Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Akılcı inhaler kullanımı

Sağlıkla Hemşirelik Dergisi , vol.26, pp.13-15, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

SAĞLIK PROFESYONELLERİNE YÖNELİK ŞİDDETİN KÜRESEL YAYGINLIĞI: İŞYERİNDE ŞİDDET

7TH INTERNATIONAL ARTEMIS CONGRESS ON HEALTH AND SPORT SCIENCES, İzmir, Turkey, 26 March 2024, pp.136-145

Yetişkin Yoğun Bakım Ünitelerinde Yatan Hastalarda Pozisyonlamanın Kardiyovasküler Sisteme Etkisi

7th Internatıonal Artemıs Congress On Health And Sport Scıences, İzmir, Turkey, 26 - 27 March 2024, pp.31-37 Sustainable Development

AMPUTASYON CERRAHİSİNE ÖZGÜ HEMŞİRELİKTANILARI İLE HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİ

15th International İstanbul Scientific Research Congress on Health Sciences, İstanbul, Turkey, 9 - 11 December 2023, pp.251-257

ÖĞRENCİLERDE ÖZ NEFRET VE YALNIZLIKİLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

15th INTERNATIONAL İSTANBUL SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS ON HEALTH SCIENCES, İstanbul, Turkey, 9 - 11 December 2023, pp.312-320

ŞİZOFRENİ VE BİPOLAR HASTALARDA İYİLEŞME AŞAMALARI EKSENİNDE İÇSELLEŞTİRİLMİŞ DAMGALANMA VE FARKINDALIK

7. Uluslararası 11. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 18 - 20 October 2023, pp.964-967

ÖĞRENCİLERDE ŞİDDETE KARŞI GÜVEN ALGISININ BELİRLENMESİ: HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖRNEĞİ

7. Uluslarası Adli Hemşirelik Kongresi- 7th International Forensic Nursing Congress, Trabzon, Turkey, 8 - 10 May 2023, pp.356-357

SAĞLIK ALANINDA TEKNOSTRES VE DEĞİŞİM YORGUNLUĞU

11th International Congress on Medicine, Nursing, and Health Sciences in a Changing World, İzmir, Turkey, 25 November 2023, pp.166-172

Akut Hepatit-B Tanısı Olan Bireyin Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu

II. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Multidisipliner Yaklaşımlar Kongresi, Erzurum, Turkey, 24 - 25 November 2023, pp.384-385

TİP 2 DİYABETLİ HASTALARDA PSİKOLOJİK İNSÜLİN DİRENCİ VE ÖZ-YÖNETİMİN BELİRLENMESİ

10th International Baskent Congress on Medicine, Nursing, and Health Sciences, Ankara, Turkey, 28 October 2023, pp.8-9

YOĞUN BAKIM SONRASI BAKIM VERİCİNİN YAŞADIĞI STRES DÜZEYİNDE HEMŞİRENİN ROLÜ

4TH INTERNATIONAL AZERBAIJAN CONGRESS ON HEALTH SCIENCES, İzmir, Turkey, 15 - 18 September 2023, pp.118-123

TELE-SAĞLIĞIN HEMŞİRELİK BAKIMINA YANSIMALARI

4TH INTERNATIONAL AZERBAIJAN CONGRESS ON HEALTH SCIENCES, İzmir, Turkey, 15 - 18 September 2023, pp.96-104

YAŞLI BİREYLERDE AĞRI YÖNETİMİ

10th International Congress on Medicine, Nursing, and Health Sciences in a Changing World, İzmir, Turkey, 12 - 14 August 2023, pp.124-125

HEMŞİRELERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

10th International Congress on Medicine, Nursing, and Health Sciences in a Changing World, İzmir, Turkey, 12 - 14 August 2023, pp.243-250

KRONİK HASTALIĞI OLAN BİREYLERİN DİJİTAL SAĞLIKLI DİYET VE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ: ERZİNCAN İLİ ÖRNEĞİ

9TH INTERNATIONAL CONGRESS ON MEDICINE, NURSING, AND HEALTH SCIENCES IN A CHANGING WORLD PROCEEDINGS BOOK, İzmir, Turkey, 08 April 2023, pp.19-20

