Üniversite Öğrencilerinde Depresif Belirti, Yalnızlık ve Yeme Tutumu Arasındaki İlişkinin Sosyodemografik Özelliklerle Birlikte İncelenmesi


YILDIRIM A., HACIHASANOĞLU AŞILAR R., KARAKURT P., ÇAPIK C., KASIMOĞLU N.

Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care,, vol.2, pp.264-274, 2018 (Peer-Reviewed Journal)