Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Geçmişten Günümüze Ahıska Türklerinin Çocuk Oyunları

Uluslararası Ahıska Türkleri Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 11 - 13 May 2017, pp.393-404

ERZİNCAN’DA ÇOCUK OLMAK: ÇOCUK DOSTU ŞEHİR GİRİŞİMİ

Uluslararası Erzincan Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 28 September 2016 - 01 October 2015, pp.495-503

EBEVEYNLERİN ÇOCUK DOSTU ŞEHİR KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ: ERZİNCAN ÖRNEKLEMİ

Uluslararası Erzincan Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 28 September - 01 January 2016, pp.487-494

Erzincan da Çocuk Olmak Çocuk Dostu Şehir Girişimi

Uluslararası Erzincan Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 28 September - 01 October 2016, pp.493-501

Ebeveynlerin Çocuk Dostu Şehir Konusundaki Görüşleri Erzincan Örneklemi

Uluslararası Erzincan Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 28 September - 01 October 2016, pp.485-492