Günümüzde Kırılgan Yaşlı ve Değerlendirilmesi

8th International Congress on Medicine, Nursing, and Health. Sciences in a Changing World Proceedings, İzmir, Turkey, 07 January 2023, pp.83-90

3. Uluslararası 4. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 11 - 13 January 2023, pp.209 Creative Commons License Sustainable Development

Uyku ve Saldırganlık İlişkisi: Genç Bireyler Örneği

2nd Internatıonal Artemıs Congress On Health And Sport Scıences., Turkey, 17 December 2022, pp.91-99

Hemşirelik Bakımında Merhamet

2nd Internatıonal Acharaka Medıcıne, Nursıng, And Health Scıences Congress., Turkey, 03 December 2022, pp.133-138

Hasta güvenliğinde tıbbi hataların yeri

2nd Internatıonal Acharaka Medıcıne, Nursıng, And Health Scıences Congress., Turkey, 03 December 2022, pp.70-76

HEMŞİRELERİN HASTA TESLİMİNE YÖNELİK ALGILARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

2ND INTERNATIONAL "ACHARAKA" CONGRESS ON MEDICINE, NURSING AND HEALTH SCIENCES, İzmir, Turkey, 03 December 2022

GÜNÜMÜZDE DİNDARLIK VE MUTLULUK

7TH INTERNATIONAL BASKENT CONGRESS ON PHYSICAL, SOCIAL, AND HEALTH SCIENCES, Turkey, 29 October 2022, pp.199-205

SİGARA KULLANAN GENÇLERİN SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

7TH INTERNATIONAL BASKENT CONGRESS ON PHYSICAL, SOCIAL, AND HEALTH SCIENCES, Turkey, 29 October 2022, pp.251-258

Hasta Güvenliğinde Hemşirenin Rol ve Sorumlulukları

7th Internatıonal Congress On Lıfe, Socıal, Health And Sports Scıences In A Changıng World, İstanbul, Turkey, 24 - 26 September 2022, pp.120-121 Sustainable Development

Hasta Güvenliği: Ne Kadar Farkındayız?

7th Internatıonal Congress On Lıfe, Socıal, Health And Sports Scıences In A Changıng World , İstanbul, Turkey, 24 - 26 September 2022, pp.44-49 Sustainable Development

KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI OLAN BİREYLERİN ÖZ BAKIM YÖNETİMİNDE HEMŞİRENİN SORUMLULUKLARI

INTERNATIONAL "ARTEMIS" CONGRESS ON LIFE, SOCIAL, HEALTH, AND SPORTS SCIENCES, İzmir, Turkey, 10 - 12 September 2022, pp.3-8 Sustainable Development

Determınıng Unıversıty Students’ Attıtudes Towards Sexual Health: The Case Of Nursıng Students

2nd International Azerbaijan Congress on Life, Social, Health, and Art Sciences, İstanbul, Turkey, 13 - 14 August 2022, pp.178-179 Sustainable Development

Üniversite Öğrencilerinde E-Sağlık Okur Yazarlığının Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarına Etkisi

I. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Multidisipliner Yaklaşımlar Kongresi, Erzurum, Turkey, 27 November 2021, pp.399-400 Sustainable Development

Uzaktan Eğitim Döneminde Hemşirelik Öğrencilerinin Akademik Başarı Oranları ve Etkileyen Faktörler.

I. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Multidisipliner Yaklaşımlar Kongresi, Erzurum, Turkey, 25 - 27 November 2021

Uzaktan Eğitim Döneminde Hemşirelik Öğrencilerinin Akademik Başarı Oranları ve Etkileyen Faktörler

I. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Multidispliner Yaklaşımlar Kongresi, Erzurum, Turkey, 27 October - 27 November 2021, pp.401-402

COVID-19 Sürecinde Sağlık Çalışanları: Hemşirelik Örneği

Internatıonal Covıd-19 and Current Issues Congress, Ankara, Turkey, 12 - 14 March 2021, pp.204-210 Sustainable Development

Hemşirelerin Covid-19 Pandemisi Nedeni ile Yaşadıkları Stres Düzeylerinin Belirlenmesi: Bir Şehir Hastanesi Örneği.

