Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Evaluating the Views of Lecturers upon Virtual and Real Laboratory Implementations

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.19, no.46, pp.393-408, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Investigating University Students’ Views on Distance Education at Associate Degree Level

International Education Studies, vol.14, no.8, pp.67-75, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Use of the Distributed Cognition Theory in a Lesson Plan: A Theory, a Model and a Lesson Plan

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.19, no.3, pp.180-190, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Dağıtık Biliş Teorisinin Ders Planında Kullanımı: Teori, Model ve Ders Planı

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.19, no.3, pp.180-190, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

A Study on Individuals Art Preferences according toTheir Personality Traits via Computer Aided Web Site

American Journal Of Educational Research, vol.3, no.8, pp.1052-1056, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

BİLGİSAYAR FOBİSİ: SEBEPLER VE SONUÇLAR ÜZERİNE BİR DURUM ÇALIŞMASI

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ, vol.., no.30, pp.1-11, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Böte öğrencilerinin programa bakış açıları: Tercih öncesi ve sonrası durum.

Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.1, pp.33-51, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ HAZIRLADIKLARI ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN TÖMAB MODELİ İLE İNCELENMESİ

Erzincan University Journal of Science and Technology, vol.2, no.2, pp.239-251, 2009 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Makine Mühendisliği İnternet Destekli Öğretim Modülü

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.10, no.2, pp.77-98, 2008 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Uzaktan Eğitim: Makine Mühendisliği Örneği

Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.9, no.2, pp.167-182, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Books & Book Chapters

ERGENLERDE BİLGİSAYAR OYUN BAĞIMLILIĞININ ÇEŞİTLİ DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERE GÖRE İNCELENMESİ

in: Eğitim Bilimlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler II, PROF. DR. ŞEHRIBAN KOCA,DR. ÖĞR. ÜYESI MEHMET ŞABAN AKGÜL, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.147-162, 2021

ÖĞRETMEN ADAYLARININ UZAKTAN EĞİTİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN KAYITLI OLDUĞU ÖĞRETMEN YETİŞTİRME LİSANS PROGRAMA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

in: Eğitim Bilimlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler-I, Prof.Dr. Şehriban KOCA,Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Şaban AKGÜL, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.219-236, 2021

ERGENLERDE BİLGİSAYAR OYUN BAĞIMLILIĞININ ÇEŞİTLİ DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERE GÖRE İNCELENMESİ

in: Eğitim Bilimlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler II , KOCA ŞEHRİBAN, AKGÜL MEHMET ŞABAN, Editor, GECE KİTAPLIĞI, Ankara, pp.147-162, 2021

ÖĞRETMEN ADAYLARININ UZAKTAN EĞİTİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN KAYITLI OLDUĞU ÖĞRETMEN YETİŞTİRME LİSANS PROGRAMA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

in: Eğitim Bilimlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler-I, KOCA ŞEHRİBAN, AKGÜL MEHMET ŞABAN, Editor, GECE KİTAPLIĞI, Ankara, pp.219-236, 2021

LEISURE CONSTRAINTS OF VOLLEYBALL AND FOOTBALL REFEREES AND THEIR METHODS OF COPING WITH THEM

in: LEISURE CONSTRAINTS OF VOLLEYBALL AND FOOTBALL REFEREES AND THEIR METHODS OF COPING WITH THEM, Doç. Dr. Özgür Karataş, Editor, Gece Kitapevi, Ankara, pp.81-97, 2020

LEISURE CONSTRAINTS OF VOLLEYBALL AND FOOTBALL REFEREESAND THEIR METHODS OF COPING WITH THEM

in: ACADEMİC STUDİES İN SPORTSCİENCES, Doç. Dr. Özgür Karataş, Editor, Gece Publishing, Ankara, pp.67-84, 2020