Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Eğitimde akademik başarıyı ve sağlığı desteklemek: Bütüncül Okul, Bütüncül Toplum, Bütüncül Çocuk Modeli

Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.2, no.1, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Psikolojik Danışman Adaylarının Kariyer Kararı Yetkinlik ve Mesleki Sonuç Beklentilerinin Geliştirilmesi

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.16, no.31, pp.4186-4209, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Üniversite Öğrencilerinin Değer Yönelimleri ile PsikolojikDayanıklılık Düzeyleri Arasındaki İlişki

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.19, no.3, pp.225-245, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Duyusal İşleme Hassasiyeti ve Psikolojik Belirtiler Arasındaki İlişki: İşlevsel Olmayan Tutumların Aracı Rolü var mı?

STEMES 2018 Uluslararası Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik (STEM) ve Eğitim Bilimleri Kongresi, 3 - 05 May 2018

Üniversite Öğrencilerinde Mükemmelliyetçiliğin Yordayıcısı Olarak Değerler

III. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, ÜSKÜP, 6 - 09 July 2017, pp.130-131

Super’ ın Mesleki Gelişim ( Yaşam Boyu-Yaşam Alanı ) Kuramına Dayalı Örnek Bir Mesleki Grup Rehberliği Çalışması

II. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASINDA EĞİTİM ve SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Gaziantep, Turkey, 5 - 07 May 2016, pp.20-33 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Dijitalleşme ve Aile İçi İletişim

in: Ailede İletişim, Betil Gökçen Doğan Laçin, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.225-251, 2022

Başlık, Özet, Kaynakça ve Raporun Düzenlenmesi

in: Araştırma Nasıl Tasarlanır ve Raporlaştırılır, ÖZER Arif, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.385-403, 2019

‘Peki, Ne Oldu?’ Sorusunu Cevaplamak: Tartışma Bölümü

in: Araştırma Nasıl Tasarlanır ve Raporlaştırılır, ÖZER Arif, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.377-385, 2019

Özet

in: Ölçeklerin ve Diğer Ölçme Araçlarının Uyarlanması: Problemler ve Çözümler, ÖZER Arif, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.62-75, 2019

Bir Deneysel Makale Örneği

in: Araştırma Nasıl Tasarlanır ve Raporlaştırılır, ÖZER Arif, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.403-417, 2019

‘Ne Buldum?’ Sorusunu Cevaplamak: Bulgular Bölümü

in: Araştırma Nasıl Tasarlanır ve Raporlaştırılır, ÖZER Arif, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.367-377, 2019

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ

in: EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ, DOÇ.DR. MÜCAHİT KAĞAN, YRD.DOÇ.DR. SİNAN YALÇIN, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.251-266, 2017