COVID-19 Pandemisinde Araştırma- Yayın ve Eğitim Süreçlerine Bakış Kongresi, İzmir, Turkey, 15 January 2021 Sustainable Development

Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Covid-19 Pandemisi Sonrası Yaşadıkları Kaygı Düzeyinin e-Öğrenme İle İlişkisi.

COVID-19 Pandemisinde Araştırma- Yayın ve Eğitim Süreçlerine Bakış Kongresi., İzmir, Turkey, 15 January 2021 Sustainable Development

The Correlation Between Anxiety Levels Experienced by Nursing Students During Post Covid-19 Pandemic and E-Learning

COVID-19 PANDEMİSİNDE ARAŞTIRMA-YAYIN VE EĞİTİM SÜREÇLERİNE BAKIŞ KONGRESİ, Turkey, 15 - 16 January 2021, vol.5, pp.104

Hemşirelerin Mesleğe Bağlılık Durumlarının Tıbbi Hata Yapma Eğilimlerine Etkisi.

6. Uluslararası, 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 19 - 21 December 2019, pp.238

Hemşirelerin Üriner Kateter ve Katetere İlişkin Enfeksiyonları Önlemeye Yönelik Bilgi ve Tutumları.

Palandöken Uluslararası Hemşirelik Eğitimi Kongresi, Erzurum, Turkey, 24 - 26 October 2019, pp.5-6

Hemşirelerin Maneviyat ve Manevi Bakım Durumlarının Ölüm Algısına Etkisi:Bir Şehir Hastanesi Örneği.

Palandöken Uluslararası Hemşirelik Eğitimi Kongresi, Erzurum, Turkey, 24 - 26 October 2019, pp.289-290

Üniversite öğrencilerinin problem çözme becerileri ile akademik öz yeterlikleri arasındaki ilişki.

Palandöken Uluslararası Hemşirelik Eğitimi Kongresi, Erzurum, Turkey, 24 - 26 October 2019, pp.3-4

Küresel bir sağlık sorunu olan kronik hastalıklarda palyatif bakım ve hemşirenin rolü.

. I. Uluslararası Palyatif Bakım Kongresi, Malatya, Turkey, 4 - 06 October 2019, pp.1004-1011

Sağlık alanında hemşirelerin yaptığı inovasyon örnekleri

1.Uluslararası Hemşirelikte Yenilikçi Yaklaşımlar Kongresi, 20 June 2109 - 22 June 2019

Sağlık Alanında Hemşirelerin Yaptığı İnovasyon Örnekleri

1.Uluslararası Hemşirelikte Yenilikçi Yaklaşımlar Kongresi, Erzurum, Turkey, 20 - 22 June 2019, pp.159-160

Examınatıon of the Trends of Malpractıce of Nurse By Some Varıables

Taras Shevchenko 1st Internatıonal Congress On Socıal Scıences., 11 - 13 August 2018

RESULTS OF THE HEALTH SCREEN ON THE PRIMARY SCHOOL STUDENTS

TARAS SHEVCHENKO 1ST INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, 11 - 13 August 2018

Results of the Health Screen on the Prımary School Students.

Taras Shevchenko 1st Internatıonal Congress On Socıal Scıences., Kıev, Ukraine, 11 - 13 August 2018, pp.348-354

Determining factors that affected pain severity during postoperative period.

2ndInternational Conference on Nursing (ICON-2018)., İstanbul, Turkey, 13 - 15 April 2018, pp.6

Kronik obstruktif akciğer hastalığı olan bireylerde öz-etkililik ve depresyon düzeyleri arasındaki ilişki.

2ndInternational Conference on Nursing (ICON-2018)., İstanbul, Turkey, 13 - 15 April 2018, pp.13

Huzurevlerinde Yaşayan Yaşlıların Yorgunluk, Enerji Ve Yeti Yitimi Düzeyleri ve Bunların Birbirleri İle İlişkileri.

5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 5 - 08 November 2017, vol.-, pp.107

Hemşirelerin Bakım Verirken Hemşirelik Sürecini Bilme ve Uygulama Durumları.

