Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

GİRİŞİMCİLİK VE EKONOMİK BÜYÜME: AVRUPA VE KUZEY AMERİKA ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.13, ss.1170-1179, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sağlık ve Eğitim Göstergelerinin Ekonomik Kalkınma Üzerindeki Etkisinin Analizi

IERFM, 3rd International Economics Research and Financial Markets Congress, Gaziantep, Türkiye, 7 - 09 November 2019, cilt.1.Baskı, ss.660-671

OECD Ülkelerinin Bilgi Ekonomisi Performanslarının Belirlenmesi: Ampirik Bir Analiz

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Kongresi, Zonguldak, Türkiye, 7 - 09 September 2017, ss.139

İnovasyon ve Bölgesel Kalkınma İlişkisi: Türkiye ve Avrupa Birliği Üzerine Bir Uygulama

2.Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, Elazığ, Türkiye, 16 - 17 May 2013

Kentsel Kalkınmada Bilgi Merkezlerinin Rolü: KAYHAM Örneği

3. Yerel Ekonomiler Kongresi, Konya, Türkiye, 26 - 28 May 2011, ss.66-79

Kitap & Kitap Bölümleri

Küresel Isınma, İklim Değişikliği ve Sosyo-Ekonomik Etkileri (Prof. Dr. Mehmet Ali Bilginoğlu’na Armağan)

Ülkelerin İklim Değişikliği Performansının Endekslerle Ölçümü, Hayriye Atik, Editör, NOBEL YAYINCILIK, Ankara, ss.258-276, 2017

Tasarruf, Sürdürülebilir Büyüme ve Teknolojik Gelişme

Türkiye’nin Çok Vitesli Avrupa İçindeki Yenilik Performansı: Ampirik Bir Analiz, Oya S. Erdoğdu, Dilek Temiz Dinç, M. Aykut Attar, Editör, İMAJ YAYINEVİ, Ankara, ss.157-183, 2017