Hz. Muhammed (a.s.) için Yazılan Şiirlerin Endülüs’teki Yansımaları: Kasîde fî Medhi’n-Nebî Geleneği


Creative Commons License

Parlak N.

Akademik Siyer Dergisi, no.2, pp.69-79, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Akademik Siyer Dergisi
  • Journal Indexes: Index Islamicus
  • Page Numbers: pp.69-79
  • Erzincan Binali Yildirim University Affiliated: Yes

Abstract

Muslim societies and states succeeded when they put the words of Allah, the words of the Messenger of Allah, which are the two basic elements of religion, on the basis of their lifestyles, and they performed important actions in the history of the world. However, moving away from these two sources for various reasons caused serious problems. Great successes was achieved in the times when the Qur'an and sunnah were the cornerstone of the state in Andalus. One of the main elements mentioned in this article is the place of the prophet in Andalus and some of the eulogies that are a reflection of the love heard about him were examined and the importance of the subject was tried to be revealed. After all, a conscious Prophet conversation based on Allah's consent and knowledge led the Andalusian society to the top. As in other fields, today's Muslim societies have lessons to be learned from Andalus.

Müslüman toplumlar ve devletler, dinin iki temel unsuru olan Allah kelamını ve Resûlullah uygulamalarını, yaşam biçimlerinin temeline oturttuklarında başarılı olmuş ve dünya tarihinde önemli icraata imza atmışlardır. Fakat bazen çeşitli sebeplerden dolayı bu iki kaynaktan uzaklaşmak çok ciddi sıkıntılara yol açmıştır. Endülüs'te de Kur’an ve Sünnet, devletin mihenk taşı olduğu dönemlerde büyük başarılar elde edilmiştir. Bu makalede, bahsi geçen temel unsurlardan olan Hz. Peygamber’in Endülüs’teki yeri ve ona duyulan muhabbetin bir yansıması olan kasidelerin/methiyelerin bir kısmı incelenerek konunun önemi ortaya konulmaya çalışılmıştır. Sonuçta, Allah rızasına, doğru bilgiye ve bilginin davranışa dönüştürülmesine dayalı bilinçli bir Peygamber muhabbeti, Endülüs toplumunu zirveye taşımıştır. Günümüz Müslüman toplumlarının diğer alanlarda olduğu gibi bu konuda da Endülüs’ten alacağı dersler vardır.