5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 5 - 08 November 2017, vol.-, pp.161

Tip 2 Diyabetli Hastaların Hastalığı Kabullenme ve Öz-Bakım Durumlarının Belirlenmesi.

5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 5 - 08 November 2017, vol.-, pp.51-52 Sustainable Development

Huzurevlerindeki Yaşlıların Yalnızlık, Depresyon, Umutsuzluk Durumları ve Bu Kavramların Birbirleri ile İlişkisi.

II. International INES Academic Researches Congress (2. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi), Antalya, Turkey, 18 - 21 October 2017, vol.-, pp.765

Relationship Between Burnout Levels of Nurses and Their Tendency to Make Medical Errors.

International Congress on Ethics in Nursing Applications, İzmir, Turkey, 11 - 12 September 2017, vol.-, pp.158

Yozgat’taki jeotermal kaynakların sağlığa yararları.

II. Uluslararası Bozok Sempozyumu., Yozgat, Turkey, 4 - 06 May 2017, vol.2., pp.157-166

Öğrenci hemşirelerin akademik öz-yeterlilik düzeylerinin incelenmesi.

ÖHDER I. Uluslararası IV. Ulusal Bireysel Gelişim Günleri Kongresi, İzmir, Turkey, 13 - 16 April 2017, vol.-, pp.157

Hemşirelik öğrencilerinin eğitimleri esnasında deneyimledikleri stres düzeyi.

ÖHDER I. Uluslararası IV. Ulusal Bireysel Gelişim Günleri Kongresi, İzmir, Turkey, 13 - 16 April 2017, vol.-, pp.140

Hemşirelik öğrencilerinin ruhsal durumları, depresyon, anksiyete ve stres düzeyleri

3. Uluslararası Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi, Adana, Turkey, 26 - 29 May 2016

Yaşlılarda akılcı inhaler kullanımı ve hemşirenin sorumlulukları

3. Uluslararası Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi, Adana, Turkey, 26 - 29 May 2016

Global bir sağlık sorunu:tip 2 diyabet ve öz-bakım yönetimi

3. Uluslararası Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi, Adana, Turkey, 26 - 29 May 2016 Sustainable Development

engellilere yönelik sağlık alanındaki etik ilke ve sorumluluklar

10. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı, Eskişehir, Turkey, 12 - 14 May 2016

Erzincan Üniversitesi engelli öğrenci biriminin engelli öğrencilere yönelik uygulamaları.

. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı, Muğla, Turkey, 30 April - 02 May 2015, pp.23

Kalp hastalarında umutsuzluk ve yaşam kalitesinin belirlenmesi.

3. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 22 November 2014, pp.281

Bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin örgütsel bağlılık düzeyi.

Hemşirelikte Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Sempozyumu, Denizli, Turkey, 11 - 12 April 2013, pp.40

İnmeli hastaların bakım vericilerinin bakım yükü ve yaşam kalitesinin incelenmesi.

2. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 29 September 2012, pp.98

İki sağlık yüksekokulundaki hemşire öğrencilerin memnuniyet durumu.

10. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Gaziantep, Turkey, 28 - 30 April 2011, pp.288

Hypertension and health-related quality of life

International Conference on PreHypertension & Cardio Metabolic Syndrome, Vienna, Austria, 24 - 27 February 2011, pp.103

Engelli çocukların annelerinin ruhsal durumlarının belirlenmesi.

10. Ulusal Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi, Erzurum, Turkey, 26 - 28 October 2010, pp.61

Engelli çocukların annelerinin ruhsal durumlarının belirlenmesi.

10. Ulusal Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi, Erzurum, Turkey, 26 - 28 October 2010, pp.61

Engelli çocukların annelerinin ruhsal durumlarının belirlenmesi.

10. Ulusal Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi, Erzurum, Turkey, 26 - 28 October 2010, pp.61

Hastaların erkek hemşireler hakkındaki görüşleri.

