Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Formation of the social capital by its dimensions in rural areas of erzurum province in Turkey

Journal of Animal and Plant Sciences, cilt.28, ss.1854-1867, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yaşam Memnuniyeti Sosyal Sermaye ve İletişim

Journal of Strategic Research in Social Science, cilt.4, ss.109-122, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kırsal Alanda Sosyal Sermayenin Yaşam Memnuniyeti Üzerine Etkisi

KAHRAMANMARAS SUTCU IMAM UNIVERSITY JOURNAL OF NATURAL SCIENCES, cilt.21, ss.123-132, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Konut ve Hedonik Fiyat: Bir Yapısal Eşitlik Modeli Uygulaması

The International New Issues in Social Sciences, cilt.6, ss.111-128, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

KIRSAL ALANDA SOSYAL SERMAYENİN SOSYAL GİRİŞİMCİLİK ÜZERİNE ETKİSİ: ERZURUM KIRSALI ÖRNEĞİ

The International New Issues in Social Sciences (TINI), cilt.4, ss.43-64, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AB-28 Ülkelerinde Ulaşim Sektörü ve Uluslararasi Ticaret Lojistiğinin Ağ Analizi İle İncelenmesi

The International New Issues in Social Sciences, cilt.5, ss.205-230, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bankaların Finansal Yapılarının Karlılıkları Üzerine Etkileri Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama 1998 2015

The International New Issues in Social Sciences, cilt.1, ss.143-165, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

SOSYAL SERMAYENİN KIRSAL ALANDA YAŞAMA İSTEĞİ ÜZERİNDE ETKİSİ ERZURUM KIRSAL ALANINDA BİR ARAŞTIRMA

The International New Issues in Social Sciences (TINISOS), cilt.1, ss.91-116, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar