Academic and Administrative Experience

Managerial Experience

 • 2023 - Continues Program Accreditation-Self-Assessment Committee Member

  Erzincan Binali Yildirim University, Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

 • 2021 - Continues Staj Koordinatörü

  Erzincan Binali Yildirim University, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

 • 2019 - Continues Bölüm Kalite Komisyonu Üyesi

  Erzincan Binali Yildirim University, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

 • 2010 - 2016 Farabi Program Institutional Coordinator

  Erzincan Binali Yildirim University, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Courses

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması 2

 • Undergraduate Oyunla Matematik Öğretimi

 • Undergraduate Topluma Hizmet Uygulamaları

 • Postgraduate TEZ

 • Undergraduate Ders İmecesi

 • Undergraduate Kariyer Geliştirme Kuramları

 • Postgraduate Uzmanlık Alan Dersi

 • Undergraduate Matematik Felsefesi

 • Undergraduate Matematikte Problem Çözme

 • Postgraduate Seminer

 • Doctorate Doktora Yeterlilik

 • Undergraduate Mikro öğretim

 • Postgraduate Öğretmen Yetiştirmede Ders İmecesi

 • Undergraduate Lesson Study

 • Postgraduate Matematik Eğitimi ile ilgili Güncel Araştırmalar

 • Postgraduate Tez

 • Postgraduate Uzmanlık Alan Dersi

 • Undergraduate Matematik Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları Sustainable Development

 • Undergraduate Bilim Tarihi ve Felsefesi

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması

 • Postgraduate Öğretmen Yetiştirmede Ders İmecesi

 • Undergraduate Öğretim Teknolojileri Materyal Tasarımı

 • Undergraduate Matematik Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları Sustainable Development

 • Doctorate Doktora Semineri

 • Doctorate NVivo ile Nitel Veri Analizi

 • Undergraduate Soyut Matematik

 • Undergraduate Okul Deneyimi

 • Postgraduate Matematik Öğretiminde Engeller

 • Undergraduate Özel Öğretim Yöntemleri II

 • Undergraduate Matematik Tarihi

 • Undergraduate Matematik Eğitimi

 • Undergraduate Matematik Öğretimi II

 • Undergraduate Seçmeli I (A): Problem Çözme Yoluyla Matematik Öğretimi

 • Undergraduate Özel Öğretim Yöntemleri I

 • Undergraduate Matematik Felsefesi

 • Undergraduate Seçmeli II (MB):Matematik Öğretiminde Çağdaş Öğretim Yaklaşımları

 • Undergraduate Türk Eğitim Tarihi