMEN S., KÖSE TUNCER S., SARIKAYA Ö.

Taras Shevchenko 1st Internatıonal Congress On Socıal Scıences., 11 - 13 August 2018

2017

2017

HEMŞIRELIK ÖĞRENCILERININ KENDINI SABOTAJEĞILIMLERI

KARA Ö., SÖKMEN S.

5. Uluslararası, 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 5 - 08 November 2017

2017

2017

Moral Development Level of the Professıonals and the Affectıng Factors: Nurse Sample.

ÜNSAL A., BAHÇELİ A., KÖSE TUNCER S., SÖKMEN S., KARAKURT P.

Uluslararası Hemşirelik Uygulamalarında Etik Kongresi (International Congress on Ethics in Nursing Applications), 11 - 12 September 2017

2016

2016

Tıbbi Hatalar

ÖZTÜRK H., KAHRİMAN İ., SÖKMEN S.

VI. Uluslararası Kalite ve Performans Kongresi, 1 - 03 March 2016

2015

2015

Organizasyonel Kültürel Yeterlik

SÖKMEN S.

Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Turkey, 21 - 23 May 2015

2015

2015

Hemşire öğrencilerin profesyonelliğe ilişkin tutumları

SÖKMEN S., ERKEK a., DEMİR e., TAN k., YILDIZBAŞ s., ZÜBEYDE ç.

14. ulusal hemşirelik öğrencileri kongresi, Kayseri, Turkey, 22 - 26 April 2015

2015

2015

Hastanede Yönetim Birimleri

SÖKMEN S.

III. Ulusal Bireysel Gelişim Günleri, Yozgat, Turkey, 6 - 08 March 2015

2015

2015

ICN 2015 Teması

SÖKMEN S.

15. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Erzurum, Turkey, 10 - 12 September 2015

2013

2013

Bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin örgütsel bağlılık düzeyi.

Sökmen S., Karakurt P., Ünsal A., Biçer S.

Hemşirelikte Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Sempozyumu, Denizli, Turkey, 11 - 12 April 2013, pp.40

2011

2011

İki sağlık yüksekokulundaki hemşire öğrencilerin memnuniyet durumu.

Ünsal A., Karakurt P., Sökmen S.

10. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Gaziantep, Turkey, 28 - 30 April 2011, pp.288

Books & Book Chapters

2022

2022

Takım Çalışması

ÖZTÜRK H., SÖKMEN S.

in: Hemşirelikte Yönetim, Baykal Tatar Ülkü, Türkmen Ercan Emine, Editor, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, pp.399-428, 2022

2017

2017

Hukuki/Yasal ve Yasamayla İlgili Konular

SÖKMEN S.

in: Hemşirelikte Liderlik Rolleri ve Yönetim İşlevleri: Teori ve Uygulama, Ayşe Nefise BAHÇECİK, Havva ÖZTÜRK, Editor, NOBEL TIP KİTABEVLERİ, 2017

2016

2016

Klinik Öğretici ve Eğitici Olarak Rehberlerin Kullanılması

SÖKMEN S.

in: Hemşirelikte Klinik Öğretim Stratejileri, Kardaş Özdemir F., Akgün Şahin Z., Küçük Alemdar D. , Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.273-292, 2016

2016

2016

Enfeksiyon Hatalarının Önlenmesi

SÖKMEN S.

in: Tıbbi Hatalar ve Hasta Güvenliği Eğitim Rehberi, Öztürk H., Kahriman İ., Editor, İstanbul Kitabevi, İstanbul, pp.171-198, 2016

Activities in Scientific Journals

2014 - Continues

2014 - Continues

Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi

Advisory Committee Member

2012 - Continues

2012 - Continues

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi

Advisory Committee Member

2010 - Continues

2010 - Continues

Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi (HEAD)

Advisory Committee Member

Scientific Refereeing

October 2021

October 2021

Project Supported by Higher Education Institutions

BAP Research Project, Erzincan Binali Yildirim University, Turkey

January 2021

January 2021

E - BALIKESİR SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ (BSBD)

National Scientific Refreed Journal

November 2019

November 2019

FLORENCE NİGHTİNGALE HEMŞİRELİK DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

July 2019

July 2019

Journal of Religion and Health

SCI JournalCongress and Symposium Activities

01 June 2019 - 01 June 2019

01 June 2019 - 01 June 2019

1. Hemşirelikte Yenilikçi Yaklaşımlar Kongresi

Attendee

Erzurum-Turkey

01 April 2019 - 01 April 2019

01 April 2019 - 01 April 2019

27. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi

Attendee

Antalya-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 54

h-index (WOS): 3

Jury Memberships

January-2022

January 2022

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment Academic Staff - Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

December-2021

December 2021

Post Graduate

Post Graduate - Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

October-2021

October 2021

Academic Staff Examination

Academic Staff Examination - Erzurum Teknik Üniversitesi

October-2021

October 2021

Post Graduate

Post Graduate - Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

June-2021

June 2021

Academic Staff Examination

Academic Staff Examination - Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

August-2020

August 2020

Post Graduate

Post Graduate - Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

July-2019

July 2019

Post Graduate

Tez Savunma Jürisi, 2019 - Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

April-2019

April 2019

Post Graduate

Tez Savunma Jürisi, 2019 - Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

Scientific Research / Working Group Memberships

2013 - Continues

2013 - Continues

HEPDAK-PROGRAM DEĞERLENDİRME VE İZLEME KOMİSYONU (PDİK)

http://www.hepdak.org.tr/index.php/hepdak-hakkimizda/kurul-ve-komisyonlar

HEPDAK (Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği), Türkiye