2.Ulusal Hemşirelik Kongresi, Sivas, Turkey, 20 - 24 October 2009, pp.190

Turkish equivalency and reliability of the diabetes self-care scale

1st International Congress on Nursing Education, Research & Practice, Thessaloniki, Greece, 15 - 17 October 2009, pp.238-239 Sustainable Development

Effect of education given to hemodialysis patients on quality of life, anxiety, and depression levels

1st International Congress on Nursing Education, Research & Practice, Thessaloniki, Greece, 15 - 17 October 2009, pp.399

The effect of education given to type II diabetes mellitus patients on self-care

1st International Congress on Nursing Education, Research & Practice, Thessaloniki, Greece, 15 - 17 October 2009, pp.160-161 Sustainable Development

Determination of status of medication use among students of Erzincan University.

1st International Congress on Nursing Education, Research & Practice, Thessaloniki, Greece, 15 - 17 October 2009, pp.278-279

Anxiety and depression of individuals with chronic disease who refer to primary health care centers.

1st International Congress on Nursing Education, Research & Practice, Thessaloniki, Greece, 15 - 17 October 2009, pp.275-276

Healthy life style behavior in university students and influential factors.

1st International Congress on Nursing Education, Research & Practice., Thessaloniki, Greece, 15 - 17 October 2009, pp.109

Diyabetli hastaların öz-bakım gücü ve algıladıkları sosyal desteğin değerlendirilmesi

Uluslarası Katılımlı 12.Ulusal Hemşirelik Kongresi Kongre Kitabı, Sivas, Turkey, 5 - 07 September 2009, pp.363 Sustainable Development

Diyabetli hastaların öz-bakım gücü ve algıladıkları sosyal desteğin değerlendirilmesi

Uluslarası Katılımlı 12.Ulusal Hemşirelik Kongresi Kongre Kitabı, Sivas, Turkey, 5 - 07 September 2009, pp.363 Sustainable Development

Lise öğrencilerinin problem çözme becerileri ve etkileyen faktörler

4. Uluslararası-11. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 5 - 08 September 2007, pp.156

Yaşlılarda ilaç kullanımı ve etkileyen faktörler

4. Uluslararası-11. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 5 - 08 September 2007, pp.258

Lise öğrencilerinde madde bağımlılığı ve etkileyen faktörlerin incelenmesi.

4. Uluslararası-11. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 5 - 08 September 2007, pp.81 Sustainable Development

Lise öğrencilerinin problem çözme becerileri ve etkileyen faktörler

4. Uluslararası-11. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 5 - 08 September 2007, pp.156

Postpartum depresyon ile sosyal destek arasındaki ilişki ve etkileyen faktörler

4. Uluslararası-11. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 5 - 08 September 2007, pp.113-133 Sustainable Development

Postpartum depresyon ile sosyal destek arasındaki ilişki ve etkileyen faktörler

4. Uluslararası-11. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 5 - 08 September 2007, pp.113-133

Lise öğrencilerinde madde bağımlılığı ve etkileyen faktörlerin incelenmesi

4. Uluslararası-11. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 5 - 07 September 2007, pp.81 Sustainable Development

Gerilim tipi baş ağrısının klinik özellikleri ve ağrıyla baş etme davranışları.

4. Uluslararası-11. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 5 - 08 September 2007, pp.270

Postpartum depresyon ile sosyal destek arasındaki ilişki ve etkileyen faktörler

4. Uluslararası-11. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 5 - 07 September 2007, pp.113 Sustainable Development

Lise öğrencilerinin problem çözme becerileri ve etkileyen faktörler

4. Uluslararası-11. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 5 - 07 September 2007, pp.156

Comparison of the problem solving skills with feeling and expression of anger in nursing students.

III. International Nursing Management Conference, Aydın, Turkey, 9 - 11 November 2006, pp.100

Comparison of the problem solving skills with feeling and expression of anger in nursing students

III. International Nursing Management Conference, Aydın, Turkey, 4 - 06 November 2006, pp.100

Hemşirelerin stresle başa çıkma düzeylerinin ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi

3. Uluslararası-10. Ulusal Hemşirelik Kongresi, İzmir, Turkey, 7 - 10 September 2005, pp.159

Hipertansiyonlu hastalarda ilaç kullanmayı etkileyen faktörler.

