Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Prediction Level of Physical Education Teachers’xx Interpersonal Self-Efficacy Levels on Their Time Management

International Journal of Applied Exercise Physiology, vol.9, no.9, pp.61-67, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Investigation of Burnout Level of Active Athletes According to Some Sportive and Demographic Variables

INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED EXERCISE PHYSIOLOGY, vol.9, no.9, pp.114-126, 2020 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Prediction Level of Physical Education Teachers' Interpersonal Self-Efficacy Levels on Their Time Management

INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED EXERCISE PHYSIOLOGY, vol.9, no.9, pp.61-67, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin“Hakem” Kavramına İlişkin Metaforik Algılarınınİncelenmesi

OPUS © Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi-International Journal of Society Researches, 2020 (Other Refereed National Journals)

Examining The Factors That May Restrict Teacher Candidates To Access Recreational Activities

Sakarya University Journal of Education, vol.9, no.3, pp.522-536, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Okul Sporlarına Katılan Öğrencilerin İmgeleme Becerileri İle Sportif Güven Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.27, no.5, pp.2347-2354, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

GÖRME ENGELLİ FUTBOL VE FUTSALCILARIN MÜSABAKA ÖNCESİ DURUMLUK KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, vol.10, pp.175-185, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Examining the life quality and depressive state of amputees in terms of some variables

Universal Journal of Educational Research, vol.6, no.10, pp.2334-2340, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier

Respiratory Parameters of Elite Tennis Players

Advances in Biological Research, vol.11, no.4, pp.221-224, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effect of Beginner Badminton Trainingson Anaerobic Power and Muscle Strength

World Journal of Sport Sciences, vol.11, no.1, pp.1-4, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

12 HAFTALIK MASA TENİSİ TEMEL EĞİTİM UYGULAMALARININ ESNEKLİK VE REAKSİYON ZAMANLARI ÜZERİNE ETKİSİ

Atatürk üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.16, no.4, pp.19-27, 2014 (Other Refereed National Journals)

Halk oyunları Oynayanların Durumluk ve Sürekli Kaygı Düzeyleri (Erzincan İli Örneği)

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.6, no.2, pp.361-370, 2013 (Other Refereed National Journals)

Halk Oyunları Oynayanların Durumluk ve Sürekli Kaygı Düzeyleri (Erzincan Yöresi Örneği)

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.6, no.2, pp.361-370, 2013 (Other Refereed National Journals)

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ ÇALIŞANLARI ARASINDAKİ AST- ÜST İLİŞKİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.13, no.2, pp.204-210, 2011 (Other Refereed National Journals)

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMANLARINI DEĞERLENDİRME ANLAYIŞ VE ALIŞKANLIKLARI (Atatürk Üniversitesi Örneği)

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.5, no.2, pp.1-31, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

FUTBOL HAKEMLERİN GÖREV VE EGO YÖNELİMLERİNİN İNCELENMESİ

II. DÜNYA SPOR BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, 21 - 24 March 2019

KARATE’DE BİR İDOL KAZIM AKTAN

REFAHİYE ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Erzincan, Turkey, 14 - 15 March 2019, pp.291-296

RESPIRATORY PAREMETERS OF ELITE TENNIS PLAYERS

The International Balkan Conference in Sport Sciences, 21 - 23 May 2017

Respiratory Parameters of Elite Tennis Players

4.Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi, Bursa, Turkey, 21 - 23 May 2017

Books & Book Chapters

Sporda İmgeleme

in: SPOR ve SAĞLIK ARAŞTIRMALARI, Doç. Dr. Eser AĞGÖN Doç. Dr. Yasemin ÇAKMAK YILDIZHAN Doç. Dr. Öztürk AĞIRBAŞ, Editor, Akademisyen Kitabevi A.Ş., Ankara, pp.121-128, 2021

PROFESYONEL ERKEK FUTBOLCULARINBAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN SPORCU TÜKENMİŞLİKLERİNİN İNCELENMESİ

in: SPOR BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRMELER - I , Doç. Dr. İdris Kayantaş Doç. Dr. Mehmet Ilkım, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.1-14, 2021

LEISURE CONSTRAINTS OF VOLLEYBALL AND FOOTBALL REFEREESAND THEIR METHODS OF COPING WITH THEM

in: ACADEMİC STUDİES İN SPORTSCİENCES, Doç. Dr. Özgür Karataş, Editor, Gece Publishing, Ankara, pp.67-84, 2020

OLİMPİYATLAR VE İLK ALTIN ADAM: YAŞAR ERKAN

in: SPORDA PSİKO-SOSYAL ALANLAR, Zeynep Filiz DİNÇ, Editor, AKADEMİSYEN YAYINEVİ, Ankara, pp.79-93, 2019