Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Prediction Level of Physical Education Teachers’xx Interpersonal Self-Efficacy Levels on Their Time Management

International Journal of Applied Exercise Physiology, vol.9, no.9, pp.61-67, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Investigation of Burnout Level of Active Athletes According to Some Sportive and Demographic Variables

INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED EXERCISE PHYSIOLOGY, vol.9, no.9, pp.114-126, 2020 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Prediction Level of Physical Education Teachers' Interpersonal Self-Efficacy Levels on Their Time Management

INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED EXERCISE PHYSIOLOGY, vol.9, no.9, pp.61-67, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin“Hakem” Kavramına İlişkin Metaforik Algılarınınİncelenmesi

OPUS © Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi-International Journal of Society Researches, 2020 (Other Refereed National Journals)

Examining The Factors That May Restrict Teacher Candidates To Access Recreational Activities

Sakarya University Journal of Education, vol.9, no.3, pp.522-536, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okul Sporlarına Katılan Öğrencilerin İmgeleme Becerileri İle Sportif Güven Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.27, no.5, pp.2347-2354, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

GÖRME ENGELLİ FUTBOL VE FUTSALCILARIN MÜSABAKA ÖNCESİ DURUMLUK KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, vol.10, pp.175-185, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Examining the life quality and depressive state of amputees in terms of some variables

Universal Journal of Educational Research, vol.6, no.10, pp.2334-2340, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Respiratory Parameters of Elite Tennis Players

Advances in Biological Research, vol.11, no.4, pp.221-224, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effect of Beginner Badminton Trainingson Anaerobic Power and Muscle Strength

World Journal of Sport Sciences, vol.11, no.1, pp.1-4, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

12 HAFTALIK MASA TENİSİ TEMEL EĞİTİM UYGULAMALARININ ESNEKLİK VE REAKSİYON ZAMANLARI ÜZERİNE ETKİSİ

Atatürk üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.16, no.4, pp.19-27, 2014 (Other Refereed National Journals)

Halk Oyunları Oynayanların Durumluk ve Sürekli Kaygı Düzeyleri (Erzincan Yöresi Örneği)

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.6, no.2, pp.361-370, 2013 (Other Refereed National Journals)

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ ÇALIŞANLARI ARASINDAKİ AST- ÜST İLİŞKİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.13, no.2, pp.204-210, 2011 (Other Refereed National Journals)

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMANLARINI DEĞERLENDİRME ANLAYIŞ VE ALIŞKANLIKLARI (Atatürk Üniversitesi Örneği)

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.5, no.2, pp.1-31, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

FUTBOL HAKEMLERİN GÖREV VE EGO YÖNELİMLERİNİN İNCELENMESİ

II. DÜNYA SPOR BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, 21 - 24 March 2019

KARATE’DE BİR İDOL KAZIM AKTAN

REFAHİYE ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Erzincan, Turkey, 14 - 15 March 2019, pp.291-296

RESPIRATORY PAREMETERS OF ELITE TENNIS PLAYERS

The International Balkan Conference in Sport Sciences, 21 - 23 May 2017

Respiratory Parameters of Elite Tennis Players

4.Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi, Bursa, Turkey, 21 - 23 May 2017

Books & Book Chapters