3. Uluslararası-10. Ulusal Hemşirelik Kongresi, İzmir, Turkey, 7 - 10 September 2005, pp.156

Books & Book Chapters

Cinselliği İfade Etme Aktivitesi ile İlgili Hemşirelik Tanıları

in: Her Yönüyle Cinsel Sağlık, KARABULUTLU ÖZLEM, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.649-658, 2024

Aktivite ve Egzersiz

in: Temel Hemşirelik Uygulama İçin Esaslar, Karagözoğlu Ş,Demiray A,Doğan P., Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.767-795, 2023 Sustainable Development

Yaşlı Hastalarda Uyku Bozukluklarında Hemşirenin Yönetimi

in: Sağlık Bilimleri Araştırmaları: Hemşirelik & Ebelik-III, Karakurt Papatya, Editor, Özgür Yayınları, Gaziantep, pp.69-84, 2023

Spiritüel Bakımda Hemşirenin Yönetimi

in: Sağlık Bilimleri Araştırmaları: Hemşirelik & Ebelik-III, Karakurt Papatya, Editor, Özgür Yayınları, pp.15-26, 2023

Toplum/halk Sağlığı Hemşireliğinde Değerlendirme ve Tanı Koyma

in: Toplum/Halk Sağlığı Hemşireliği, Birsel Canan Demirbağ, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.280-291, 2023 Sustainable Development

Öğrenci Hemşirelerin Akademik Öz-Yeterlilik Düzeylerinin İncelenmesi

in: 21. yüzyılda Sağlık Bilimleri:Yöntem, Kuram ve Vaka, Yıldız Kocaçal Elem, Tur Kağan, Editor, Özgür Yayınları, Gaziantep, pp.85-98, 2023

Sınava Girmek için Uygulanan Eleştirel Düşünme

in: Temel Hemşirelik Çalışma Kitabı Soru ve Cevapları, Kara Kaşıkçı Mağfiret, Avşar Gülçin, Editor, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.12-31, 2023

Sınava Girmek için Uygulanan Eleştirel Düşünme

in: Temel Hemşirelik Çalışma Kitabı Soru ve Cevapları, Kara Kaşıkçı Mağfiret, Avşar Gülçin, Editor, İstanbul Tıp Kitabevler, İstanbul, pp.12-31, 2023

Hemşirelik Öğrencilerinin Akademik Motivasyon ve Mesleki Güdülenme Düzeyleri

in: 21. YÜZYIL’DA SAĞLIK BİLİMLERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ: KAVRAM, YÖNTEM VE GÖZLEM, PROF. DR. YİĞİT UYANIKGİL DOÇ. DR. ELEM KOCAÇAL, Editor, Özgür Yayınları, Gaziantep, pp.147-163, 2022

Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitimleri Esnasında Deneyimledikleri Stres Düzeyi.

in: Health Scıence In The 21th Century: Perıods And Dynamıcs, A. Küçüköner, SÖ. Günay., Editor, Özgür Yayınları, Ankara, pp.163-176, 2022

Hemşirelerde Algılanan Stresin Zaman Yönetimine Etkisi: Riskli Birimler Örneği

in: Değişen Dünyada Hemşirelik Bilimine Çok Yönlü Yaklaşımlar, Erkin Özüm, Editor, Astana Yayınları, Ankara, pp.80-92, 2021

Pre-Operative Care in Elderly Patients with Fractures

in: Advances in Health Sciences Research, Plamen Milchev CHERNOPOLSKI Nelya Lukpanovna SHAPEKOVA Bilal AK Behire SANÇAR, Editor, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS SOFIA, Sofija, pp.102-112, 2020 Creative Commons License

Kayıp ve Ölüm Süreci

in: Hemşirelik Esasları, T. Atabek Aştı,A. Karadağ, Editor, Akademi Basın Ve Yayıncılık, İstanbul, pp.1155-1172, 2012

Episodes in the Encyclopedia

Other Publications

Metrics

Publication

248

Citation (WoS)

91

H-Index (WoS)

5

Citation (Scopus)

228

H-Index (Scopus)

7

Project

8

Thesis Advisory

11

Open Access

12
UN Sustainable Development Goals