Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Prediction Level of Physical Education Teachers’xx Interpersonal Self-Efficacy Levels on Their Time Management

International Journal of Applied Exercise Physiology, cilt.9, sa.9, ss.61-67, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of Burnout Level of Active Athletes According to Some Sportive and Demographic Variables

INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED EXERCISE PHYSIOLOGY, cilt.9, sa.9, ss.114-126, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Prediction Level of Physical Education Teachers' Interpersonal Self-Efficacy Levels on Their Time Management

INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED EXERCISE PHYSIOLOGY, cilt.9, sa.9, ss.61-67, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin“Hakem” Kavramına İlişkin Metaforik Algılarınınİncelenmesi

OPUS © Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi-International Journal of Society Researches, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Examining The Factors That May Restrict Teacher Candidates To Access Recreational Activities

Sakarya University Journal of Education, cilt.9, sa.3, ss.522-536, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Sporlarına Katılan Öğrencilerin İmgeleme Becerileri İle Sportif Güven Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.27, sa.5, ss.2347-2354, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

GÖRME ENGELLİ FUTBOL VE FUTSALCILARIN MÜSABAKA ÖNCESİ DURUMLUK KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, cilt.10, ss.175-185, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Examining the life quality and depressive state of amputees in terms of some variables

Universal Journal of Educational Research, cilt.6, sa.10, ss.2334-2340, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Respiratory Parameters of Elite Tennis Players

Advances in Biological Research, cilt.11, sa.4, ss.221-224, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Beginner Badminton Trainingson Anaerobic Power and Muscle Strength

World Journal of Sport Sciences, cilt.11, sa.1, ss.1-4, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

12 HAFTALIK MASA TENİSİ TEMEL EĞİTİM UYGULAMALARININ ESNEKLİK VE REAKSİYON ZAMANLARI ÜZERİNE ETKİSİ

Atatürk üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.16, sa.4, ss.19-27, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Halk Oyunları Oynayanların Durumluk ve Sürekli Kaygı Düzeyleri (Erzincan Yöresi Örneği)

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.6, sa.2, ss.361-370, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ ÇALIŞANLARI ARASINDAKİ AST- ÜST İLİŞKİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.13, sa.2, ss.204-210, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEŞİTLİ BRANŞLARA GÖRE SPOR BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ (ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.4, sa.2, ss.379-387, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMANLARINI DEĞERLENDİRME ANLAYIŞ VE ALIŞKANLIKLARI (Atatürk Üniversitesi Örneği)

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.5, sa.2, ss.1-31, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

FUTBOL HAKEMLERİN GÖREV VE EGO YÖNELİMLERİNİN İNCELENMESİ

II. DÜNYA SPOR BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, 21 - 24 Mart 2019

KARATE’DE BİR İDOL KAZIM AKTAN

REFAHİYE ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Erzincan, Türkiye, 14 - 15 Mart 2019, ss.291-296

RESPIRATORY PAREMETERS OF ELITE TENNIS PLAYERS

The International Balkan Conference in Sport Sciences, 21 - 23 Mayıs 2017

Respiratory Parameters of Elite Tennis Players

4.Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi, Bursa, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2017

LEVELS OF EDUCATIONAL SUPERVISORS ON SUPERVISING PHYSICAL EDUCATION TEACHERS IN TURKEY

INTERNATIONAL BALKAN SYMPOSIUM IN SPORT SCIENCES, 30 Mayıs - 02 Haziran 2013

Kitap & Kitap Bölümleri