Academic and Administrative Experience

Academic Titles

  • 2013 - Continues Assistant Professor

  • 2004 - 2013 Lecturer

    Kafkas University, Faculty Of Educatıon, İlköğretim Matematik

Courses

  • Undergraduate Açık ve Uzaktan Öğrenme

  • Undergraduate Siber Güvenlik

  • Undergraduate Uzaktan Eğitim

  • Undergraduate Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı

  • Undergraduate Seçmeli (Eğitim Yazılımlarının Tasarımı)

  • Undergraduate Öğretim Tasarımı