Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Dünden Bugüne Düşünce Yapımız: Neydik Ne Olduk?

Tarih Bilinci , no.43, pp.40-45, 2023 (Non Peer-Reviewed Journal)

Endülüs'ün Dimaşk'ı Gırnata

Derin Tarih , pp.156-164, 2023 (Non Peer-Reviewed Journal)

ENDÜLÜS’TE KİTAP YAKMA HÂDİSELERİ

İSTEM , no.32, pp.199-217, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Hz Ömer in Şûrâsındaki Halife Adayları

İSTEM , no.20, pp.75-92, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Filistin’de Gazze’de Yaşananlar ve Siyonist Yahudilerin Zihinsel Arka Planı

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE FİLİSTİN SEMPOZYUMU -TARİHÎ, DİNÎ VE KÜLTÜREL BOYUTLARIYLA7-8 MART 2024, GİRESU, Giresun, Turkey, 7 - 08 March 2024

Endülüs’te Türkler Ve Osmanlı’nın Endülüs’e Yardımı Meselesi

Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu, 10 Ekim 2022, Erzincan, Turkey, 10 October 2022, pp.1200-1214

Endülüs’ün Fethine Giden Süreç: Fetih Öncesi Endülüs

Fetihleri Anlamak Fatihleri Anmak, İstanbul, Turkey, 28 - 30 December 2018, pp.83-103

Zahiri Selefi Din Yorumu Sempozyumuyla İlgili Mülahaza

Zahiri Selefi Din Yorumu, İstanbul, Turkey, 28 April 2018, pp.445-457

Hz. Ebû Bekir’in Halife Seçilmesi

Hz. Ebû Bekir Sempozyumu, Sivas, Turkey, 2 - 03 November 2018

“Anadolu’da Yesevî Etkileri”

The Main Goal of the “Mangılık El” Idea-Common Aim and Common Future, Almati, Kazakhstan, 5 - 06 December 2016, pp.58-78

Klasik Kaynaklarda Erzincan’ın Yeri ve Önemi (The Place And Importance of Erzıncan In Classıcal Sources)

Erzincan Ü. Uluslararası Erzincan Sempozyu 28 Eylül – 1 Ekim 2016, Erzincan, Turkey, 28 September - 01 October 2016, vol.1, pp.355-365

İstismarcı Misyonerlik Karşısında Din Eğitiminin Önemi (Sempozyum Açılış Oturumu Bildirisi)

Kazirgi Elemderi Misyonerlik (Modern Dünyada Misyonerlik Semp.), Almati, Kazakhstan, 29 April 2015

Kazak Türk İlişkilerinde Dilin Yeri ve Önemi (Sempozyum Açılış Oturumu Bildirisi)

İletişim Kültürü Sisteminde Kazak Dili: Teori ve Pratiği” Uluslararası Sempozyum, Almati, Kazakhstan, 24 April 2015

Books & Book Chapters

III. Abdurrahman

Ensar, İstanbul, 2022

Hz. Talha b. Ubeydullah

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2022

Endülüs İslâm Düşüncesinin Tarihsel Arka Planı

in: Endülüs İslam Düşüncesi Tarihi, Ömer Bozkurt, Editor, Eski Yeni, Ankara, pp.51-70, 2022

SÖMÜRGE DÖNEMİNDE İSLAM’IN AVRUPA’YA GİRİŞİ

in: GÜNÜMÜZ AVRUPASINDA MÜSLÜMAN AZINLIKLAR, İrfan Aycan, Editor, OTTO, Ankara, pp.64-76, 2021

Murâbıtlar

in: Tarihte Müslümanlar, Özdemir, Mehmet, Editor, Otto Yayınevi, Ankara, pp.108-113, 2020

Endülüs’ün İhtişamlı Eğitim Kurumu: Kurtuba Ulu Camii

in: Cami ve İlim, Erdem, Elif, Şahin, Hale, Editor, DİB Yayınevi, Ankara, pp.147-156, 2020

Tuleytula Tercüme Okulu ve Müslüman Biliminin Batı’ya İntikali

in: Tarihte Müslümanlar, Özdemir, Mehmet, Editor, Otto Yayınevi, Ankara, pp.348-350, 2020

Nasrîler

in: Tarihte Müslümanlar, Özdemir, Mehmet Erkoçoğlu, Fatih, Editor, Otto Yayınevi, Ankara, pp.32-39, 2020

Endülüslülerin Peygamber Sevgisi

in: Siyer Yıllığı II, Öz, Ş., Editor, Endülüs Yayınevi, İstanbul, pp.99-106, 2019

Endülüslülerin Peygamber Sevgisi

in: Siyer Yıllığı II, Öz, Şaban, Editor, Endülüs, İstanbul, pp.99-106, 2019

Risaletin Mekke Döneminde Hz. Ebû Bekir

in: Hazreti Ebu Bekir, Ali Aksu, Editor, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, pp.23-31, 2019

Nasrîler Dönemi

in: İslâm Tarihi ve Medeniyeti -IV- Endülüs, Mehmet Özdemir, Editor, Siyer Yayınları, İstanbul, pp.237-256, 2018

Nasrîler Dönemi

in: İslâm Tarihi ve Medeniyeti, Özdemir, Mehmet, Editor, Siyer Yayınları, İstanbul, pp.233-251, 2018

Dini İlimler -Kıraat Tefsir-

in: İslam Tarihi ve Medeniyeti, Mehmet Özdemir, Editor, Siyer Yayınları, İstanbul, pp.401-410, 2017

İki Yarımadada Yarım Kalmış Bir Serüven: İberya ve Balkan Yarımadalarında İslâm Varlığı

in: Balkanlarda İslam: Miadı Dolmayan Umut, Muhammed Savaş Kafkasyalı, Editor, TİKA, Ankara, pp.293-319, 2016

5. Ünite: İslam, İnanç ve Değerler

in: (Yurt dışındaki Türk çocukları için) İlköğretim Türkçe ve Türk Kültürü 6-7. Sınıflar Ders Kitabı, Demirbaş H., Editor, Meb Devlet Kitapları, Ankara, pp.165-200, 2009

5. Ünite: İman, İslam, Ahlak

in: (Yurt dışındaki Türk çocukları için) İlköğretim Türkçe ve Türk Kültürü 4-5. Sınıflar Ders Kitabı, Demirbaş H., Editor, Meb Devlet Kitapları, Ankara, pp.168-212, 2009

Emeviler Döneminde Sanat: Şiir ve Edebiyat

in: Emeviler Dönemi Bilim Kültür ve Sanat Hayatı, Aycan İ, Editor, Ankara Okulu, Ankara, pp.123-148, 2003

Metrics

Publication

57

Citation (Scholar)

20

H-Index (Scholar)

3

Citiation (TrDizin)

32

H-Index (TrDizin)

3

Project

1

Open Access

19
UN Sustainable Development Goals