Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Üniversite Öğrencilerinin Siber Zorbalığa Maruz Kalma Durumları

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Malatya, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2017, ss.351-352

Senaryo Temelli Etkileşimli Videolara Yönelik Öğrenci Deneyimleri

5 International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium - ITTES 2017, İzmir, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2017, ss.369

THE USE OF SOCIAL MEDIA AND FEAR OF MISSING OUT AMONG COLLEGE STUDENTS

International Technology, Education and Development Conference - INTED 2017, Valencia, İspanya, 6 - 08 Mart 2017

INTERNET ADDICTION OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS AND ATTITUDES OF THEIR PARENTS

International Technology, Education and Development Conference - INTED 2017, Valencia, İspanya, 6 - 08 Mart 2017

Erzincan Üniversitesi Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim İle İlgili Görüşleri

10th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS), Rize, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2016, ss.417

Öğretmenlerin EBA İle İlgili Görüşleri

10th International Computer and Instructional Technologies Symposium - ICITS 2016, Rize, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2016, ss.415

Çocukların Oyun Tercihleri Sokak Temelli Oyunlar mı Bilgisayar Temelli Oyunlar mı

10th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS), Rize, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2016, ss.416

E Kitap İle Yürütülen Almanca Dersinin Öğrencileri Başarısı Üzerindeki Etkisi

10th International Computer and Instructional Technologies Symposium - ICITS 2016, Rize, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2016, ss.414

Öğretmen Adaylarının E-Öğrenmeye Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi: Erzincan Üniversitesi Örneği

International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES 2015), Trabzon, Türkiye, 9 - 11 Eylül 2015, ss.65

Öğretmen Adaylarının Bilgisyar Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi: Erzincan Üniversitesi Örneği

International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES 2015), Trabzon, Türkiye, 9 - 11 Eylül 2015, ss.193

Erzincan Üniversitesi BÖTE Son Sınıf Öğrencilerinin (Öğretmen Adayı) Tablet, PC ve Etkileşimli Tahta ile İlgili Görüşleri

3. ULUSLARARASI ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE ÖĞRETMEN EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Trabzon, Türkiye, 9 - 11 Eylül 2015, ss.102